hướng phát triển của công nghiệp đông nam á không phải là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hướng cải tiến và phát triển của công nghiệp Đông Nam Á không phải là

  Bạn đang xem: hướng phát triển của công nghiệp đông nam á không phải là

  • A. Tăng cường liên kết kinh doanh,links với nước
  • B. Tăng cường huấn luyện kinh nghiệm cho những người lao động
  • C. Hiện đại hóa vũ khí,gửi gửi gắm công nghệ
  • D. Tập trung tạo ra đáp ứng yêu cầu nhập nước

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Hướng cải tiến và phát triển của công nghiệp Khu vực Đông Nam Á ko cần là Tập trung tạo ra đáp ứng yêu cầu nội địa nhưng mà là triệu tập cải tiến và phát triển những sản phẩm xuất khẩu

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: muốn tính chu vi hình chữ nhật

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: các loại so sánh trong tiếng anh

CÂU HỎI KHÁC

 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với Đặc điểm của những vùng núi nước ta?
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 9, hãy cho biết thêm đánh giá nào là sau đây không đúng với cơ chế nhiệt độ của nước ta
 • Mùa mưa ở miển Nam dài thêm hơn nữa miền Bắc là do
 • Đặc điểm nào là sau đây không đúng với nhiệt độ Nhật Bản?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng khi nói tới số lượng dân sinh nước ta?
 • Hướng núi tây-bắc và vòng cung địa hình VN quy toan bởi
 • Ý nào là sau đây không đúng với Đặc điểm những thành phần vùng hải dương nước ta?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với Đặc điểm đống núi cướp phần rộng lớn diện tích S địa hình nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây trúng với cơ cấu tổ chức làm việc phân theo gót vùng quê và trở nên thị của VN qua chuyện những năm
 • Nguyên nhân hầu hết thực hiện mưa nhập mùa hè mang lại 2 miền Nam, Bắc và mưa nhập mon IX mang lại Trung Sở là sinh hoạt của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa với
 • Hướng nghiêng hầu hết của địa hình VN là
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với Đặc điểm làm việc nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây trúng với tác động của hải dương Đông cho tới với vạn vật thiên nhiên Việt Nam
 • Khó khăn hầu hết của người ở Nhật Bản so với cải tiến và phát triển tài chính ko cần là
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 15 và 17, hãy cho biết thêm đánh giá nào là tại đây trúng với Đặc điểm phân bổ người ở nước ta?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với biểu thị đặc điểm nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ nước ta
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 6 và 7, hãy cho biết thêm gió mùa rét hạ Lúc thổi cho tới Bắc Sở sở hữu hướng
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với xã hội Đông Nam Á
 • Ở phỏng cao kể từ 1600-1700 cho tới 2600m có 
 • Cho biểu đồ dùng sauBiểu đồ dùng bên trên thể hiện nay nội dung nào?
 • Hai khu đô thị quan trọng lúc này của VN là TP. Sài Gòn và
 • Sự phân bổ người ở ko hợp lý ở VN thực hiện tác động rất rộng lớn cho tới việc dùng làm việc và
 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với Đặc điểm của những đồng vị nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây ko trúng với nhiệt độ phỏng khoảng bên trên một vài vị trí VN, theo gót bảng số liệu?
 • Tự nhiên Khu vực Đông Nam Á châu lục không giống với Khu vực Đông Nam Á hải dương hòn đảo là Đặc điểm có
 • Năng suất làm việc xã hội ở Nhật Bản cao là vì người lao động
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 6 và 7, hãy cho biết thêm VN sở hữu thụi nguyên vẹn nào là sau đây?
 • Loại hình phượt nào là tại đây sở hữu tiềm năng cải tiến và phát triển nhất ở điểm đống núi nước ta?
 • Khó khăn hầu hết về đương nhiên so với cải tiến và phát triển tài chính của Nhật Bản là
 • Vùng khu đất là
 • Hướng cải tiến và phát triển của công nghiệp Đông Nam Á không phải là
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 và trang 5, hãy cho biết thêm tỉnh nào là tại đây của VN vừa phải giáp Trung Quốc, vừa phải giáp Lào?
 • Khu vực Khu vực Đông Nam Á ở ở
 • Để thể hiện nay tình hình dịch chuyển diện tích S rừng VN qua chuyện trong năm theo gót bảng số liệu, biểu đồ dùng nào là sau đó là tương thích nhất
 • Ở VN,vùng nào là thông thường xẩy ra ngập lụt mạnh ở những mon IX-X?
 • Nguyên nhân nào là sau đó là hầu hết nhất thực hiện mang lại giao thông vận tải đường thủy là ngành luôn luôn phải có được so với Nhật Bản
 • Nhiều nước Khu vực Đông Nam Á cải tiến và phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản trong mỗi năm mới đây, hầu hết là do
 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với Đặc điểm vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét của nước ta?
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 9, hãy cho biết thêm đánh giá nào là sau đây không đúng với cơ chế mưa của nước ta?
 • Căn cứ nhập biểu đồ dùng bên trên hãy cho biết thêm đánh giá nào là tại đây trúng với tình hình tăng thêm đương nhiên VN quy trình 1960-2014?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA