hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu

Chú Đại Bi trong số nghi tiết tụng niệm phổ thông là chữ phiên âm theo phong cách Âm Phạn - Âm Hán - Âm Việt. Dưới đó là những video clip chỉ dẫn học tập Chú Đại Bi giờ Phạn (Sanskrit) cực kỳ cụ thể của Phật tử Liên Tâm (GS. Phan Đình Quế).

Lợi ích nhiệm màu sắc của Chú Đại bi

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi này được Bồ tát Quán Thế Âm hiểu trước một cuộc luyện họp của những Phật, người tình tát, những thần và vương

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi này được Bồ tát Quán Thế Âm hiểu trước một cuộc luyện họp của những Phật, người tình tát, những thần và vương

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, vì thế ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài bác chú này còn có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành lặn, không trở nên 15 loại hoạnh tử bức sợ hãi.

Bạn đang xem: hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu

Được 15 điều lành

1. Sinh đi ra thông thường được bắt gặp vua nhân hậu,

2. Thường sinh vô nước an ổn định,

3. Thường bắt gặp vận may,

4. Thường bắt gặp được chúng ta chất lượng,

5. Sáu căn không hề thiếu,

6. Tâm đạo nhuần nhuyễn,

7. Không phạm giới cấm,

8. Bà con cái hòa thuận thương yêu thương,

9. Của cải đồ ăn thông thường được đủ đầy,

10. Thường được người không giống kính cẩn, hỗ trợ,

11. Có của báu không trở nên cướp đoạt,

12. Cầu gì đều được toại ý,

13. Long, Thiên, thiện thần thông thường theo gót hộ vệ,

14. Được bắt gặp Phật nghe pháp,

15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa rạm sâu sắc.

Không bị 15 loại hoạnh tử

1. Chết vì như thế đói khát khốn cực,

Xem thêm: ví dụ về chí công vô tư

2. Chết vì như thế bị gông xiềng, nhốt tấn công đập,

3. Chết vì như thế oan gia báo thù địch,

4. Chết vì như thế mặt trận,

5. Chết vì như thế bị mãnh thú hổ, sài lang thực hiện sợ hãi,

6.Chết vì như thế rắn rết, trườn cạp,

7. Chết trôi, bị tiêu diệt cháy,

8. Chết vì như thế bị dung dịch độc,

9. Chết vì như thế trùng độc thực hiện sợ hãi,

10. Chết vì như thế điên loàn mất mặt trí,

11. Chết vì như thế té kể từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm,

12. Chết vì như thế người ác trù ếm,

13. Chết vì như thế cùn thần, hung quỷ thực hiện sợ hãi,

14. Chết vì như thế bệnh trở nặng bức bách,

15. Chết vì như thế tự động tử.

Ngoài đi ra, theo Kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 đổi mới, toàn bộ phiền óc tội chướng đều được chi phí trừ, thân mật khẩu ý thanh tịnh.

Thần chú Đại Bi được những tông phái Phật giáo trì niệm cực kỳ thịnh hành và phổ biến. Tuy nhiên, thần chú này được những mái ấm Phật học tập dịch không giống nhau về thương hiệu kinh na ná chương cú. Đơn cử như phiên bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi đem 94 câu, phiên bản dịch của ngài Kim Cương Trí đem 113 câu, phiên bản dịch của ngài Bất Không đem 82 câu…

Hướng dẫn học tập Chú Đại Bi giờ Phạn (Sanskrit)

Chú Đại bi 84 đổi mới (dễ hiểu, dễ dàng nhìn)

Xem thêm: hành tinh gần mặt trời nhất

Ý nghĩa, công suất và quyền lợi hành trì chú Đại Bi

Nghi thức trì chú Đại Bi - Viên ngọc của những người nằm trong tử

Sự linh ứng nhiệm màu sắc của Chú Đại bi