hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Câu hỏi:

01/07/2023 3,905

C. 26,70 gam.

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Đáp án chủ yếu xác

nY = nC3H5(OH)3 = 0,03

nO = 6nY + 2nZ = 2nCO2 + nH2O – 2nO2

→ nZ = 0,04

Y và Z có tính ko no ứng là k và g

→ nCO2 – nH2O = 0,14 = 0,03(k – 1) + 0,04(g – 1)

→ 3k + 4g = 21

Với k ≥ 3 và g ≥ 1 → k = g = 3 là nghiệm có một không hai.

nC = 0,03(3CZ + 3) + 0,04CZ = 2,43 → CZ = 18

→ Y là (C17H35COO)3C3H5 (0,03 mol)

→ mY = 26,70 gam

Chọn C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một loại xăng E là lếu láo hợp ý bao gồm isooctan (2,2,4-trimetylpentan) và heptan sở hữu tỉ khối tương đối đối với He vày 28,22. Khi dùng mang lại một số trong những mô tơ, cần thiết trộn tương đối xăng E với bầu không khí (chứa 21% O2 theo dõi thể tích) theo dõi tỉ trọng thể tích ứng 1 : V nhằm nhen cháy vừa vặn đầy đủ và trọn vẹn xăng. Giá trị của V sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?

A. 56. 

B. 12.

C. 25.  

D. 48.

Câu 2:

Trong bình kín không tồn tại bầu không khí chứa chấp 18,4 gam lếu láo hợp ý rắn A bao gồm FeCO3, Fe(NO3)2, FeS và Fe, nhập cơ oxi lúc lắc 15,65% về lượng. Nung bình ở sức nóng chừng cao cho tới phản xạ trọn vẹn chiếm được lếu láo hợp ý rắn B và 0,08 mol lếu láo hợp ý khí X bao gồm 3 khí sở hữu tỉ khối tương đối đối với He là a. Hòa tan không còn hóa học rắn B nhập 91 gam hỗn hợp H2SO4 84%. Kết đốc phản xạ chiếm được hỗn hợp Y và 0,4 mol khí SO2. Cho 740ml hỗn hợp NaOH 1M nhập hỗn hợp Y chiếm được 23,54 gam kết tủa có một không hai. Giá trị của a là

A. 10,5. 

B. 12.

C. 12,5.

D. 16.

Câu 3:

Este X mạch hở, sở hữu tỉ khối đối với H2 vày 44. Thủy phân trọn vẹn 22 gam X vày hỗn hợp NaOH (dư), chiếm được đôi mươi,5 gam muối bột. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

A. C2H5COOC2H5.

B. C2H5COOCH3.

Xem thêm: why don't you put a better lock on the door

C. CH3COOC2H5. 

D. HCOOC3H7.

Câu 4:

Este X mạch hở, sở hữu công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân X nhập môi trường thiên nhiên axit, chiếm được hóa học cơ học Y và ancol metylic. Phát biểu này tại đây ko đúng?

A. Tên của X là metyl acrylat.

B. Trong phân tử Y sở hữu nhị link pi (π).

C. Công thức phân tử của Y là C3H4O2.

D. Y tính năng với Br2 theo dõi tỉ trọng mol ứng 1 : 2.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Este benzyl axetat sở hữu hương thơm thơm sực của hoa lài.

(b) Triolein, tripanmitin đều phải sở hữu năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

(c) Mạch của xenlulozơ sở hữu dạng sợi, ko xoắn, ko nhánh.

(d) Muối mononatri glutamat được dùng thực hiện gia vị bột ngọt (mì chính).

(e) Polietilen là hóa học mềm mượt, được sử dụng thực hiện màng mỏng tanh, vật tư cơ hội năng lượng điện, bình chứa chấp.

Số tuyên bố thực sự :

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6:

Hỗn hợp ý E bao gồm phụ vương este no, mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo ra trở nên kể từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy trọn vẹn m gam E, chiếm được số mol CO2 to hơn số mol H2O là 0,425 mol. Mặt không giống, m gam E phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được lếu láo hợp ý T bao gồm nhị muối bột và 28,6 gam lếu láo hợp ý Q bao gồm một ancol đơn chức và một ancol nhị chức. Đốt cháy trọn vẹn T cần thiết vừa vặn đầy đủ 0,25 mol O2, chiếm được CO2, 0,35 mol Na2CO3 và 0,15 mol H2O. Phần trăm lượng của X nhập m gam E sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?

A. 8,8%. 

B. 7,7%.  

C. 8,0%.

Xem thêm: sách giáo khoa toán 12

D. 7,0%.