hôm nay trời có mưa không

 • Thời tiết
 • Thời tiết lục địa 24h

Dự báo khí hậu - Đêm 5 và ngày 06/04/2024

 • Hà Nội

  Bạn đang xem: hôm nay trời có mưa không

  đa phần mây, tối và sáng sủa sớm sở hữu mưa nhỏ và sương loà rải rác; sau sở hữu mưa vài ba điểm. Gió nhộn nhịp phái mạnh cung cấp 2-3.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 24-26 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 28-30 phỏng.

 • Phía Tây Bắc Bộ

  đa phần mây, tối và sáng sủa sớm sở hữu mưa nhỏ và sương loà rải rác rến, sau sở hữu mưa vài ba điểm, trưa chiều rời mây trời nắng; riêng biệt khu vực Tây Bắc sở hữu mây, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm, ngày nắng cháy, sở hữu điểm nắng cháy nóng bức. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông sở hữu tài năng xẩy ra lốc, sét, mưa đá và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 23-26 phỏng, riêng biệt khu vực Tây Bắc 19-22 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 30-33 phỏng, riêng biệt khu vực Tây Bắc 35-37 phỏng, sở hữu điểm bên trên 37 phỏng.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  đa phần mây, tối và sáng sủa sớm sở hữu mưa nhỏ và sương loà rải rác; sau sở hữu mưa vài ba điểm. Gió nhộn nhịp cho tới nhộn nhịp phái mạnh cung cấp 2-3.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 23-26 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 27-30 phỏng, sở hữu điểm bên trên 30 phỏng.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Xem thêm: tổ tiên của loài người

  Phía Bắc nhiều mây, sở hữu mưa vài ba điểm, sáng sủa sớm sở hữu sương loà và sương loà nhẹ nhõm rải rác rến, trưa chiều rời mây trời nắng; phía Nam sở hữu mây, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm, ngày nắng cháy, sở hữu điểm nắng cháy nóng bức. Gió nhộn nhịp cho tới nhộn nhịp phái mạnh cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu tài năng xẩy ra lốc, sét, mưa đá và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 23-26 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : Phía Bắc 30-33 phỏng, phía Nam 34-37 phỏng, sở hữu điểm bên trên 37 phỏng.

 • Đà Nẵng cho tới Bình Thuận

  Có mây, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba nơi; ngày nắng và nóng, riêng biệt phía Bắc ngày nắng cháy, sở hữu điểm nắng cháy gay gắt;. Gió nhộn nhịp phái mạnh cho tới phái mạnh cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu tài năng xẩy ra lốc, sét, mưa đá và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 25-28 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : Phía Bắc 35-37 phỏng, sở hữu điểm bên trên 37 phỏng, phía Nam 32-34 phỏng.

 • Tây Nguyên

  Có mây, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba nơi; ngày nắng cháy, sở hữu điểm nắng cháy nóng bức. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông sở hữu tài năng xẩy ra lốc, sét, mưa đá và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 22-25 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 33-36 phỏng, sở hữu điểm bên trên 37 phỏng.

  Xem thêm: the number of và a number of

 • Nam Bộ

  Có mây, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba nơi; ngày nắng cháy, sở hữu điểm nắng cháy nóng bức. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông sở hữu tài năng xẩy ra lốc, sét, mưa đá và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 25-28 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 34-37 phỏng, sở hữu điểm bên trên 37 phỏng.