hình thoi có mấy trục đối xứng

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Đường trực tiếp d là lối trung trực của đoạn trực tiếp AB nên A đối xứng với B qua quýt đường thẳng liền mạch d.

Khi đường thẳng liền mạch d là lối trung trực của đoạn trực tiếp AB thì tớ rằng điểm A đối xứng với điểm B qua quýt đường thẳng liền mạch d. Khi bại liệt đường thẳng liền mạch d gọi là trục đối xứng của nhị điểm AB.

Bạn đang xem: hình thoi có mấy trục đối xứng

Nói cách thứ hai, nhị điểm được gọi là đối xứng cùng nhau qua quýt một đường thẳng liền mạch nếu như đường thẳng liền mạch này đó là lối trung trực của đoạn trực tiếp nối nhị điểm bại liệt. Đối xứng này gọi là đối xứng trục.[1]

Hai hình đối xứng qua quýt một lối thẳng[sửa | sửa mã nguồn]

Hai hình gọi là đối xứng cùng nhau qua quýt một đường thẳng liền mạch nếu như từng điểm của hình này ở nằm trong khoảng cách cho tới đường thẳng liền mạch với cùng một điểm ứng nằm trong hình bại liệt, và ngược lại. Đây cũng gọi là đối xứng trục.

Trong không khí hai phía (mặt phẳng), hình ảnh của một hình sau luật lệ hành động tự nhiên đối xứng với hình bại liệt qua quýt một trục, nhập không khí thân phụ chiều bọn chúng đối xứng cùng nhau qua quýt một phía phẳng lặng.

Hình với trục đối xứng[sửa | sửa mã nguồn]

Định nghĩa: cmmb[sửa | sửa mã nguồn]

Một hình phẳng lặng được gọi là với trục đối xứng nếu như tồn bên trên tối thiểu một đường thẳng liền mạch sao mang lại với từng điểm của hình đều phải có đích thị một điểm ứng nằm trong hình bại liệt và đối xứng qua quýt đường thẳng liền mạch. Nói cách thứ hai, hình vẫn không thay đổi Lúc triển khai luật lệ hành động tự nhiên qua quýt đường thẳng liền mạch bại liệt.

Xem thêm: lai kinh tế là gì

Trục đối xứng của một số trong những hình[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Đường tròn trặn, trục đối xứng là 2 lần bán kính của lối tròn trặn. Đường tròn trặn với vô số trục đối xứng.
 2. Tam giác cân nặng, trục đối xứng là lối cao, trung trực, trung tuyến, phân giác của tam giác cân nặng khởi đầu từ đỉnh ứng với cạnh lòng. Tam giác cân nặng với độc nhất 1 trục đối xứng.
 3. Tam giác đều, trục đối xứng là lối cao, trung trực, trung tuyến, phân giác của tam giác đều. Tam giác đều phải có 3 trục đối xứng.
 4. Hình thang cân nặng, trục đối xứng là đường thẳng liền mạch trải qua trung điểm nhị lòng của hình thang cân nặng. Hình thang cân nặng có một trục đối xứng.
 5. Hình thoi, trục đối xứng là hai tuyến đường chéo cánh của hình thoi. Hình thoi với 2 trục đối xứng.
 6. Hình vuông, trục đối xứng là hai tuyến đường chéo cánh của hình vuông vắn và hai tuyến đường trực tiếp trải qua trung điểm từng cặp cạnh đối lập của hình vuông vắn. Hình vuông với 4 trục đối xứng.
 7. Hình chữ nhật, trục đối xứng là hai tuyến đường trực tiếp trải qua trung điểm từng cặp cạnh đối lập của hình chữ nhật. Hình chữ nhật với 2 trục đối xứng.
 8. Đa giác đều n cạnh thì với n trục đối xứng

Một số lăm le lý tương quan cho tới đối xứng trục (hình học)[sửa | sửa mã nguồn]

Định lý Colling[sửa | sửa mã nguồn]

Các đường thẳng liền mạch là đối xứng của một đường thẳng liền mạch qua quýt thân phụ cạnh của tam giác đồng quy Lúc và chỉ Lúc đường thẳng liền mạch này trải qua trực tâm của tam giác. Trong tình huống này điểm đồng quy phía trên lối tròn trặn nước ngoài tiếp tam giác.[2]

Định lý Bliss[sửa | sửa mã nguồn]

Định lý Bliss

Cho thân phụ đường thẳng liền mạch tuy nhiên song trải qua thân phụ trung điểm của thân phụ cạnh của tam giác Lúc bại liệt những đường thẳng liền mạch đối xứng của thân phụ cạnh tam giác bại liệt qua quýt thân phụ đường thẳng liền mạch này một cơ hội theo thứ tự tiếp tục đồng quy bên trên lối tròn trặn chín điểm của tam giác đó.[3]

Xem thêm: chim sơn ca và bông cúc trắng

Định lý Paul Yiu[sửa | sửa mã nguồn]

Cho đường thẳng liền mạch qua quýt tâm nội tiếp của tam giác và hạn chế thân phụ cạnh BC, CA, AB của tam giác theo thứ tự bên trên X, Y, Z. Lấy những điểm X′, Y′, Z′ là đối xứng của X, Y, Z qua quýt thân phụ lối phân giác ứng. Khi bại liệt thân phụ điểm X′, Y′, Z′ trực tiếp sản phẩm.[4]

Chữ kiểu với trục đối xứng[sửa | sửa mã nguồn]

A, B, C, D, E, H, I, M, O, K, U, V, W, X, Y

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Hình học
 2. Đường thẳng
 3. Điểm
 4. Tâm đối xứng
 5. Định lý Đào (conic)

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Toán 8 - Tập 1, SGK mái ấm xuất phiên bản giáo dục và đào tạo trang 84.
 2. ^ S.N. Collings, Reflections on a triangle, part 1, Math. Gazette, 57 (1973) 291 – 293; M.S. Longuet-Higgins, Reflections on a triangle, part 2, 293 – 296.
 3. ^ This was first discovered in May, 1999 by a high school student, Adam Bliss, in Atlanta, Georgia. A proof can be found in F.M. cầu xin Lamoen, Morley related triangles on the nine-point circle, Amer. Math. Monthly, 107 (2000) 941 – 945. See also, B. Shawyer, Some remarkable concurrence, Forum Geom., 1 (2001) 69 – 74
 4. ^ http://www.journal-1.eu/2015/01/Paul-Yiu-Reflections-of-Intercepts-pp.27-31.pdf Paul Yiu, Collinearity of the reflections of the intercepts of a line in the angle bisectors of a triangle pp.27-31. Volume 0, International Journal of Computer Discovered Mathematics, ISSN 2367-7775

Bản mẫu:Thể loại Commons Reflection symmetry