hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

hint-header

Cập nhật ngày: 11-10-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Hằng Nga


Hiện tượng cầu vồng xuất hiện tại sau trận mưa được phân tích và lý giải đa phần phụ thuộc vào hiện tượng lạ

Chủ đề liên quan

ĐH 201 l)Khi nói tới khả năng chiếu sáng đơn sắc, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A

Ánh sáng sủa đơn sắc không trở nên nghiền sắc khi truyền qua chuyện lăng kính.

B

Ánh sáng sủa white là khả năng chiếu sáng đơn sắc vì thế nó đem white color.

C

Tốc phỏng truyền của một khả năng chiếu sáng đơn sắc nội địa và nhập bầu không khí là như nhau.

D

Trong thủy tinh anh, những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau truyền với vận tốc như nhau.

ĐH 2012) Khi nói tới khả năng chiếu sáng, tuyên bố nào là tại đây sai?

A

Ánh sáng sủa white là láo hợp ý của khá nhiều khả năng chiếu sáng đơn sắc được màu sắc biến hóa thiên liên tiếp kể từ đỏ ối cho tới tím.

B

Ánh sáng sủa đơn sắc không trở nên nghiền sắc khi trải qua lăng kính.

C

Chiết suất của hóa học thực hiện lăng kính so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau đều đều bằng nhau.

D

Chiết suất của hóa học thực hiện lăng kính so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau thì không giống nhau.

ĐH2013)Phát biểu nào là tại đây đúng?

A

Ánh sáng sủa đơn sắc là khả năng chiếu sáng bị nghiền sắc khi truyền qua chuyện lăng kính.

B

Ánh sáng sủa white là tổng hợp của khá nhiều khả năng chiếu sáng đơn sắc được màu sắc biến hóa thiên liên tiếp kể từ đở cho tới tím.

C

Tổng hợp ý những khả năng chiếu sáng đơn sắc tiếp tục luôn luôn được khả năng chiếu sáng white.

D

Chỉ đem khả năng chiếu sáng white mới phát bệnh nghiền sắc khi truyền qua chuyện lăng kính.

ĐH 2013).Trong chân ko, khả năng chiếu sáng đem bước sóng lớn số 1 nhập số những khả năng chiếu sáng đơn sắc: đỏ ối, vàng lam, tím là

Tốc phỏng của khả năng chiếu sáng nhập thủy tinh anh so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc đỏ ối, vàng, tím theo thứ tự là vđ, vv, vt. Chọn bố trí đúng?

Ánh sáng sủa đơn sắc đem tần số 5.104 Hz, truyền nhập chân ko với bước sóng 600 nm. Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh nhập xuyên suốt ứng với khả năng chiếu sáng này là một trong,52. Tần số của khả năng chiếu sáng bên trên khi truyền nhập môi trường xung quanh nhập xuyên suốt này

A

nhỏ rộng lớn 5.1014 Hz còn bước sóng vị 600 nm

B

lớn rộng lớn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 600 nm.

C

vẫn vị 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 600nm

D

vẫn vị 5.1014 Hz còn bước sóng to hơn 600 nm.

Khi truyền kể từ môi trường xung quanh (1) lịch sự môi trường xung quanh (2), một tia sáng sủa đơn sắc ra đi xa vời pháp tuyến rộng lớn đối với tia cho tới. Vận tốc và bước sóng của tia sáng sủa này trong số môi trường xung quanh (1) và (2) là v1, λ1 và v2, λ2. Ta có

Chiếu một chùm sáng sủa tuy vậy song hẹp bao gồm nhị sự phản xạ vàng và lam kể từ nội địa đi ra bầu không khí sao mang đến không tồn tại hiện tượng lạ bản năng toàn phần. Nhận quyết định nào là sau đó là đúng?

A

Tia vàng ra đi xa vời pháp tuyến rộng lớn.

B

Không xác lập được sự không giống nhau của những góc khúc xạ.

C

Tia lam ra đi xa vời pháp tuyến rộng lớn.

Xem thêm: số chẵn lớn nhất có 5 chữ số

D

Cả nhị tia nằm trong đem góc khúc xạ như nhau.

Hiện tượng nhiễu xạ và phú bôi khả năng chiếu sáng chứng minh ánh sáng

Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ nước đi ra bầu không khí thì

A

vận tốc và tần số khả năng chiếu sáng tăng

B

vận tốc và bước sóng khả năng chiếu sáng hạn chế,

C

vận tốc và bước sóng khả năng chiếu sáng tăng

D

bước sóng và tần số khả năng chiếu sáng ko thay đổi.

Chiếu kể từ nước đi ra bầu không khí một chùm tia sáng sủa tuy vậy song vô cùng hẹp (coi như 1 tia sáng) bao gồm 5 bộ phận đơn sắc: tím, lam, đỏ ối, lục, vàng. Tia ló đơn sắc color lục lên đường tà tà mặt mũi nước (sát với mặt mũi phân cơ hội thân thuộc nhị môi trường). Không kể tia đơn sắc color lục, những tia ló ra bên ngoài bầu không khí là những tia đơn sắc màu:

Một thấu kính quy tụ, bịa nhập bầu không khí. Một chùm tia sáng sủa hẹp, tuy vậy song bao gồm những khả năng chiếu sáng đơn sắc red color, lam, tím và vàng được chiếu cho tới thấu kính theo dõi phương tuy vậy song với trục chủ yếu. Trên trục chủ yếu của thấu kính, điểm quy tụ của những tia sáng sủa đơn sắc tính kể từ quang quẻ tâm đi ra xa vời đem trật tự là

Một dải sóng năng lượng điện kể từ nhập chân không tồn tại tần số kể từ 4,0.1014 Hz cho tới 7,5.1014 Hz. thạo véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng nhập chân ko c = 3.108 m/s. Trong thang sóng năng lượng điện kể từ, dải sóng bên trên nằm trong vùng

Một khả năng chiếu sáng đơn sắc color lục đem tần số f được truyền kể từ chân ko vào trong 1 hóa học lỏng đem phân tách suất là một trong,5 so với khả năng chiếu sáng này. Trong hóa học lỏng bên trên, khả năng chiếu sáng này còn có màu

Chiếu một tia sáng sủa hẹp bao gồm tía bộ phận đơn sắc color lục, color chàm, và color cam kể từ nước đi ra bầu không khí theo dõi phương ko vuông góc với mật nước sao mang đến ko xẩy ra hiện tượng lạ bản năng toàn phần. Từ mặt mũi nước tăng trưởng tao theo thứ tự bắt gặp những tia

A

màu lục, color chàm, color cam

B

màu chàm, color lục, color cam.

C

màu lục, color cam, color chàm

D

màu cam, color lục, color chàm.

Hiện tượng khả năng chiếu sáng ko tuân theo dõi quyết định luật truyền trực tiếp khi trải qua mép một vật cản hoặc qua chuyện những khe hẹp được gọi là hiện tại tượng

Chiết suất của một môi trường xung quanh nhập xuyên suốt đối với

A

các khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau đều giống như nhau.

B

ánh sáng sủa đem tần số càng rộng lớn thì sẽ càng rộng lớn

C

ánh sáng sủa đem chu kỳ luân hồi càng rộng lớn thì sẽ càng rộng lớn.

D

ánh sáng sủa đơn sắc đỏ ối to hơn khả năng chiếu sáng đơn sắc tím.

Chiếu một chùm sáng sủa tuy vậy song hẹp bao gồm tư bộ phận đơn sắc: đỏ ối, vàng, lam và tím từ là một môi trường xung quanh nhập xuyên suốt cho tới mặt mũi phẳng phiu phân cơ hội với bầu không khí đem góc cho tới 37°. thạo phân tách suất của môi trường xung quanh này so với khả năng chiếu sáng đơn sắc: đỏ ối, vàng, lam và tím theo thứ tự là một trong,643; 1,657; 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc ko thể ló đi ra bầu không khí là

Chiếu chùm tia sáng sủa white hẹp, xiên xuống mặt mũi nước (góc cho tới nhỏ) nhập xuyên suốt của chậu thau nước. Dưới lòng chậu việt nam để ý thấy

A

một dải color kể từ đỏ ối cho tới tím, red color bị chênh chếch xa vời nhất đối với tia cho tới.

B

một dải color kể từ đỏ ối cho tới tím, color tím bị chênh chếch xa vời nhất đối với tia cho tới.

C

tùy theo dõi góc cho tới nhưng mà sắc tố thay cho thay đổi theo dõi trật tự.

Trong những thử nghiệm sau, thử nghiệm nào là được dùng nhằm đo bước sóng ánh sáng?

A

Thí nghiệm tổ hợp khả năng chiếu sáng white.

B

Thí nghiệm về việc nghiền sắc khả năng chiếu sáng của Niu−tơn.

C

Xem thêm: theo thuyết tiến hóa hiện đại

Thí nghiệm với khả năng chiếu sáng đơn sắc của Niu−tơn.

D

Thí nghiệm Y−âng về phú bôi khả năng chiếu sáng.