he was said this building

He was said……………….this building.

A. designing

Bạn đang xem: he was said this building

B. to lớn have designed

C. to lớn designs

D. designed

Đáp án B

Bị động quan trọng đặc biệt dạngSomebody + think/expect/believe/estimate/say/report + that + someone + did something

→ Cách 1: It is thought/expected/believed/estimated/said/reported that someone + did something

→ Cách 2: Someone is thought/expected/believed/estimated/said/reported to lớn have + done something

Câu phân tách ở QKĐ. Đáp án còn sót lại sai ngữ pháp

Dịch nghĩa: Anh tao được rằng là đang được design tòa ngôi nhà này

Nguyen Vu Hoang Tan Việc anh ấy được rằng đang được xẩy ra vô vượt lên trước khứ, việc design xẩy ra còn trước ê nữa. . 12/9/2016

. 12/09/2016

Xem thêm: đông từ bất quy tắc lớp 6

Lê Thảo Vân ầy...bản thân type thiếu hụt. ĐT chủ yếu phân tách ở thời điểm hiện tại tuy nhiên.... . 12/9/2016

. 12/09/2016

Lê Thảo Vân còn nếu như 2 thì sở hữu sự chênh chéo. vd như đt chủ yếu thời điểm hiện tại như ĐT trần thuật đang được xẩy ra rồi (dựa vô 1 số ít tín hiệu vô câu ấy) thì tao phân tách TO HAVE DONE . 12/9/2016

. 12/09/2016

Lê Thảo Vân bản thân thấy là thông thường thì người tao phụ thuộc sự chênh chéo thì- Nếu ĐT chủ yếu (say, believe, think,...) và ĐT vô câu trần thuật nằm trong thì cùng nhau (VD như câu ngay lập tức bên trên đây) thì tao người sử dụng TO V . 12/9/2016

. 12/09/2016

nguyễn thị anh phương ý mình là cách biết là to lớn have v3 hoặc to lớn v ý . 11/9/2016

4 Trả điều . 11/09/2016

Hương Quỳnh Cụ thể bạn thích căn vặn gì nhỉ? VD một câu được không? . 11/9/2016

. 11/09/2016

Nguyễn Diệu Huyền Linh hoặc . 11/9/2016

. 11/09/2016

nguyễn thị anh phương ý mình hỏi Khi làm trắc nghiệm đạng bị động đặc biệt này thì mình nhận biết ntn ý . 20/8/2016

1 Trả điều . 20/08/2016

Anh Nguyễn Với những V theo đòi quy tắc thì V2 = V3 = VedVới những V bất quy tắc thì tao cần thiết học tập nằm trong dạng V2 và V3. . 19/8/2016

. 19/08/2016

Anh Nguyễn quý khách ơi, luôn luôn là to lớn have + PII nhé. (dạng trả thành)Còn nếu như gọi là V2, V3 như các bạn rằng, thì tiếp tục luôn luôn là to lớn have + V3.Ved hoặc hay còn gọi là V2, là dạng QK của V; PII hoặc hay còn gọi là V3, là dạng hoàn thiện của V. . 19/8/2016

. 19/08/2016

Xem thêm: nói có sách mách có chứng

nguyễn thị anh phương CHO MÌNH HỎI SAO MÌNH NHẬN BIẾT ĐƯỢC TO HAVE V3 HAY LÀ V2 . 18/8/2016

2 Trả điều . 18/08/2016

Nguyễn Thị Kim Anh bản thân được học tập là người sử dụng to lớn have PII Khi mệnh đề sau that xẩy ra trước mệnh đề ê, người sử dụng toV Khi mệnh đề sau that xẩy ra đôi khi hoặc sau mệnh đề ê 17/8/2016

. 17/08/2016

Hà Phương sao cô e dạy dỗ to lớn have PII là người sử dụng mang lại câu sở hữu 2 vế không giống thì còn nằm trong thì phân tách to lớn v tuy nhiên , trong những sách e cũng thấy chúng ta ns vì vậy . 8/8/2016

1 Trả điều . 08/08/2016