hàm average là hàm dùng để

Excel mang đến Microsoft 365 Excel mang đến Microsoft 365 dành riêng cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 mang đến Mac Excel 2019 Excel 2019 mang đến Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn mang đến Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bài viết lách này tế bào miêu tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm average nhập Microsoft Excel.

Bạn đang xem: hàm average là hàm dùng để

Mô tả

Trả về tầm (trung bình cộng) của những đối số. Ví dụ, nếu như phạm vi A1:A20 đem chứa chấp số, thì công thức =AVERAGE(A1:A20) trả về tầm của những số này.

Cú pháp

AVERAGE(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm AVERAGE đem những đối số sau đây:

 • Number1    Bắt buộc. Số loại nhất, tham lam chiếu dù, hoặc phạm vi nhưng mà mình thích tính tầm.

 • Number2, ...    Tùy lựa chọn. Các số, tham lam chiếu dù hoặc phạm vi bổ sung cập nhật nhưng mà mình thích tính tầm, tối nhiều 255.

Chú thích

 • Đối số có thể là số hoặc thương hiệu, phạm vi hoặc tham lam chiếu dù đem chứa chấp số.

 • Các độ quý hiếm lô-gic và biểu thị văn bạn dạng của những số nhưng mà các bạn nhập thẳng nhập list những đối số ko được kiểm điểm.

 • Nếu một đối số tham lam chiếu dù hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hoặc dù trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua; song những dù có giá trị 0 sẽ được tính.

 • Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy đi ra lỗi.

 • Nếu mình thích bao hàm những độ quý hiếm logic và dạng biểu thị số vày văn bạn dạng nhập một tham lam chiếu như là 1 phần của phép tính, hãy sử dụng hàm AVERAGEA.

 • Nếu mình thích chỉ tính tầm của những độ quý hiếm nào là thoải mãn một số trong những tiêu chuẩn chắc chắn, hoặc sử dụng hàm AVERAGEIF hoặc hàm AVERAGEIFS.

Lưu ý: Hàm AVERAGE thống kê giám sát Xu thế trung tâm, là địa điểm trung tâm của một group số nhập một phân bổ đo đếm. Ba cơ hội thống kê giám sát thông thườn nhất về Xu thế trung tâm là:

 • Trung bình, là tầm số học tập, được xem bằng phương pháp và một group những số rồi phân tách mang đến con số những số. Ví dụ, tầm của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 30 phân tách mang đến 6, đi ra thành quả là 5.

 • Trung vị, là số nằm ở vị trí thân thích một group những số; Có nghĩa là, phân nửa những số có mức giá trị to hơn số trung vị, còn phân nửa những số có mức giá trị nhỏ hơn số trung vị. Ví dụ, số trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 4.

 • Mode, là số xuất hiện nay tối đa nhập một group những số. Ví dụ, mode của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

Với một phân phối đối xứng của một group những số, thân phụ cơ hội thống kê giám sát Xu thế trung tâm này đều là như nhau. Với một phân phối chếch của một group những số, bọn chúng rất có thể không giống nhau.

Mẹo: Khi các bạn tính tầm những dù, hãy Note cho tới sự khác lạ thân thích dù trống trải và dù đem chứa chấp độ quý hiếm vày ko, nhất là khi chúng ta tiếp tục xóa vỏ hộp kiểm Hiện số ko trong số dù có mức giá trị vày không nhập vỏ hộp thoại Tùy lựa chọn Excel nhập phần mềm Excel bên trên PC. Khi lựa chọn tùy lựa chọn này, những dù trống trải ko được xem, tuy nhiên độ quý hiếm vày ko vẫn được xem.

Để xác định vỏ hộp kiểm Hiện số ko trong số dù có mức giá trị vày không:

 • Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn, tiếp sau đó, nhập chuyên mục Nâng cao, hãy lần nhập Các tùy lựa chọn hiển thị mang đến trang tính này.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ nhập bảng tại đây và dán nhập dù A1 của một bảng tính Excel mới nhất. Để công thức hiển thị thành quả, hãy lựa chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, chúng ta cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Xem thêm: giải pháp bảo vệ môi trường

Dữ liệu

10

15

32

7

9

6

2

Công thức

Mô tả

Kết quả

=AVERAGE(A2:A6)

Trung bình của những số trong số dù kể từ A2 cho tới A6.

11

=AVERAGE(A2:A6, 5)

Trung bình của những số trong số dù kể từ A2 cho tới A6 và số 5.

10

=AVERAGE(A2:C2)

Trung bình của những số trong số dù kể từ A2 cho tới C2.

Xem thêm: phần ảo của số phức

04

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám huỷ những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện, lần hiểu cơ hội bảo mật thông tin vũ trang của người tiêu dùng và không những thế nữa.

Cộng đồng khiến cho bạn bịa đặt và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ kiến kể từ những Chuyên Viên đem kỹ năng đa dạng.

Tác giả

Bình luận