hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

hint-header

Cập nhật ngày: 10-09-2022

Bạn đang xem: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua


Chia sẻ bởi: Trần Thế Chung Sơn


Hai bảng nhập một CSDL mối liên hệ link cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Chủ đề liên quan

Trong Access, Lúc tạo ra link trong những bảng, thì :

A

Cả nhị ngôi trường nên là khóa chính

B

Hai ngôi trường ko nhất thiết nên là khóa chính

C

Phải với tối thiểu một ngôi trường là khóa chính

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những nguyên tố nào là sẽ tạo nên trở thành quy mô tài liệu quan lại hệ?

C

Tất cả những thao tác bên trên tài liệu

D

Các thao tác, phép tắc toán bên trên dữ liệu

Khi update tài liệu nhập bảng, tớ ko thể nhằm trống không ngôi trường nào là sau đây?

A

Tất cả những ngôi trường của bảng

D

Khóa chủ yếu và ngôi trường đề nghị điền tài liệu.

Việc thay cho thế sản phẩm “AAAAAAFFFFF” vì thế “6A5F” là cơ hội mã hóa nào là trong số cơ hội sau:

B

Mỗi kí tự động này chứ không một ký tự động không giống

C

Cách ký tự động cơ một số trong những địa điểm xác lập nhập bảng vần âm

Giải pháp nào là tiếp sau đây ko nên là biện pháp đa phần mang đến bảo mật thông tin hệ thống?

C

Phân quyền truy vấn và nhận dạng người tiêu dùng.

D

Mã hóa vấn đề và nén tài liệu.

Câu nào là trong số câu tiếp sau đây không nên là bảo mật thông tin vấn đề nhập hệ CSDL?

A

Hạn chế tối nhiều những sơ sót của người tiêu dùng.

B

Khống chế số người tiêu dùng CSDL.

C

Không bật mí nội dung tài liệu tương đương công tác xử l.

D

Đảm bảo vấn đề vẫn tồn tại hoặc bị thay cho thay đổi ngoài ý ham muốn.

Phát biểu nào là về hệ quản lí trị CSDL mối liên hệ là đúng?

A

Phần mượt nhằm giải những câu hỏi quản lí lí với chứa chấp những mối liên hệ trong những tài liệu.

B

Phần mượt dùng làm thi công những CSDL mối liên hệ.

C

Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL mối liên hệ.

D

Phần mượt Microsoft Access

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

D

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Xem thêm: diện tích hình tứ giác

Danh sách của từng chống đua bao gồm với những ngôi trường : STT, Họ thương hiệu học viên, Số báo danh, chống đua. Ta lựa chọn khoá đó là :

Đặc điểm nào là sau đấy là đặc thù của một mối liên hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?

A

Mỗi tính chất với cùng 1 thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan lại trọng

B

Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan lại trọng

D

Tên của những mối liên hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Khai thác CSDL mối liên hệ hoàn toàn có thể là:

B

Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

C

Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, quyết định đặc thù trường

D

Tạo bảng, hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu, tạo ra liên kết

Thao tác nào là tại đây không nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan lại hệ?

B

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng

Việc trước tiên sẽ tạo lập một CSDL mối liên hệ là :

A

Tạo đi ra một hoặc nhiều biểu khuôn mẫu

B

Tạo đi ra một hoặc nhiều bảng

C

Tạo đi ra một hoặc nhiều khuôn mẫu chất vấn

D

Tạo đi ra một hoặc nhiều báo cáo

Chỉnh sửa tài liệu là:

A

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Mô hình phổ cập nhằm thi công CSDL mối liên hệ là:

Giả sử một bảng với 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì thế :

A

Trường SOBH là ngôi trường cộc hơn

B

Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

C

Trường SOBH là loại số, trong những lúc cơ ngôi trường HOTEN ko nên là loại số

D

Trường SOBH là độc nhất, trong những lúc cơ ngôi trường HOTEN ko nên là duy nhất

Thao tác nào là tại đây không nên là thao tác update dữ liệu?

A

Sửa những tài liệu ko tương thích

B

Sao chép CSDL trở thành bạn dạng sao dự trữ.

Xem thêm: công thức tính diện tích hình thang

Hai bảng nhập một CSDL mối liên hệ link cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)