đề toán lớp 3 học kì 1Bộ 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1.

Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem test Đề CK1 Toán 3 CTST Xem test Đề CK1 Toán 3 CD

Bạn đang xem: đề toán lớp 3 học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề ganh đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 3 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với lời nói giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số tương thích nhập dù trống không sẽ được tứ số đương nhiên liên tiếp

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia đều 36 l nước mắm nam ngư nhập 9 can. Hỏi từng can với từng nào lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền nhập khu vực chấm: Đã tô color … hình vuông

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Quảng cáo

Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính chừng lâu năm đoạn trực tiếp AM.

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

A. AM = 2 centimet

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 centimet

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

A. 1 kilogam

B. 4 kilogam

C. 5 kilogam

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của phép tắc phân tách 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Quảng cáo

Câu 7. Nhiệt chừng khung hình người thông thường khoảng

A. 35oC

B. 37oC

C. 38oC

D. 40oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính chừng lâu năm lối cấp khúc ABCD.

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

a) Đoạn trực tiếp AB lâu năm cấp … phiên đoạn trực tiếp AM.

b) Đoạn trực tiếp AC lâu năm ….. cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài thêm hơn nữa đoạn trực tiếp AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng sủa cửa hàng bán tốt 30 kilogam gạo. Số gạo chiều tối bán tốt ngay số gạo buổi sáng sớm giảm sút gấp đôi. Hỏi một ngày dài cửa hàng bán tốt từng nào ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có toàn bộ từng nào tam giác nhập hình vẽ?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Nhiệt chừng nào là phù phù hợp với hình bên dưới đây:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

A. 10 oC

B. 15 oC

C. 0 oC

D. 42 oC

Câu 2. Hình nào là là góc vuông?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn với cạnh lâu năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này đó là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 centimet

B. 120 centimet

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi tác, tuổi tác của tía cấp 5 phiên tuổi tác của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi tác

B. 12 tuổi tác

C. 13 tuổi tác

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô color …. hình tròn

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi con cái trườn với 4 chân. Hỏi 8 con cái trườn với toàn bộ từng nào chân?

A. 16

B. đôi mươi

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Xem thêm: nguyên hàm của căn x

A. 17 milimet

B. đôi mươi milimet

C. 15 milimet

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Trong hình tứ giác ABCD với bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền nhập khu vực trống

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một công ty vận tải đường bộ, với 96 xe pháo khách hàng, số xe pháo xe taxi cấp số xe pháo khách hàng 3 phiên. Hỏi công ty cơ với toàn bộ từng nào xe pháo khách hàng và xe pháo taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) Tìm số với 2 chữ số đều là số lẻ. tường hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 với sản phẩm là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp đều 8 trái khoáy cam nhập 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy với từng nào trái khoáy cam?

A. 4 trái khoáy cam

B. 5 trái khoáy cam

C. 6 trái khoáy cam

D. 7 trái khoáy cam

Câu 3. Một phần nhị ghi chép là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Một phần nhị ghi chép là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A với 30 học viên phân thành 5 group. Hỏi từng group với từng nào học tập sinh?

A. 5 học viên

B. 6 học tập sinh

C. 7 học viên

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay lập tức trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe đấm red color lâu năm 30 centimet, thanh Fe đấm greed color lâu năm cấp 3 phiên thanh Fe đấm red color. Hỏi cả nhị thanh Fe lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

Mỗi Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề) thể hiện tại một vật dụng.

a) Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà các bạn Hoa có không ít nhất là: ….

- Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà các bạn Hoa với tối thiểu là: …

- Số cây viết sáp nhưng mà các bạn Hoa với cấp … phiên số cây viết chì của chúng ta Hoa.

Câu 14. Viết tiếp tía số vào sau cùng từng dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Xem test Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem test Đề CK1 Toán 3 CTST Xem test Đề CK1 Toán 3 CD

Xem tăng những đề ganh đua Toán lớp 3 với đáp án hoặc khác:

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 với đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 với đáp án

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 với đáp án (30 đề)

Đã với lời nói giải bài xích tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: google giải bài tập tiếng anh

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 3 những môn học