đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 5

12 Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 5 Có đáp án + quỷ trận

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2023 - 2024 là cỗ đề Toán lớp 5 học tập kì 1 với đáp án cụ thể tất nhiên. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn luyện, gia tăng những dạng bài xích luyện sẵn sàng mang lại bài xích thi đua cuối học tập kì 1. Đồng thời đó cũng là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích cho những thầy cô khi đi ra đề cho những em học viên ôn luyện.

Bạn đang xem: đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 5

Các đề thi đua tại đây tiêu chuẩn chừng theo đuổi Thông tư 22 những biểu điểm nhằm những em học viên tóm được cấu hình đề thi đua sẵn sàng cho những bài xích thi đua học tập kì đạt thành quả cao. Mời những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm.

1. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 theo đuổi Thông tư 22

1.1. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023 Số 1

Ma trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Số điểm

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm

UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ và tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: ..................

Môn: TOÁN 5.
Thời gian: 40 phút
(Không kể thời hạn gửi gắm đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn trĩnh nhập chữ đặt điều trước đáp án đúng(Trắc nghiệm số học tập nấc 1)

a) Số thập phân này trình diễn đích thị một trăm linh tía đơn vị chức năng, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số bé nhỏ nhất trong những số bên dưới đó là số nào?

A. 0,18

B. 0,178

C. 1,087

Xem thêm: đề thi vào 10 năm 2022

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm đặt điều trước thành quả đích thị. (Trắc nghiệm số học tập nấc 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10

B. 84,36 :0,1

C. 84,36 x 0,1

D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số phù hợp nhằm điền nhập địa điểm chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng nấc 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7T 23 kilogam =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải câu hỏi sau: (Tự luận số học tập nấc 1)

Mẹ mua sắm một bao gạo 50 kilogam loại 15% tấm. Hỏi nhập bao gạo bại với từng nào kilogam tấm? ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 và 1 nhập địa điểm rỗng để sở hữu biểu thức đích thị (Trắc nghiệm số học tập nấc 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nấc 3)

Viết lại những số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 m2 và 25 dm2 theo đuổi trật tự tăng dần dần.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học tập nấc 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền thành quả được chấp nhận tính sau: (Trắc nghiệm số học tập nấc 4)

Tháng 10, một lượng vàng có mức giá là 55000000 đồng, mon 11 giá chỉ vàng tăng 5%, cho tới mon 12, giá chỉ vàng lại rời 5%. Như vậy, mon 12 giá chỉ của một lượng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) Mẹ chuồn cửa hàng sắm sửa. Vì ngày hôm nay cửa hàng rời giá chỉ 7% nên lúc mua vỏ hộp mứt 35000 đồng thì u được không lấy phí vì thế giá chỉ vỏ hộp mứt vì chưng với số chi phí rời giá chỉ. Hỏi ngày hôm nay u tiếp tục trả mang lại cửa hàng từng nào tiền? (Tự luận số học tập nấc 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học tập nấc 4)

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Hãy tính diện tích S của hình tam giác ko tô đậm

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Số 1

(Đáp án năm ftrong tệp tin chuyên chở về)

Mời độc giả TẢI VỀ Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán Đề số 1 nhằm coi không thiếu đề thi đua với đáp án và quỷ trận đề cụ thể.

1.2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023 Số 2

I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1: Số “Ba phẩy chục bốn” được ghi chép là:

A. 31,4

B. 3,14

C. 314,0

D. 0,314

Câu 2: Số lớn số 1 trong những số 4,39; 4,02; 4,35; 4,17 là:

A. 4,17

B. 4,02

C. 4,39

D. 4,35

Câu 3: Số thập phân bao gồm tía mươi nhì đơn vị chức năng, sáu phần ngàn được ghi chép là:

A. 32,60

B. 32,06

C. 32,006

D. 32,600

Câu 4: Giá trị của chữ số 7 nhập số thập phân 174,92 là:

A. 70

B. 7

C. \frac{7}{10}

D. \frac{7}{{100}}

Câu 5: Số thập phân 9,46 được ghi chép trở nên phân số thập phân là:

Câu 6: Số phù hợp nhằm điền nhập địa điểm chấm 49,2 = … % là:

A. 492

B. 4920

C. 49,2

D. 4,92

Câu 7: Kết trái khoáy của luật lệ tính 39,trăng tròn + 59,13 là:

A. 95,27

B. 96,43

C. 97,56

D. 98,33

Câu 8: Số phù hợp nhằm điền nhập địa điểm chấm 16ha = …m2 là:

A. 160000

B. 16000

C. 1600

D. 160

Câu 9: Kết trái khoáy của luật lệ tính 82,491 x 10 là:

A. 824910

B. 82491

C. 8249,1

D. 824,91

Câu 10: Chu vi hình tam giác có tính lâu năm tía cạnh thứu tự là 28,19cm; 18,41cm và 20cm là:

A. 62cm

B. 65,5cm

C. 60cm

D. 66,6cm

Câu 11: Diện tích hình chữ nhật với chiều lâu năm 1,2m và chiều rộng lớn 0,8m là:

A. 0,72m2

B. 0,96m2

C. 0,84m2

D. 1,44m2

Câu 12: Số đương nhiên x vừa lòng 183,2 < x < 184,05 là:

II. Phần tự động luận (4,0 điểm)

Câu 13 (1,0 điểm): Tìm x, biết:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

Câu 14 (2,0 điểm): Câu lạc cỗ sinh hoạt của phường với 40 chúng ta học viên, nhập bại số học viên phái mạnh cướp 40%, sót lại là học viên nữ giới. Hỏi câu lạc cỗ sinh hoạt của phường với từng nào chúng ta học viên nữ?

Câu 15 (1,0 điểm): Tính độ quý hiếm của biểu thức:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Số 2

Xem thêm: các thì trong tiếng anh lớp 7

(Đáp án trực thuộc tệp tin chuyên chở về)

Mời độc giả TẢI VỀ Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm Đề số 2 nhằm coi không thiếu đề thi đua với đáp án và quỷ trận đề cụ thể.

2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn khác

 • 31 đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 Tải nhiều với đáp án
 • Đề thi đua cuối học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023 - 2024
 • Bộ 13 đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì một năm 2023 - 2024
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2023 - 2024 Tải nhiều
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2023 - 2024 Tải nhiều
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2023 - 2024 Tải nhiều
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 năm 2023 - 2024 không thiếu những môn

3. Đề cương ôn luyện học tập kì 1 lớp 5

 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2023 - 2024
 • Đề cương Toán lớp 5 học tập kỳ một năm 2023 - 2024
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Tiếng việt lớp 5 năm 2023 - 2024
 • Đề cương học tập kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2023 với đáp án
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2023-2024
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 năm 2023 - 2024
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2023 - 2024

Ngoài đề thi đua môn Toán bên trên, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo đuổi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài xích ôn luyện môn Toán 5.