dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Câu hỏi:

23/08/2019 155,277

A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

Bạn đang xem: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen

C. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua)

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, hóa học béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

poli(vinyl clorua) :–(CH2–CHCl)n; glucozơ, polietilen ko nhập cuộc phản xạ thủy phân vô môi trường thiên nhiên axit

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để minh chứng vô phân tử của glucozơ có khá nhiều group hiđroxyl. người tớ cho tới hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. nước brom

B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thường

C. AgNO3 vô hỗn hợp NH3, đun nóng

D. kim loại Na

Câu 2:

Khi bị tức, mất mặt mức độ, nhiều người dịch thông thường được truyền dịch đàng nhằm bổ sung cập nhật thời gian nhanh tích điện. Chất vô dịch truyền có công dụng bên trên là

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Fructozơ

D. Glucozơ

Câu 3:

Quá trình quang quẻ ăn ý của cây cối sinh rời khỏi khí O2 và đưa đến cacbohiđrat này bên dưới đây?

A. Xenlulozơ

Xem thêm: nước văn lang ra đời vào thời gian nào

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 4:

Chất X vô công nghiệp đồ ăn thức uống là vật liệu nhằm thực hiện các loại bánh kẹo, nước giải khát, thức uống. Trong công nghiệp dược phẩm được dùng làm điều chế dung dịch. Dung dịch hóa học Y thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím vô cuộc sống muối bột mononatri của Y được sử dụng thực hiện phụ gia thực phẩm (gọi là mì chủ yếu hoặc bột ngọt). Tên của X và Y bám theo trật tự là

A. Saccarozơ và axit glutamic

B. Glucozơ và lysin

C. Saccarozơ và lysin

D. Glucozơ và axit glutamic

Câu 5:

Cacbohiđrat X ko nhập cuộc phản xạ thủy phân vô môi trường thiên nhiên axit và X làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Vậy X

A. Fructozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 6:

Phát biểu này bên dưới đó là trúng ?

A. Fructozo sở hữu phản xạ tráng bạc, chứng minh phân tử fructozo sở hữu group chức CHO

B. Thủy phân xenlulozo chiếm được glucozo

C. Cả xenlulozo và tinh ranh bột đều sở hữu phản xạ tráng bạc

Xem thêm: biểu đồ miền là gì

D. Thủy phân tinh ranh bột chiếm được glucozo và fructozo