david did his homework and they went to bed

Câu chất vấn :

REWRITE THE SENTENCES, USING PERFECT GERUNDS 1) David did his homework and they went to lớn bed . →After having 2) It ís easy for anyone to lớn learn hơ to lớn cook . → Learning 3) Tony had rescued the kids from the fire. People admired him for that. →People 4) He had dumped lots of rubbish onto the beach. He denied it. →He denied 5) After Ha had read some documents about Green Earth, she decided to lớn join the organization. →Having 6) I have seen him before. I remember that. →I 7) You had saved the lives of hundreds of wild animals. Thank you for that. →Thank you 8) They had hunted and killed many wild animals. Later they regretted what they had done. →They regretted 9) Since Mai had refused Nam's offer of a lift in his siêu xe, she had to lớn walk trang chính. →Having 10) You've lied to lớn us, the villagers said. The politician denied it. →The politician 11) The factory had dumped tons of toxic waste into the river. It was heavily fined for that. →The factory 12) Thanh had forgotten to lớn turn off the gas cooker before he left hí house. He admitted that. →Thanh admitted

Lời giải 1 :

Thảo luận

-- cảm ơn các bạn nhiều nhé !

Bạn đang xem: david did his homework and they went to bed

cũng có thể các bạn quan liêu tâm

Quý Khách với biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong những ngôn từ German Tây, được rằng kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, thời buổi này là lingua franca toàn thế giới.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German đang được thiên cư cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ chào bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mày biển cả Balt)

Xem thêm: công thức quá khứ hoàn thành

Xem thêm: phần ảo của số phức

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 11

Lớp 11 - Năm loại nhị ở cung cấp trung học tập phổ thông, ngay gần cho tới năm cuối cung cấp nên tiếp thu kiến thức là trách nhiệm cần thiết nhất. Nghe nhiều cho tới lý thuyết trong tương lai rồi học tập ĐH. Ôi nhiều khi thiệt là sợ hãi, hoang mang lo lắng tuy nhiên những em hãy thỏa sức tự tin và lần dần dần điều tuy nhiên mình thích là nhập sau này nhé!

Nguồn : ADMIN :))