dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Hình bình hành

Hình bình hành vô hình học tập Euclid là 1 trong hình tứ giác được tạo nên trở thành Khi nhì cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song rời nhau. Nó là 1 trong dạng đặc trưng của hình thang bao gồm 4 góc và sở hữu những đặc điểm nhìn giống hình thang và hình chữ nhật

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Trong không khí 3 chiều, khối tương tự với hình bình hành là hình khối lục diện.

Tính chất[sửa | sửa mã nguồn]

Trong một hình bình hành có:

 1. Các cạnh đối tuy nhiên song và cân nhau.
 2. Các góc đối cân nhau.
 3. Hai lối chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng đường

Diện tích hình bình hành[sửa | sửa mã nguồn]

Diện tích của hình bình hành là phần tô color xanh

-Diện tích hình bình hành vì thế chừng lâu năm cạnh lòng nhân với chừng lâu năm độ cao.

Gọi B là chừng lâu năm cạnh lòng, H là chừng lâu năm độ cao và S là diện tích S.

Ngoài rời khỏi, diện tích S hình bình hành cũng rất được tính vì thế tích chừng lâu năm 2 cạnh kề nhân với sin góc thích hợp vì thế 2 cạnh

Xem thêm: công thức câu gián tiếp

Gọi A và B theo thứ tự là chừng lâu năm 2 cạnh và là góc thích hợp vì thế 2 cạnh

Chu vi hình bình hành[sửa | sửa mã nguồn]

-Chu vi của một hình bình hành vì thế gấp đôi tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ:

Dấu hiệu nhận ra hình bình hành[sửa | sửa mã nguồn]

Hình bình hành là 1 trong tứ giác quánh biệt[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Tứ giác sở hữu nhì cặp cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành.
 2. Tứ giác sở hữu nhì cặp cạnh đối cân nhau là hình bình hành
 3. Tứ giác sở hữu một cặp cạnh đối lập một vừa hai phải tuy nhiên song và một vừa hai phải cân nhau là hình bình hành.
 4. Tứ giác sở hữu nhì cặp góc đối cân nhau là hình bình hành.
 5. Tứ giác sở hữu hai tuyến đường chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng lối là hình bình hành.

Hình bình hành là hình thang[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hình thang sở hữu nhì cạnh lòng cân nhau là hình bình hành.
 • Hình thang sở hữu nhì cạnh mặt mày tuy nhiên song là hình bình hành

Tâm đối xứng[sửa | sửa mã nguồn]

-Giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành cơ.

Xem thêm: i haven't visited the museum for three months

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tứ giác
 • Hình thang
 • Hình thang cân
 • Hình thang vuông
 • Hình chữ nhật
 • Hình thoi
 • Hình vuông
 • Hình tam giác
 • Hình khối lục diện
 • Hình lập phương
 • Hình vỏ hộp chữ nhật
 • Hình nón
 • Hình trụ
 • Hình lăng trụ
 • Hình chóp
 • Hình cầu
 • Hình cụt

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

- Cách tính độ cao hình bình hành: độ cao hình bình hành vì thế diện tích S phân chia cho tới cạnh lòng, vô cơ S là diện tích S, A là cạnh lòng và H là độ cao. H = S: A

- Cách tính cạnh lòng hình bình hành: cạnh lòng hình bình hành vì thế diện tích S phân chia cho tới độ cao, vô cơ S là diện tích S, A là cạnh lòng và H là độ cao. A = S: H

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Wikimedia Commons được thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình bình hành.

Nhà xuất phiên bản dạy dỗ - Sở dạy dỗ giảng dạy - Sách giáo khoa Toán lớp 8 tập dượt 1