dao động cưỡng bức có

 • Câu hỏi:

  Khi nói tới giao động chống bức, tuyên bố này sau đấy là đúng?

  • A. Dao động chống bức sở hữu biên phỏng ko thay đổi và sở hữu tần số vì thế tần số của lực chống bức.
  • B. Dao động chống bức sở hữu tần số nhỏ rộng lớn tần số của lực chống bức.
  • C. Biên phỏng giao động chống bức là biên phỏng của lực chống bức . 
  • D. Dao động của con cái nhấp lên xuống đồng hồ đeo tay là giao động chống bức. 

  Đáp án đúng: A

  Bạn đang xem: dao động cưỡng bức có

  Dao động chống bức là giao động sở hữu biên phỏng ko thay đổi và sở hữu tần số vì thế tần nước ngoài lực chống bức.

  Xem thêm: khi nói về ưu thế lai phát biểu nào sau đây đúng

  Xem thêm: chất không phản ứng với dung dịch naoh là

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

 • Chọn câu sai? Dao động duy trì:
 • Cơ năng của vật hạn chế dần dần theo dõi thời gian
 • Một hệ giao động Chịu đựng tính năng của nước ngoài lực tuần trả F_n = F_0 cos 10 pi t
 • Dao động tắt dần dần sở hữu động năng hạn chế dần dần còn thế năng phát triển thành thiên điều hòa
 • Khi nói tới một hệ giao động chống bức ở tua đoạn ổn định quyết định, tuyên bố này bên dưới đấy là sai?
 • Hiện tượng nằm trong hưởng trọn cơ học tập xẩy ra khi:
 • Trong giao động tắt dần
 • Hiện tượng nằm trong hưởng trọn thể hiện nay rõ rệt rệt nhất khi
 • Hệ thống lốc xoáy chống hạn chế xóc của xe pháo xe hơi là 1 phần mềm của
 • Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy, nếu như Chịu đựng tính năng của nhị nước ngoài lực f1 = 6 Hz và f2 = 10 Hz