đặc điểm của quang phổ liên tục là

Đặc điểm của quang quẻ phổ liên tiếp là

Bạn đang xem: đặc điểm của quang phổ liên tục là

Đặc điểm của quang quẻ phổ liên tiếp là

A. Phụ nằm trong vô bộ phận cấu trúc của mối cung cấp sáng

B. Không tùy theo bộ phận cấu trúc của mối cung cấp sáng

C. Không tùy theo nhiệt độ phỏng của mối cung cấp sáng

D. Nhiệt phỏng càng tốt, miền trừng trị sáng sủa của vật càng không ngừng mở rộng về phía độ sáng đem bước sóng rộng lớn của quang quẻ phổ liên tiếp.

Đáp án B

Quang phổ liên tiếp chỉ tùy theo nhiệt độ phỏng của vật trừng trị sáng sủa, ko tùy theo cấu trúc hóa học của vật.
Nhiệt phỏng càng tốt, quang quẻ phổ liên tiếp càng không ngừng mở rộng dần dần về phía tím.
Chọn B

Tiếng Anh cho những người chính thức 200.000đ 159.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Luyện thi đua IELTS 5.5+ 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ

Xem thêm: trong bảng tuần hoàn mg là kim loại thuộc nhóm

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì

250.000đ 189.000đ

đôi mươi đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG Hà Thành tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ