đặc điểm của đô thị hóa không phải là

Câu hỏi:

07/12/2022 3,593

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị hóa không phải là

A. dân ở trở nên thị theo phía tăng thời gian nhanh.

B. dân ở triệu tập nhập những TP.HCM rộng lớn.

C. phổ cập rộng thoải mái lối sinh sống của trở nên thị.

D. phổ cập nhiều loại giao thông vận tải trở nên thị.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở những nước cải cách và phát triển, tỉ suất tử thô thông thường cao là vì hiệu quả đa số của nhân tố này sau đây?

A. Dân số già nua.

B. Dịch bệnh

C. Động khu đất.

D. Bão lụt.

Câu 2:

Cây bông cần thiết ĐK nhiệt độ này sau đây?

A. Nhiệt, độ ẩm đặc biệt cao và bám theo mùa.

B. đa phần khả năng chiếu sáng, rét, ổn định lăm le.

C. Nhiệt phỏng ôn hoà, sở hữu mưa nhiều.

D. Nhiệt độ ẩm cao, ko dông tố bão.

Câu 3:

Các tiêu chuẩn này tại đây thể hiện tại được nhập cơ cấu tổ chức dân sinh bám theo lao động?

A. Nguồn làm việc, dân sinh hoạt động và sinh hoạt bám theo điểm kinh tế tài chính.

Xem thêm: nói có sách mách có chứng

B. Tỉ suất sinh, dân sinh hoạt động và sinh hoạt bám theo điểm kinh tế tài chính.

C. Tỉ số giới, dân sinh hoạt động và sinh hoạt bám theo điểm kinh tế tài chính.

D. Dân số già nua, dân sinh hoạt động và sinh hoạt bám theo điểm kinh tế tài chính.

Câu 4:

Cây mía cần thiết ĐK nhiệt độ này sau đây?

A. Nhiệt, độ ẩm đặc biệt cao và bám theo mùa.

B. đa phần khả năng chiếu sáng, rét, ổn định lăm le.

C. Nhiệt phỏng ôn hoà, sở hữu mưa nhiều.

D. Nhiệt độ ẩm cao, ko dông tố bão.

Câu 5:

Loại này tại đây nằm trong gia súc lớn?

A. Trâu.

B. Lợn.

C. Cừu.

D. Dê.

Câu 6:

Trang trại không sở hữu Đặc điểm này sau đây?

A. Mục đích phát triển sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

B. Có quy tế bào phát triển kha khá rộng lớn.

C. Sản xuất triệu tập, vận dụng cơ giới hóa.

D. Có dùng người làm việc thực hiện mướn.

Xem thêm: sự sinh sản của ếch