cục tẩy tiếng anh là gì

VIETNAMESE

cục gôm

Bạn đang xem: cục tẩy tiếng anh là gì

cục tẩy

ENGLISH

eraser

NOUN

/ɪˈreɪsər/

rubber

Cục gôm là 1 trong số thiết bị văn chống phẩm dùng làm tẩy xóa vết cây bút chì.

Ví dụ

1.

Nếu chúng ta vẽ hoặc ghi chép bởi vì cây bút chì, chúng ta luôn luôn hoàn toàn có thể sửa lỗi của tôi bởi vì một viên gôm.

If you draw or write in pencil, you can always rub out your mistakes with an eraser.

2.

Xem thêm: cường độ dòng điện hiệu dụng

Anh tớ đang được thám thính viên gôm nhằm hoàn toàn có thể tẩy lỗi sai vô bài bác luận của tôi.

He's looking for an eraser ví he can erase mistakes in his essay.

Ghi chú

Cùng học tập tăng một số trong những kể từ vựng nhằm nói đến vật dụng tiếp thu kiến thức (School supplies) nha!

- scissors: khuôn kéo

- ruler: thước kẻ

- paper: giấy má viết

- pen: cây bút mực

- pencil: cây bút chì

- notebook: buột biên chép, vở

- eraser: viên gôm, tẩy

- brush: cọ vẽ

Xem thêm: worth to v hay ving

- compass: compa

Danh sách kể từ mới nhất nhất:

Xem chi tiết