công thức tính hình tròn

Hình tròn trặn là 1 trong mỗi hình học tập giản dị và đơn giản nhất, được dùng thoáng rộng vô cuộc sống và những nghành không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường diện tích S của một hình tròn trụ, tất cả chúng ta rất có thể dùng một công thức giản dị và đơn giản dựa vào nửa đường kính của hình tròn trụ bại liệt. Hãy nằm trong dò la hiểu công thức tính diện tích S hình tròn và cơ hội vận dụng nó vô thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori – ngôi trường thiếu nhi montessori nhé.

Định nghĩa về hình tròn trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn trặn là 1 hình học tập đặc trưng được đưa đến bởi vì một hội tụ những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mũi phẳng, vô bại liệt từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình tròn trụ một khoảng cách bởi vì nửa đường kính của hình tròn trụ bại liệt. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trung tâm hình tròn trụ và ngẫu nhiên điểm nào là bên trên lối viền của chính nó.

Bạn đang xem: công thức tính hình tròn

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng triển khai, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích S hình tròn
Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Diện tích của một hình tròn trụ là số đo diện tích S phía bên trong lối viền của hình tròn trụ bại liệt. Nó biểu thị cường độ cướp lưu giữ diện tích S của hình tròn trụ bên trên mặt mũi bằng phẳng. Công thức tính diện tích S hình tròn trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn trụ.
 • r là nửa đường kính của hình tròn trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thuộc 2 lần bán kính và chu vi của hình tròn trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình tròn trụ, tớ chỉ việc nửa đường kính của hình tròn trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình tròn trụ là 5 centimet, tớ rất có thể tính diện tích S của hình tròn trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 vô công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng hợp ý những công thức tính diện tích S tam giác không thiếu thốn, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Có không hề ít công thức tính diện tích S hình tròn trụ rất có thể vận dụng vô vào quy trình học tập và dò la đi ra điều giải. Cùng SMIS dò la hiểu cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn trụ ở trong phần tiếp sau đây.

Tính diện tích S hình tròn trụ theo gót chào bán kính

Để tính diện tích S của hình tròn trụ theo gót nửa đường kính, tớ dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thuộc 2 lần bán kính và chu vi của hình tròn trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác toan nửa đường kính (r) của hình tròn trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori chung trẻ con khai cởi suy nghĩ Toán học?

Tính diện tích S hình tròn trụ theo gót lối kính

Để tính diện tích S của hình tròn trụ theo gót 2 lần bán kính, tớ nên biết 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ. Sau bại liệt, tớ rất có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ.

Bước 1: Xác toan 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ. Đường kính là khoảng cách thân thuộc nhì điểm bên trên lối viền của hình tròn trụ và trải qua tâm của hình tròn trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình tròn trụ. Bán kính của hình tròn trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ. Thay độ quý hiếm của r vô công thức A = πr^2 và đo lường độ quý hiếm diện tích S của hình tròn trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác toan 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình tròn trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình tròn trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình tròn trụ là C = 2πr, vô bại liệt C là chu vi, r là nửa đường kính và π là 1 hằng số được xác lập bởi vì tỷ số thân thuộc chu vi và 2 lần bán kính của một hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính bởi vì 1.

Từ bại liệt tớ tiếp tục tính được diện tích S hình tròn trụ bởi vì công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là 1 hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính là 5 centimet.

Xem thêm: đề toán nâng cao lớp 2

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn trặn cho tới 1 chữ số thập phân)

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình tròn trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn trặn cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori sở hữu gì?

Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình tròn trụ quen thuộc thuộc

công thức tính diện tích S hình tròn
Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình tròn trụ quen thuộc thuộc

Dưới đó là một trong những dạng bài xích tập dượt thân thuộc về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình tròn trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài xích tập dượt này, các bạn sẽ đã có được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình tròn trụ bại liệt theo gót công thức: S = πR2. Còn nếu như mang lại 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ bại liệt tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình tròn trụ là 5cm, thì diện tích S của hình tròn trụ bại liệt là:

Diện tích hình tròn trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình tròn trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài xích tập dượt này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình tròn trụ C, nhưng mà C= 2πr. Từ bại liệt bạn cũng có thể tính được diện tích S hình tròn trụ theo gót công thức: S= C^2 / 4π. Tại phía trên chúng ta cũng rất có thể tìm kiếm được nửa đường kính r đơn giản dễ dàng.

Ví dụ: sành chu vi hình tròn trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình tròn trụ bại liệt.

Ta sở hữu S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình tròn trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ.

Nếu chúng ta sở hữu diện tích S của hình tròn trụ, bạn cũng có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ như sau:

 • r = √(A/π), vô bại liệt r là nửa đường kính của hình tròn trụ và A là diện tích S của hình tròn trụ.
 • d = 2r, vô bại liệt d là 2 lần bán kính của hình tròn trụ và r là nửa đường kính của hình tròn trụ.

Cho diện tích S của hình tròn trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu chúng ta biết diện tích S của hình tròn trụ, bạn cũng có thể tính chu vi của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình tròn trụ lúc biết diện tích S, tớ cần thiết triển khai công việc sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình tròn trụ và một lối vuông góc rời qua chuyện tâm hình tròn trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị rời.

Giả sử nửa đường kính của hình tròn trụ là r và lối vuông góc rời qua chuyện tâm hình tròn trụ sở hữu chiều lâu năm là d. Ta rất có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị rời Lúc d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trặn bị rời là 1 phần của vòng tròn trặn sở hữu nửa đường kính bởi vì d/2. Do bại liệt, diện tích S của phần vòng tròn trặn bị rời là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị rời Lúc d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trặn bị rời là 1 phần của vòng tròn trặn sở hữu nửa đường kính bởi vì r và được rời bởi vì một hình vuông vắn có tính lâu năm cạnh bởi vì r. Do bại liệt, diện tích S của phần vòng tròn trặn bị rời là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong bại liệt, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một trong những bài xích tập dượt về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đó là một trong những bài xích tập dượt về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình tròn trụ = π x chào bán kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn trặn sở hữu chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn trặn đó?

Giải:

 • Chu vi hình tròn trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x chào bán kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình tròn trụ sở hữu chu vi bởi vì với diện tích S của một hình vuông vắn sở hữu cạnh bởi vì 8 centimet. Tính diện tích S của hình tròn trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình tròn trụ = π x lối kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình tròn trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình tròn trụ = 64 / π ≈ đôi mươi.3718 cm
 • Bán kính hình tròn trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x chào bán kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD sở hữu 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mũi của cái đĩa CD?

Xem thêm: công thức mức cường độ âm

Giải:

 • Bán kính hình tròn trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x chào bán kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện suy nghĩ mang lại trẻ con bên trên ngôi trường thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích S hình tròn trụ ở bên trên cùng theo với bài xích tập dượt ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình tròn trụ và áp dụng vô vào học hành.

Tác giả

Bình luận