chức năng chính của mỡ là

Câu hỏi:

18/09/2020 29,180

Bạn đang xem: chức năng chính của mỡ là

A. Cấu tạo ra một vài loại hoocmôn

B. Cấu tạo ra màng sinh chất

C. Dự trữ tích điện cho tới tế bào và cơ thể

Đáp án chủ yếu xác

D. Cấu tạo ra hóa học diệp lục

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

Chức năng chủ yếu của mỡ là dự trữ tích điện cho tới tế bào và khung hình.

Đáp án nên cần chọn là: C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một phân tử mỡ bao gồm

A. 1 phân tử glixerol và 1 phân tử acid béo

B. 1 phân tử glixerol và 2 phân tử acid béo

C. 1 phân tử glixerol và 3 phân tử acid béo

D. 3 phân tử glixerol và 3 phân tử acid béo

Câu 2:

Đặc điểm công cộng của toàn bộ những loại lipit là?

A. Do 3 loại thành phần C, H, O tạo nên nên

B. Cấu tạo nên theo gót phép tắc nhiều phân

C. Không tan nhập nước

D. Cung cung cấp tích điện cho tới tế bào

Câu 3:

Xem thêm: trái đất có hình gì

Photpholipit sở hữu công dụng đa phần là :

A. Tham gia cấu trúc nhân của tế bào

B. Là bộ phận cấu trúc của màng tế bào

C. Là bộ phận của ngày tiết ở động vật

D. Cấu tạo ra hóa học diệp lục ở lá cây

Câu 4:

Phốtpho lipit cấu trúc bởi

A. 1 phân tử glixêrol links với 2 phân tử axit phệ và 1 group phốt phat

B. 2 phân tử glixêrol links với cùng 1 phân tử axit phệ và 1 group phốt phat

C. 1 phân tử glixêrol links với cùng 1 phân tử axit phệ và 1 group phốt phat

D. 3 phân tử glixêrol links với cùng 1 phân tử axit phệ và 1 group phốt phat

Câu 5:

Cholesteron ở màng sinh hóa học sở hữu vai trò:

A. Liên kết với prôtein hoặc lipit đặc thù riêng rẽ cho tới từng loại tế bào, sở hữu công dụng bảo đảm và hỗ trợ năng lượng

B. Có công dụng thực hiện cho tới cấu hình màng tăng ổn định tấp tểnh và vững chãi hơn

C. Là mối cung cấp dự trữ tích điện cho tới tế bào

D. Làm trọng trách vận fake những hóa học, thụ thể tiếp nhận thông tin

Câu 6:

Trong khung hình sinh sống những hóa học sở hữu đặc điểm công cộng kị nước như

A. Tinh bột, glucozơ, mỡ, fructôzơ

B. Mỡ, xenlulôzơ, phốtpholipit, tinh ranh bột

C. Sắc tố, Vi-Ta-Min, sterôit, phốt pholipit, mỡ

Xem thêm: đảo nào có diện tích lớn nhất nhật bản

D. Vitamin, sterôit, glucozơ, cácbohiđrát