chọn phát biểu sai khi nói về thế năng trọng trường

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

B.   Thế năng trọng ngôi trường sở hữu đơn vị chức năng là N/m^2.  ( Đúng là J hoặc N/m)

A. Đinh nghĩa

C. Mốc thế năng hoàn toàn có thể lựa chọn tùy ý.

D. Công thức đúng: Wt = mgz

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

 • avatar

  vô group ko :))

avatar

Đáp án:

Chọn tuyên bố sai khi nói tới thế năng trọng trường?

B. Thế năng trọng ngôi trường sở hữu đơn vị chức năng là N/m^2

Xin hoặc nhất ạ

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: hiình ảnh động

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

Xem tăng (6)

 • avatar

  đặt anh câu

 • avatar

  ukm

 • avatar

  rình

 • avatar

  188 câu

 • avatar

  cho em nhập nothing đi!

 • avatar

  quản cho:)

 • avatar

  nick này ý

 • avatar

  thôi

Bổ sung kể từ thường xuyên gia

Đáp án:

 $B$

Giải mến quá trình giải:

B – sai vì: Thế năng trọng ngôi trường sở hữu đơn vị chức năng là J (Jun)
$1J = 1N.m$

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

Xem thêm: tên shop hay