cho hình chữ nhật abcd

Hỏi đáp Toán lớp 5- Hình học tập - thắc mắc số 6561

5 Trả lời

Theo dõi thắc mắc này

Bạn đang xem: cho hình chữ nhật abcd

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

( 36 + 15 ) x 2 =102 (cm)

b) Cạnh AM là:

 36 : 2 = 18 (cm)

Diện tích của hình AMCD là:

 (18 + 36 ) x 15 : 2 = 405 ( cm2 )  ( vì thế AMCD là hình thang)

                          Đáp số : a) 102 cm 

                                         b) 405 cm2

4 đánh giá chính

Báo cáo sai phạm

                                                       Giải

A) Chu vi hình chữ nhật ABCD:

           (15 + 36) x 2 = 102 (cm)

B) Vì M là trung điểm của hình chữ nhật ABCD nên tao có tính nhiều năm cạnh AM là:

            36 : 2 = 18 (cm)

Xem thêm: diện tích hình tứ giác

      Hình chữ nhật ABCD chia nhỏ ra thực hiện nhì hình nếu như tao vứt hình tam giác thì tao còn sót lại một hình. Nhìn kĩ thì tiếp tục thấy hình còn sót lại tiếp tục tương tự với hình thang.Chiều cao của chính nó tương tự như chiều rộng lớn của hình chữ nhật vậy độ cao của chính nó tự 15cm và lòng bé bỏng của chính nó cũng tương tự với chiều nhiều năm của hình chữ nhật nên tự 36cm. Nên tao sở hữu phương pháp tính diện tích S hình thang như sau: (đáy rộng lớn + lòng bé) x độ cao : 2.

     Diện tích hình thang AMCD là:

         (18 + 36) x 15 : 2 = 405 (\(cm^2\))

                   Đáp số: a) 102cm

                                 b) 405\(cm^2\)           

1 đánh giá chính

Báo cáo sai phạm

a . chu vi  hình chữ nhật ABCD là :  ( 15 +36 ) x 2 =  102 ( centimet )                                                                                  b .  vì thế vô hình chữ nhật sở hữu 2 cạnh nhiều năm đều nhau , 2 cạnh ngắn ngủn đều nhau nên suy đi ra phỏng nhiều năm cạnh AB cũng tự 36 centimet .                                                                                                                                                                        phỏng nhiều năm cạnh AM là :                       36 : 2 =  18   ( centimet )                                                                                                   vì AM tuy vậy song với DC nên suy đi ra tứ giác AMCD là hình thang . Vậy diện tích S của hình AMCD la :                                                                                                                                           ( 18 + 36 ) x 15 : 2 =                                                                                                                                                                                 = 405 ( cm2 )                                                                         

1 đánh giá chính

Báo cáo sai phạm

vote ddi mik vote lai

1 đánh giá chính

Báo cáo sai phạm

chu vi hình chữ nhật ABCD laf

Xem thêm: 1 tá là bao nhiêu

        (15+36) x 2 = 102(cm)

1 đánh giá chính

Báo cáo sai phạm