công thức câu gián tiếp

Câu thẳng, con gián tiếp (Direct speech/Indirect speech) được dùng thật nhiều vô tiếp xúc mỗi ngày. Bởi đấy là cấu tạo ngữ pháp căn phiên bản nhưng mà bạn phải nắm rõ nhằm hoàn thành xong chất lượng những bài xích đánh giá. Vậy cấu trúc Reported speech như vậy nào? Công thức câu thẳng, con gián tiếp rời khỏi sao? Hãy nằm trong ILA dò la hiểu vớ tần tật kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới câu thẳng và con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh qua loa nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

Khái niệm câu thẳng con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh

Khái niệm câu thẳng con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh

Bạn đang xem: công thức câu gián tiếp

Trong giờ đồng hồ Anh, câu trần thuật (Reported speech) bao hàm câu thẳng, con gián tiếp. Các dạng câu này được dùng nhằm mô tả lại điều thưa của người nào ê hoặc của chủ yếu phiên bản đằm thắm bản thân.

>>> Tìm hiểu thêm: Phân biệt câu tường thuật giờ đồng hồ Anh và câu tường thuật

1. Câu thẳng là gì?

Câu thẳng (Direct speech): Người thưa trích dẫn thẳng điều thưa của người nào ê một cơ hội đúng đắn. Câu trích dẫn sẽ tiến hành bịa vô lốt ngoặc kép.

Ví dụ:

• John said, “I am going to tướng the store.” (John thưa rằng: “Tôi đang di chuyển cho tới siêu thị.”)

• She asked, “What time is the meeting?” (Cô ấy hỏi: “Họp vô khi bao nhiêu giờ?”)

2. Câu con gián tiếp là gì?

Câu con gián tiếp là gì?

Câu con gián tiếp (Indirect speech): Người thưa mô tả lại điều thưa của người nào ê ở dạng con gián tiếp. Trong câu con gián tiếp sẽ không còn cần dùng lốt ngoặc kép và sở hữu sự biến hóa về thì.

Ví dụ:

• John said that he was going to tướng the store. (John bảo rằng anh ấy đang di chuyển cho tới siêu thị.)

• She asked what time the meeting was. (Cô ấy chất vấn là họp khi bao nhiêu giờ.)

Công thức câu thẳng, con gián tiếp

Công thức câu thẳng, con gián tiếp

Trước Khi dò la hiểu cơ hội quy đổi câu thẳng, con gián tiếp, hãy nằm trong liếc qua về cấu tạo của nhì dạng câu này.

1. Công thức câu trực tiếp

Ta sở hữu cấu tạo câu thẳng như sau:

Mệnh đề trần thuật + “mệnh đề được trần thuật lại”

Ví dụ:

• Monica said, “I am going to tướng the store.” (Monica nói: “Tôi đang di chuyển cho tới siêu thị.”)

• My dad asked, “Are you coming to tướng the party?” (Bố tôi hỏi: “Bạn sở hữu cho tới dự hội không?”)

• They shouted, “We won the game!” (Họ hét lên: “Chúng tôi vẫn thắng lợi trò chơi!”)

• “I love chocolate,” my sister exclaimed. (“Tôi yêu thương sô cô la,” em gái tôi hét lên.)

2 tuần học tập test miễn phí

2. Công thức câu con gián tiếp

Ta sở hữu cấu tạo câu con gián tiếp như sau:

Mệnh đề trần thuật + that + Mệnh đề được trần thuật lại.

Ví dụ:

• Monica said that she was going to tướng the store. (Monica bảo rằng cô ấy đang di chuyển cho tới siêu thị.)

• My dad asked if I was coming to tướng the tiệc ngọt. (Bố tôi chất vấn liệu tôi sở hữu cho tới dự hội ko.)

• They exclaimed with joy that they had won the game. (Họ hét lên với thú vui rằng chúng ta vẫn thắng lợi trò nghịch ngợm.)

• My sister exclaimed that she loved chocolate. (Em gái tôi hét lên rằng cô ấy yêu thương sô cô la.)

Nguyên tắc fake câu thẳng quý phái con gián tiếp

Nguyên tắc fake câu quý phái con gián tiếp

Một trong những dạng bài xích tập dượt tương quan cho tới câu thẳng, con gián tiếp thông thường xuyên xuất hiện tại trong những bài xích đánh giá là: quy đổi câu thẳng quý phái con gián tiếp. Dưới đấy là 3 qui định bạn phải nắm rõ nhằm hoàn thành xong chất lượng dạng bài xích tập dượt này:

1. Lùi thì của động kể từ vô câu

Tường thuật lại một lời nói của người nào ê đồng nghĩa tương quan với việc hành vi kể lại ko xẩy ra bên trên thời khắc thưa. Vì vậy, chúng ta cần lùi động kể từ vô câu về một thì Khi fake kể từ câu thẳng quý phái con gián tiếp. Ví dụ, nếu như điều trích dẫn vô câu thẳng phân chia ở thì lúc này đơn (Simple present), thì Khi thay đổi quý phái câu con gián tiếp, mệnh đề này sẽ tiến hành phân chia ở thì quá khứ đơn (Simple past).

Dưới đấy là bảng tổ hợp cơ hội lùi thì vô câu thẳng, con gián tiếp:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
Thì lúc này đơnThì quá khứ đơn
Thì lúc này tiếp diễnThì quá khứ tiếp diễn
Thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễnThì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn
Thì lúc này trả thànhThì quá khứ trả thành
Thì quá khứ đơnThì quá khứ trả thành
Thì quá khứ trả thànhThì quá khứ trả thành
Thì quá khứ tiếp diễnThì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn
Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễnThì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn
Thì sau này đơnThì sau này đơn vô quá khứ
Thì sau này trả thànhThì sau này hoàn thành xong vô quá khứ
Thì sau này gầnWere/was going to tướng V
Thì sau này hoàn thành xong tiếp diễnThì sau này hoàn thành xong tiếp nối vô quá khứ
Can/ Shall/ MayCould/ Should/ May

>>> Tìm hiểu thêm: Các thì vô giờ đồng hồ Anh: Dấu hiệu phân biệt và công thức

2. Thay thay đổi một trong những trạng kể từ chỉ vị trí và thời gian

Khi quy đổi kể từ câu thẳng sáng sủa con gián tiếp, bạn phải thay cho thay đổi những trạng kể từ chỉ vị trí và thời hạn. Quý khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bảng bên dưới đây:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp 
HereThere
ThisThat
TheseThose
NowThen/ at that moment
Today/ tonightThat day/ that night
TomorrowThe next day
Next weekThe following week
This weekThat week 
YesterdayThe previous day/ The day before
Last day The day before
Last weekThe week before
AgoBefore
The day beforeTwo days before

3. Biến thay đổi tân ngữ và những đại kể từ hạn định

Ngoài nhì qui định bên trên, chúng ta cũng cần được để ý thay đổi ngôi và đại kể từ nhân xưng sao cho tới phù phù hợp với nghĩa của câu.

Cách quy đổi câu thẳng quý phái con gián tiếp

Cách quy đổi câu

Câu thẳng, con gián tiếp bao gồm 4 loại cơ bản: Câu khẩu lệnh, thắc mắc, câu cảm thán và câu tường thuật.

1. Câu con gián tiếp dạng mệnh lệnh

Thông thông thường, câu mệnh lệnh/yêu cầu tiếp tục không chỉ động kể từ như: command order, ask, request, require…

Ta sở hữu công thức ví thử sau:

Câu trực tiếp: S + ask/request/require/… + O + to-infinitive.
→ Câu con gián tiếp: S + asked/requested/ required + O + to-infinitive.

Ví dụ:

Câu trực tiếp: Anna asked Tom, “Help bầm carry this box.”

Câu con gián tiếp: Anna asked Tom to tướng help her carry that box. (Anna đòi hỏi Tom hùn cô ấy đem cái vỏ hộp ê.)

Câu trực tiếp: He requested his employees, “Please finish the report by tomorrow.”

Câu con gián tiếp: He requested his employees to tướng finish the report by tomorrow. (Anh ấy đòi hỏi nhân viên cấp dưới của tôi hoàn thành xong report vào trong ngày mai.)

2. Câu con gián tiếp dạng câu ngờ vực vấn

Câu con gián tiếp dạng câu ngờ vực vấn

Câu ngờ vực vấn bao gồm nhì dạng: thắc mắc yes/ no và thắc mắc Wh-question.

(Yes/ no question) S+ asked/ inquired/ wondered, wanted to tướng know + if/ whether + S +V
(Wh- question)
S + asked(+O)/ wanted to tướng know/required/wondered + Wh-words + S + V

Ví dụ:

• (Yes/No question) She asked bầm, “Did you eat dinner?”

→ She asked bầm if I had eaten dinner. (Cô ấy chất vấn tôi vẫn bữa ăn ko.)

• (Wh- question) He asked his teacher, “What time does the class start?”

→ He asked his teacher what time the class started. (Anh ấy chất vấn nghề giáo của tôi lớp học tập chính thức lúc nào.)

Xem thêm: cách mở bài nghị luận xã hội

3. Câu con gián tiếp dạng cảm thán

S+ said/told/exclaimed + that + S + V (lùi thì) + O

Ví dụ:

Câu trực tiếp: “I can’t believe it!” Andrew said.

Câu con gián tiếp: Andrew said that he couldn’t believe it. (Andrew bảo rằng anh ấy ko thể tin cậy được.)

Câu trực tiếp: “What an amazing performance!” they exclaimed.

→ Câu con gián tiếp: They exclaimed that it was an amazing performance. (Họ thốt lên rằng ê là một trong những chương trình biểu diễn ấn tượng.)

4. Câu con gián tiếp dạng trần thuật

S + say(s)/ said + that + S + V

Ví dụ:

Câu trực tiếp: “I will come tomorrow,” she said.

Câu con gián tiếp: She said that she would come the next day. (Cô ấy bảo rằng cô ấy sẽ tới vào trong ngày mai.)

Câu trực tiếp: “I have finished my homework,” he said.

→ Câu con gián tiếp: He said that he had finished his homework. (Anh ấy bảo rằng anh ấy vẫn hoàn thành xong bài xích tập dượt về căn nhà.)

Bài tập dượt câu thẳng, con gián tiếp

Bài tập dượt reported speech

Dưới đấy là những bài xích tập dượt tương quan cho tới câu thẳng, con gián tiếp nhưng mà chúng ta cũng có thể thực hành thực tế nhằm ôn lại những kỹ năng và kiến thức trên:

Bài tập dượt 1: Dựa vô câu thẳng vẫn cho tới, nên lựa chọn câu con gián tiếp phù hợp

1. “I can swim,” she said.

a) She said that she could swim.

b) She said that she can swim.

c) She says that she could swim.

d) She said that she can swim.

2. “I will go to tướng the tiệc ngọt,” he said.

a) He said that he will go to tướng the tiệc ngọt.

b) He says that he will go to tướng the tiệc ngọt.

c) He said that he would go to tướng the tiệc ngọt.

d) He says that he would go to tướng the tiệc ngọt.

3. “I don’t lượt thích chocolate,” she said.

a) She said that she didn’t lượt thích chocolate.

b) She says that she didn’t lượt thích chocolate.

c) She said that she doesn’t lượt thích chocolate.

d) She says that she doesn’t lượt thích chocolate.

4. “I have finished my homework,” he said.

a) He says that he finished his homework.

b) He said that he has finished his homework.

c) He says that he has finished his homework.

d) He said that he had finished his homework.

5. “I can’t come to tướng the meeting,” she said.

a) She said that she can’t come to tướng the meeting.

b) She says that she can’t come to tướng the meeting.

c) She said that she couldn’t come to tướng the meeting.

d) She says that she couldn’t come to tướng the meeting.

Bài tập dượt 2: Viết lại câu thẳng, con gián tiếp sao cho tới nghĩa ko đổi

1. “I want to tướng eat pizza,” she said.
→ She said that ________________________.

2. “I have been studying English for two years,” he said.
→ He said that __________________________.

3. “I saw him at the supermarket yesterday,” she said.
→ She said that __________________________.

4. “I will Hotline you later,” he said.
→ He said that ___________________________.

Đáp án bài xích tập dượt câu thẳng, con gián tiếp

Đáp án bài xích tập dượt câu thẳng, con gián tiếp

Bài tập dượt 1:

1. a) She said that she could swim.

2. c) He said that he would go to tướng the tiệc ngọt.

3. a) She said that she didn’t lượt thích chocolate.

4. d) He said that he had finished his homework.

5. c) She said that she couldn’t come to tướng the meeting.

Bài tập dượt 2:

1. She said that she wanted to tướng eat pizza.

2. He said that he had been studying English for two years.

Xem thêm: nhất chí hay nhất trí

3. She said that she had seen him at the supermarket the day before.

4. He said that he would Hotline bầm later.

Việc nắm rõ cấu tạo và cách sử dụng câu thẳng, con gián tiếp (Reported speech) là 1 phần cần thiết nhằm chúng ta cũng có thể thỏa sức tự tin tiếp xúc giờ đồng hồ Anh. Hy vọng nội dung bài viết bên trên hoàn toàn có thể giúp cho bạn bổ sung cập nhật những kỹ năng và kiến thức cần thiết nhằm dùng thuần thục câu thẳng, con gián tiếp rộng lớn, không những trong những văn cảnh sinh hoạt mỗi ngày mà còn phải trong những bài xích đánh giá.