cây công nghiệp lâu năm của nước ta chủ yếu là

hint-header

Cập nhật ngày: 30-09-2022


Chia sẻ bởi: Phan Minh Cường


Cây công nghiệp nhiều năm của việt nam đa phần là

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi phí, điều, dừa, mía.

B

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi phí, điều, dứa, lạc.

C

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi phí, điều, dừa, trà.

D

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi phí, điều, dung dịch lá.

Chủ đề liên quan

Các cây lâu năm thường niên ở việt nam đa phần là

A

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dừa.

B

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, hồ nước chi phí, dung dịch lá.

C

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dung dịch 1á.

D

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, trà, dâu tàm, dung dịch lá.

Loại cây lâu năm được trồng đa phần bên trên khu đất tía dan và khu đất xám bạc mầu bên trên phù tụt xuống cổ của việt nam là

Nguồn hỗ trợ thịt đa phần bên trên thị ngôi trường việt nam lúc bấy giờ là kể từ chăn nuôi

Hai vùng trở nên tân tiến nhất toàn quốc về chăn nuôi heo và gia thay cho là

A

Đồng bởi vì sông Hồng và Đông nam giới Sở.

B

Đông nam giới Sở và Đồng bởi vì sông Cửu Long.

C

Đồng bởi vì sông Hồng và Đồng bởi vì sông Cửu Long.

D

Đồng bởi vì sông Cửu Long và Trung du miền núi Bắc Sở.

Vùng nào là sở hữu con số đàn trâu lớn số 1 nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Vùng sở hữu con số đàn trườn thịt trở nên tân tiến nhất ở việt nam là

D

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Chăn nuôi heo của việt nam triệu tập đa phần ở những vùng

A

Trung du miền núi Bắc Sở, Đông Nam Sở.

B

Tây Nguyên, Đông Nam Sở.

C

Bắc Trung Sở, Duyên hải Nam Trung Sở.

D

Đồng bởi vì sông Hồng, Đồng bởi vì sông Cửu Long.

Dựa nhập Atlat trang 19, hãy cho biết thêm nhị vùng thường xuyên canh cây lâu năm lớn số 1 ở việt nam là

A

Đông nam giới Sở và Trung du miền núi Bắc Sở.

B

Trung du miền núi Bắc Sở và Tây Nguyên.

C

Đông nam giới Sở và Tây Nguyên.

D

Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Sở.

Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 19, loại cây nào là tại đây không nên là trình độ hóa phát hành nông nghiệp ở Tây Nguyên?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 19, cho biết thêm tỉnh nào là tại đây không có sản lượng thịt tương đối xuất chuồng tính theo đòi đầu người bên trên 50kg/người?

Tỉ trọng độ quý hiếm phát hành cây lâu năm nhập cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành ngành trồng trọt của việt nam sở hữu Xu thế tăng do

A

có nhiều ĐK tiện nghi nhằm trở nên tân tiến cây lâu năm.

B

mang lại hiệu suất cao tài chính cao.

C

Xem thêm: công thức tính bán kính hình tròn

cây công nghiệp có công năng trong các việc đảm bảo môi trường thiên nhiên.

D

dân cư sở hữu truyền thống cuội nguồn phát hành.

Ý nào tại đây là khó khăn lớn nhất nhập việc phát triển cây công nghiệp nhiều năm ở nước tớ hiện nay?

A

Thị trường dung nạp có nhiều biến động.

B

Thời tiết và khí hậu diễn biến thất thường.

C

Công nghiệp chế biến ko phát triển.

D

Diện tích các vùng thường xuyên canh ko ổn định.

Khó khăn nào là tại đây tiếp tục cơ phiên bản được xử lý so với ngành chăn nuôi nước ta?

A

Dịch bệnh dịch kinh sợ gia súc, gia thay cho rình rập đe dọa bên trên diện rộng lớn.

B

Giống gia súc, gia thay cho cho tới năng suất cao còn không nhiều.

C

Cơ sở thực phẩm cho tới chăn nuôi ko được đáp ứng.

D

Hiệu trái khoáy chăn nuôi ko thiệt cao và không yên tâm.

Ngành chăn nuôi heo ở việt nam triệu tập ở những vùng

A

có ĐK nhiệt độ ổn định lăm le.

B

ven biển khơi sở hữu nghề đánh cá trở nên tân tiến.

C

trọng điểm thực phẩm và sầm uất dân.

Phát biểu nào là tại đây đích về ĐK chăn nuôi nước ta?

A

Các cty về như thể, thú nó tiếp tục có khá nhiều tiến bộ cỗ và trở nên tân tiến rộng rãi.

B

Xu phía chăn nuôi nông trại theo như hình thức công nghiệp được trở nên tân tiến.

C

Giá trị những thành phầm ko qua loa thịt thịt cướp tỉ trọng ngày càng tốt.

D

Tỉ trọng nhập độ quý hiếm phát hành nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

Vùng Đồng bởi vì sông Hồng và Đồng bởi vì sông Cửu Long sở hữu ngành chăn nuôi trở nên tân tiến là do

A

các như thể gia cầm khu vực có mức giá trị tài chính cao.

B

có mối cung cấp thực phẩm đa dạng và phong phú, thị ngôi trường dung nạp to lớn.

C

lực lượng làm việc đầy đủ, sở hữu tay nghề nhập chăn nuôi.

D

có nhiều ĐK đương nhiên tiện nghi cho tới chăn nuôi.

Xu phía nổi trội nhất của ngành chăn nuôi việt nam lúc bấy giờ là

A

ứng dụng tiến bộ cỗ khoa học tập và kỹ năng.

B

đang tiến bộ mạnh lên phát hành sản phẩm & hàng hóa.

C

tăng tỉ trọng thành phầm ko thịt thịt.

D

phát triển mạnh cty về như thể, thú nó.

Phát biểu nào là tại đây không đích với ngành chăn nuôi của việt nam hiện tại nay?

A

Tỉ trọng nhập độ quý hiếm phát hành nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

B

Xu phía nổi trội là tiến bộ mạnh lên phát hành mặt hàng hoá.

C

Sản phẩm ko qua loa thịt thịt cướp tỉ trọng ngày càng tốt.

D

Xem thêm: tác dụng của dấu phẩy

Hiệu trái khoáy chăn nuôi tiếp tục đạt được ở tầm mức phỏng cao và ổn định lăm le.

Chăn nuôi trườn sữa ở việt nam lúc bấy giờ sở hữu Xu thế trở nên tân tiến mạnh ở điểm nào là sau đây?

Nguồn thực phẩm cho tới chăn nuôi gia súc rộng lớn ở trung du và miền núi việt nam đa phần dựa vào