cặp nhiễm sắc thể tương đồng là

hint-header

Cập nhật ngày: 20-04-2022

Bạn đang xem: cặp nhiễm sắc thể tương đồng là


Chia sẻ bởi: Bùi Bích Ngọc


nhị NST y sì nhau về hình dáng và độ dài rộng.

B

nhị crômatit kiểu như nhau, bám nhau ở tâm động.

C

nhị NST với nằm trong 1 xuất xứ kể từ phụ vương hoặc kể từ u.

D

nhị crômatit với xuất xứ không giống nhau.

Chủ đề liên quan

Số NST thông thường vô tế bào sinh chăm sóc ở người là

Ý nghĩa cơ bạn dạng của quy trình vẹn toàn phân là

A

Sự phân loại đồng đều hóa học nhân của tế bào u mang lại nhị tế bào con cái.

B

Sự sao chép vẹn nguyên cỗ NST của tế bào u mang lại nhị tế bào con cái.

C

Sự phân li đông đúc đều của những crômatit về nhị tế bào con cái.

D

Sự phân li đồng đều hóa học tế bào của tế bào u mang lại nhị tế bào con cái.

Nguyên phân xẩy ra ở những loại tế bào

A

Tế bào sinh chăm sóc, tế bào sinh dục.

B

Tế bào sinh dục nguyên sơ , tế bào sinh chăm sóc.

Trong vẹn toàn phân những NST kép tách nhau ở tâm động vào

Phép lai thân thích loài ruồi đực F1 thân thích xám, cánh lâu năm với loài ruồi loại thân thích thâm cánh cụt vô thử nghiệm của Moocgan được gọi là lai phân tách vì như thế là quy tắc lai thân thích thành viên đem loại hình

A

trội với thành viên đem loại hình lặn ứng.

B

trội với thành viên đem loại hình trội không giống vô loại ren.

C

lặn cần thiết xác lập loại ren với thành viên đem loại hình trội .

D

lặn với thành viên đem loại hình lặn không giống vô loại ren.

Ở loài ruồi giấm ren A quy toan thân thích xám, ren a quy toan thân thích thâm, ren B quy toan cánh lâu năm, ren b quy toan cánh cụt. Hai cặp ren quy toan sắc tố thân thích và độ dài rộng cánh nằm trong phía trên một NST thông thường và links trọn vẹn. Ruồi giấm đực với loại ren tạo kí thác tử:

Quan niệm nhận định rằng người u ra quyết định việc sinh đàn ông hoặc đàn bà là

A

Sai .Vì sinh đàn ông hoặc đàn bà là vì sự phối kết hợp tình cờ của những kí thác tử kí thác tử.

B

Sai. Vì u chỉ đưa đến 1 loại trứng, phụ vương đưa đến 2 loại tinh dịch. Nếu tinh dịch Y của phụ vương kết phù hợp với trứng mới nhất tạo nên hợp ý tử cải tiến và phát triển trở thành đàn ông, còn nếu như tinh dịch X của phụ vương kết phù hợp với trứng tạo nên hợp ý tử cải tiến và phát triển trở thành đàn bà.

C

Sai. Vì u đưa đến 2 loại trứng X và Y, phụ vương đưa đến 1 loại tinh dịch. Nếu tinh dịch của phụ vương kết phù hợp với trứng X tiếp tục tạo đàn ông, còn nếu như tinh nghịch trùng của phụ vương kết phù hợp với trứng Y mới nhất tạo nên con cái gái

D

Sai. Vì sinh đàn ông hoặc đàn bà là vì cả phụ vương và u quyết định

Đặc điểm và công dụng đa phần của NST nam nữ là:

A

Là một cặp tương đương hay là không tương đương, công dụng xác lập nam nữ

B

Có nhiều cặp, đều nhau, ko tương đương công dụng nuôi chăm sóc cơ thể

C

Luôn vẫn là một cặp tương đương, công dụng tinh chỉnh tổ hợp prôtêin mang lại tế bào

D

Luôn vẫn là một cặp ko tương đương, công dụng tiến hành tách phân và thụ tinh

Trong tách phân những NST kép vô cặp tương đương với sự tiếp hợp ý và bắt chéo cánh nhau vô kì nào?

Đặc trưng của NST là phù phù hợp với kì cuối của tách phân I là:

A

Các NST kép ở gọn gàng vô 2 nhân vừa được tạo nên trở thành với con số là cỗ NST đơn bội kép.

B

Xem thêm: đại học lao đông xã hội tp hcm

Các NST đơn ở gọn gàng vô nhân vừa được tạo nên trở thành với con số là cỗ NST đơn bội.

C

Các NST đơn túa xoắn về bên dạng sợi miếng.

D

Các NST kép túa xoắn về bên dạng sợi miếng.

Diễn vươn lên là của NST là phù phù hợp với kì cuối của tách phân II là:

A

Các NST kép ở gọn gàng vô 2 nhân vừa được tạo nên trở thành với con số là cỗ đơn bội (kép).

B

Các NST đơn ở gọn gàng vô nhân vừa được tạo nên trở thành ở từng tế bào con cái.

C

Màng nhân và nhân con cái lại tạo hình.

D

Thoi phân bào chi vươn lên là.

Loại tế bào với cỗ NST đơn bội là

Ở loại vật sinh đẻ hữu tính, qua quýt tách phân 2 của quy trình đột biến kí thác tử đực, từng tinh nghịch bào bậc 2 đã tạo ra bao nhiêu tế bào con cái ( tinh nghịch trùng):

Điểm kiểu như nhau vô quy trình tạo hình kí thác tử đực đối với quy trình tạo hình kí thác tử loại là:

A

Giao tử với nhân đem cỗ NST đơn bội n.

B

Tạo 1 kí thác tử rộng lớn và phụ vương thể đặc biệt thứ hai.

C

Tạo 4 kí thác tử với độ dài rộng đều bằng nhau.

D

Tạo 4 kí thác tử với độ dài rộng không giống nhau.

Ở group loại vật tuy nhiên con cái đực đem cặp NST nam nữ XX, còn con cháu đem cặp NST nam nữ XY là:

B

Chim, bướm, ếch, nhái, thằn lằn bóng.

Câu 19 Để vạc hình thành quy luật links ren, Moocgan đang được thực hiện:

A

Cho loài ruồi đực và loài ruồi loại F1 thân thích xám, cánh lâu năm tạp kí thác cùng nhau.

B

Cho loài ruồi loại thân thích xám, cánh lâu năm tạp kí thác với loài ruồi đực thân thích thâm, cánh cụt.

C

Cho loài ruồi đực F1 thân thích xám, cánh lâu năm tạp kí thác với loài ruồi loại thân thích thâm, cánh cụt.

D

Cho loài ruồi đực và loài ruồi loại thân thích thâm, cánh cụt tạp kí thác cùng nhau.

Khi mang lại loài ruồi giấm đực F1 thân thích xám, cánh lâu năm () lai với loài ruồi loại thân
đen, cánh cụt ( ) thì nhận được ở đời con cái với tỉ trọng loại ren là :

A

1: 1

B

1: 1

C

1 : 1

D

1 : 1

Nhiễm sắc thể là cấu hình với ở 

Ở hiện trạng teo cộc cực to, chiều lâu năm của NST là 

A

kể từ 0,5 cho tới 50 micrômet.

Cặp NST tương đương là 

A

nhị NST y sì nhau về hình dáng và độ dài rộng.

B

nhị crômatit kiểu như nhau, bám nhau ở tâm động.

C

Xem thêm: hội chứng tiếng mèo kêu

nhị NST với nằm trong 1 xuất xứ kể từ phụ vương hoặc kể từ u.

D

nhị crômatit với xuất xứ không giống nhau.