cặp chất không xảy ra phản ứng là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Cặp hóa học ko xẩy ra phản xạ là gì?

  Bạn đang xem: cặp chất không xảy ra phản ứng là

  • A. Ag + Cu(NO3)2.
  • B. Zn + Fe(NO3)2.
  • C. Fe + Cu(NO3)2.
  • D. Cu + AgNO3.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ag + Cu(NO3)2 không xẩy ra phản xạ vì thế Ag đứng sau Cu nhập sản phẩm năng lượng điện chất hóa học nên ko đẩy được Cu thoát khỏi hỗn hợp muối hạt.

  Đáp án A.

Mã câu hỏi: 251064

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: hình thang cân có tâm đối xứng không

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

CÂU HỎI KHÁC

 • Dung dịch hóa học tại đây thực hiện xanh xao giấy tờ quỳ tím?
 • Ở sức nóng chừng thông thường, Fe ko phản xạ với hỗn hợp này sau đây?
 • Trong nó học tập, người tớ dùng natri hiđrocacbonat nhằm thực hiện dung dịch chữa trị nhức bao tử, công thức của natri hiđrocacbonat là
 • Số nguyên vẹn tử H nhập phân tử saccarozơ là
 • Chất này đem tính lưỡng tính bên dưới đây?
 • Chất này tại đây hoàn toàn có thể thực hiện mượt tính cứng của nước cứng vĩnh cửu?
 • Chất này tại đây đem phản xạ trùng ngưng?
 • Cho những tơ sau: visco, capron, xenlulozơ axetat, olon. Số tơ tự tạo là
 • Cho 9 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80% chiếm được V lít khí CO2. Giá trị của V là
 • Cho 0,15 mol Ala-Gly ứng dụng với hỗn hợp KOH dư, đun rét. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số mol KOH đang được phản xạ là
 • X là hóa học rắn vô đánh giá, white color, ko tan nội địa nguội; nội địa rét (từ 65oC trở lên) gửi trở thành hỗn hợp keo dán nhớt. Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp chứa chấp hóa học Y nhập hỗn hợp keo dán nhớt bên trên thấy xuất hiện tại blue color tím. Chất X và Y theo lần lượt là
 • Cho m gam bột Fe ứng dụng với hỗn hợp CuSO4 dư, sau thời điểm kết cổ động phản xạ thấy chiếm được 6,4 gam sắt kẽm kim loại Cu. Giá trị của m là
 • Nghiền nhỏ 1 gam CH3COONa nằm trong 2 gam vôi tôi xút (CaO và NaOH) rồi mang lại nhập lòng ống thử. Đun rét đều ống thử, tiếp sau đó đun triệu tập phần đem chứa chấp lếu phù hợp phản xạ. Hiđrocacbon sinh đi ra nhập thực nghiệm bên trên là
 • Cho Fe ứng dụng với lượng dư những chất: khí Cl2; hỗn hợp HNO3 đặc nóng; hỗn hợp HCl; hỗn hợp CuSO4. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số tình huống sinh đi ra muối hạt sắt(II) là
 • Hòa tan trọn vẹn 0,12 mol Al vì thế hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được V lít khí H2. Giá trị của V là
 • Phát biểu này tại đây ko trúng về amin?
 • Cho m gam lếu phù hợp X bao gồm tía este đều đơn chức ứng dụng tối nhiều với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được lếu phù hợp Y bao gồm nhì ancol nằm trong sản phẩm đồng đẳng và 34,4 gam lếu phù hợp muối hạt Z. Đốt cháy trọn vẹn Y, chiếm được 3,584 lít khí CO2 và 4,68 gam H2O. Giá trị của m là
 • Dẫn a mol lếu phù hợp X bao gồm tương đối nước và CO2 trải qua cacbon nung đỏ au, sau thời điểm kết cổ động phản xạ thu được một,73a mol lếu phù hợp Y bao gồm CO, H2 và CO2. Dẫn toàn cỗ Y qua chuyện ống sứ đựng 13,6 gam lếu phù hợp bao gồm CuO và Fe2O3 dư, nung rét. Sau phản xạ chiếm được 11,264 gam hóa học rắn. Giá trị của a là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Sục khí NH3 nhập hỗn hợp AlCl3 thấy xuất hiện tại kết tủa.
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X cần thiết vừa phải đầy đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Cho m gam X ứng dụng với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, đun rét, chiếm được hỗn hợp chứa chấp x gam muối hạt. Giá trị của x là
 • Cho kể từ từ từng giọt cho tới không còn 100 ml hỗn hợp HCl aM nhập 100 ml hỗn hợp Na2CO3 1M, thấy bay đi ra 1,344 lít khí CO2. Giá trị của a là
 • Cho những tuyên bố sau...Có từng nào tuyên bố đúng?
 • Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối hạt amoni của axit cacboxylic nhiều chức; hóa học Y (CmH2m-4O7N6) là hexapeptit tạo ra vì thế một α-amino axit. thạo 0,1 mol E bao gồm X và Y ứng dụng tối nhiều với 0,32 mol NaOH nhập hỗn hợp, đun rét, chiếm được metylamin và hỗn hợp chỉ chứa chấp 31,32 gam lếu phù hợp muối hạt. Phần trăm lượng của X nhập E có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Cho 7,34 gam lếu phù hợp E bao gồm nhì este X và Y (đều tạo ra vì thế axit cacboxylic và ancol; MX MY 150) ứng dụng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được ancol Z và 6,74 gam lếu phù hợp muối hạt T. Cho toàn cỗ lượng Z ứng dụng với Na dư, thu được một,12 lít khí H2. Đốt cháy trọn vẹn T, chiếm được H2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm lượng của X nhập E là
 • Tiến hành thực nghiệm pha trộn etyl axetat theo đòi công việc tại đây, Phát biểu này tại đây ko đúng?
 • Thủy phân trọn vẹn hóa học cơ học X (C8H12O4, chứa chấp nhì chức este) vì thế hỗn hợp NaOH, chiếm được thành phầm bao gồm ancol Z và lếu phù hợp Y bao gồm nhì muối hạt. Axit hóa Y, chiếm được nhì axit cacboxylic Q và Tcó nằm trong số nguyên vẹn tử hiđro (MQ > MT). Cho những tuyên bố sau:
 • Cặp hóa học ko xẩy ra phản xạ là gì?
 • Hoà tan 11,2 gam Fe vì thế HNO3 loãng (dư), sinh đi ra V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc).
 • Sắt (II) oxit là phù hợp hóa học gì?
 • Kim loại có tính cứng lớn số 1 trong số kim loại?
 • Cho hỗn hợp NaOH (dư) nhập hỗn hợp chứa chấp lếu phù hợp FeCl2 và CrCl3, chiếm được kết tủa X. Nung X nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi chiếm được hóa học rắn Y. Vậy Y là
 • Có những hỗn hợp Al(NO3)3, NaNO3, Mg(NO3)2, H2SO4. Thuốc test nhằm phân biệt những hỗn hợp cơ là
 • Cho 23,6 gam những sắt kẽm kim loại Al, Cr, Fe ứng dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng (trong ĐK không tồn tại khô
 • Cho 0,65 lít hỗn hợp KOH 0,1M nhập 200 ml hỗn hợp AlCl3 0,1M. Sau phản xạ lượng kết tủa tạo nên là
 • Các nguyên vẹn tử nằm trong IIA đem thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài nằm trong là
 • Cho sơ đồ vật NaHCO3 + X →  Na2CO3 + H2O. X là phù hợp chất
 • Hòa tan lượng dư oxit Fe kể từ (Fe3O4) nhập 400 ml dung dich HCl 0,2M. Sau phản xạ lượng muối hạt chiếm được là
 • Hoà tan 1,56 gam M nhập 300 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M. Để trung hoà lượng axit dư cần thiết 100 ml hỗn hợp NaOH 0,2M.
 • Phương trình chất hóa học màn trình diễn cơ hội pha trộn Ag kể từ AgNO3 theo cách thức thuỷ luyện?
 • Cation M+ có thông số kỹ thuật e phần bên ngoài nằm trong 2s22p6 là

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA