bài tập a an the

Mạo kể từ là kể từ loại khá không xa lạ với những ai đó đã và đang được học tập giờ Anh. Chúng rất có thể được phát hiện ở ngẫu nhiên ở đâu, kể từ giờ Anh tiếp xúc cho tới văn viết lách. Quý khách hàng tiếp tục thực sự cầm chắc hẳn được cơ hội dùng của mạo kể từ chưa? Nếu ko thì nên thực hành thực tế tức thì những bài bác luyện mạo kể từ a/an/the với đáp án cụ thể nhé!

Mạo kể từ vô giờ Anh là những kể từ như “a”, “an” và “the” được dùng trước danh kể từ nhằm xác lập hoặc tế bào miêu tả đối tượng người dùng cơ. Tuy nhiên, việc phân loại những mạo kể từ này khiến cho nhiều chúng ta bị lầm lẫn và ko thể xác lập đích những loại mạo kể từ Lúc thực hiện bài bác luyện. Cùng ôn lại cách sử dụng a, an, the tức thì tại đây chúng ta nhé.

Bạn đang xem: bài tập a an the

Cách người sử dụng mạo kể từ a an the
Cách người sử dụng mạo kể từ a an the

Do cơ, Vietop tiếp tục tổ hợp những dạng bài bác luyện mạo kể từ a/an/the để giúp đỡ chúng ta rèn luyện và phân loại đích những mạo từ 1 cơ hội hiệu suất cao. 

Các dạng bài bác luyện mạo kể từ a, an, the vô tệp tin PDF bao gồm:

 • Điền kể từ tương thích vô vị trí trống
 • Chọn đáp án đúng
 • Tìm và sửa lỗi sai
 • Khoanh tròn trĩnh vô lựa lựa chọn đúng trong những câu
 • Hoàn trở nên đoạn văn với kể từ phù hợp

Xem thêm:

 • Phân biệt danh kể từ kiểm điểm được và ko kiểm điểm được
 • Bài luyện về danh kể từ kiểm điểm được và danh từ ko kiểm điểm được
 • Bài luyện danh kể từ số không nhiều và danh kể từ số nhiều

1.1. Bài luyện 1: Điền những mạo kể từ a, an, the tương thích vô vị trí trống

 1. ………. lion.
 2. ………. Pacific Ocean.
 3. ………. book.
 4. ………. guitar.
 5. ………. forest.
 6. ………. khách sạn.
 7. ………. pineapple.
 8. ………. planet.
 9. ………. mountain range.
 10. ………. elephant

1.2. Bài luyện 2: Điền mạo kể từ tương thích vô vị trí trống

Bài luyện điền mạo kể từ a an the tương thích vô vị trí trống
Bài luyện điền mạo kể từ a an the tương thích vô vị trí trống
 1. I borrowed ………. pen from your pile of pencils and pens.
 2. Miss Lin speaks ………. Chinese. 
 3. Eli likes to lớn play ………. football. 
 4. Our neighbors have ………. cát and ……….dog. 
 5. I lived on ………. Main Street when I first came to lớn town. 
 6. I am studying at ………. university in Sài Gòn City. 
 7. My husband’s family speaks ………. Polish. 
 8. ………. táo bị cắn dở a day keeps your enemy away. 
 9. Albany is the capital of ………. Thành Phố New York State. 
 10. I bought ………. umbrella to lớn go out in the rain. 

1.3. Bài luyện 3: Điền vô vị trí trống không mạo kể từ quí hợp

 1. Aladdin had ………. wonderful lamp.
 2. You are ………. fool to lớn say that.
 3. There is ………. umbrella under my bed. 
 4. Mumbai is ………. very dear place to lớn live in 
 5. I bought ………. horse, ………. ox, and ………. buffalo. 
 6. He is not ………. honorable man. 
 7. Man, thou art ………. wonderful animal. 
 8. He returned after ………. hour. 
 9. French is ………. easy language. 
 10. She is ………. untidy girl. 

1.4. Bài luyện 4: Chọn đáp án đúng

Bài luyện mạo kể từ a an the lựa chọn đáp án đúng
Bài luyện mạo kể từ a an the lựa chọn đáp án đúng

1. ………. European expert was invited to lớn speak to lớn the committee.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

2. There was ………. huge crowd of people outside the church.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

3. Julie talked for ………. hour about her school project.

 • A. a         
 • B. an          
 • C. the

4. The teacher read ………. interesting article from the newspaper.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

5. Alex is in Boston studying for ………. MBA.

 • A. a         
 • B. an          
 • C. the

6. Dad turned on ………. radio to lớn listen to lớn ………. news.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

7. All pupils must obey ………. rules.

 • A. a         
 • B. an          
 • C. the

8. The children have ………. new teacher called Mr. Green.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

9. Jennifer tasted ………. birthday cake her mother had made.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

10. Jane is making ………. cake for her birthday.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

1.5. Bài luyện 5: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

 1. I want to lớn buy the new table, but the store only has old tables.
 2. According to lớn a weather forecast, it is going to lớn rain this week.
 3. They can’t clean polluted rivers overnight.
 4. Oanh had a hour to lớn vì thế her homework yesterday.
 5. Kim didn’t lot of money to lớn buy a new house for her parents.
 6. I found a interesting article in the magazine yesterday.
 7. She is going to lớn attend a conference in the Thành Phố New York next month.
 8. Can you pass bầm the salt, please?
 9. Mary has an amazing talent for playing the piano.
 10. They live in a small house on the outskirts of town.

1.6. Bài luyện 6: Khoanh tròn trĩnh vô lựa lựa chọn đúng trong những câu

 1. Is he going to lớn a/ an/ the sự kiện next Monday?
 2. Are you going to lớn a/an/the tiệc nhỏ next Saturday?
 3. We adopted a/ an/ the adorable puppy last week.
 4. I met a/ an/ the interesting person at the conference.
 5. Let’s watch a/ an/ the movie tonight.
 6. She was wearing a/ an/ the beautiful dress at the tiệc nhỏ.
 7. Isabella is a/ an/ the talented musician.
 8. Do you know how to lớn get to lớn a/ an/ the museum downtown?
 9. My brother is a/ an/ the architect.
 10. We had a/ an/ the delicious dinner at that new restaurant.

 1.7. Bài luyện 7: Điền a, an, the tương thích vô vị trí trống không mặt mày dưới

 1. Mary has ………. older sister who lives in ………. đô thị. Mary is planning to lớn visit her sister in ………. summer.
 2. Yesterday, I went to lớn ………. art gallery and saw ………. amazing painting. ………. artist who created it is quite famous.
 3. Can you lend bầm ………. cup of sugar? I promise I’ll return it to lớn you in ………. evening.
 4. My friend is looking for ………. new siêu xe. He wants to lớn buy ………. hybrid because it’s more fuel-efficient.
 5. We’re going to lớn ………. concert this weekend. I heard that ………. lead singer of the band is ………. incredible performer.
 6. This is ………. best pizza I’ve ever had. It’s made with ………. special sauce that gives it ………. unique flavor.
 7. I’m thinking of buying ………. new máy vi tính. I saw ………. advertisement for one that seems to lớn be ………. good giảm giá khuyến mãi.
 8. I read ………. interesting article about ………. benefits of meditation. It said that practicing meditation can lead to lớn ………. improvement in mental health.
 9. There’s ………. small cafe on ………. corner of ………. street where they serve ………. delicious pastries. I highly recommend trying ………. almond croissant.
 10. Last night, we watched ………. romantic movie. It was ………. beautiful story about ………. couple who overcame many challenges to lớn be together.

1.8. Bài luyện 8: Hoàn trở nên đoạn văn với những mạo kể từ tương thích (a, an, the, hoặc x)

Lưu ý: ‘x’ Có nghĩa là không tồn tại mạo từ

There was sánh much noise outside (1) ……….  window. I looked and saw (2) ……….  group of children playing in (3) ………. street. One of them had (4) ………. bright red ball. I could hear (5) ………. laughter and (6) ………. excited shouts. Suddenly, (7) ………. dog ran into (8) ………. street, chasing (9) ………. cát. (10) ………. cát climbed up (11) ………. tree, and (12) ………. dog barked loudly below. It was (13) ………. interesting scene. I took some photos of (14) ………. children and (15) ………. pets. Later, I showed (16) ……….  photo to lớn my friends. They thought it was (17) ………. funny moment captured in (18) ………. snapshot.

Xem thêm thắt những dạng ngữ pháp:

 • Thì lúc này đơn
 • Thì vượt lên trên khứ đơn
 • Bảng vần âm giờ Anh

1.9. Đáp án

Bài luyện 1: 

Đáp ánGiải thích
1. a lionSử dụng “a” vì như thế kể từ “lion” chính thức vì như thế một phụ âm.
2. the Pacific OceanSử dụng “the” vì như thế tất cả chúng ta đang được nói đến một biển ví dụ là “the Pacific Ocean.”
3. a bookSử dụng “a” vì như thế kể từ “book” chính thức vì như thế một phụ âm.
4. a guitarSử dụng “a” vì như thế kể từ “guitar” chính thức vì như thế một phụ âm.
5. a forestSử dụng “a” vì như thế kể từ “forest” chính thức vì như thế một phụ âm.
6. a hotelSử dụng “a” vì như thế kể từ “hotel” chính thức vì như thế một phụ âm.
7. a pineappleSử dụng “a” vì như thế kể từ “pineapple” chính thức vì như thế một phụ âm.
8. a planetSử dụng “a” vì như thế kể từ “planet” chính thức vì như thế một phụ âm.
9. a mountain rangeSử dụng “a” vì như thế kể từ “mountain range” chính thức vì như thế một phụ âm.
10. an elephantSử dụng “an” vì như thế kể từ “elephant” chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm

Bài luyện 2:

Đáp ánGiải thích
1. I borrowed a pen from your pile of pencils and pens.Sử dụng “a” vì như thế tất cả chúng ta ko biết và đúng là cái cây viết này kể từ cụm cây viết và cây viết chì.
2. Miss Lin speaks Chinese.“Chinese” là một trong ngữ điệu ví dụ, nên ko cần thiết mạo kể từ.
3. Eli likes to lớn play football.“Football” là một trong môn thể thao ví dụ, nên ko cần thiết mạo kể từ.
4. Our neighbors have a cát and a dog.Sử dụng “a” vì như thế tất cả chúng ta ko xác lập đúng mực con cái mèo và con cái chó cụ thể
5. I lived on Main Street when I first came to lớn town.“Main Street” là tên gọi lối ví dụ và ko cần thiết mạo kể từ.
6. I am studying in a university in Sài Gòn City.Sử dụng “a” vì như thế tất cả chúng ta ko nói đến một ĐH ví dụ.
7. My husband’s family speaks Polish.“Polish” là một trong ngữ điệu ví dụ, nên ko cần thiết mạo kể từ.
8. An táo bị cắn dở a day keeps your enemy away.Sử dụng “an” vì như thế kể từ “apple” chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm (a, e, i, o, u).
9. Albany is the capital of Thành Phố New York State.“New York State” là tên gọi bang ví dụ và ko cần thiết mạo kể từ.
10. I bought an umbrella to lớn go out in the rain.Sử dụng “an” vì như thế kể từ “umbrella” chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm (u).

Bài luyện 3: 

Đáp ánGiải thích
1. Aladdin had a wonderful lamp.Sử dụng “a” vì như thế kể từ “wonderful lamp” ko xác lập trước cơ.
2. You are a fool to lớn say that.“Fool” chính thức vì như thế một phụ âm (f), nên dùng “a” trước kể từ này.
3. There is an umbrella under my bed.“Umbrella” chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm (u), nên dùng “an” trước kể từ này.
4. Mumbai is a very dear place to lớn live in.Sử dụng “a” vì như thế tất cả chúng ta nói đến một điểm ko xác lập trước cơ.
5. I bought a horse, an ox, and a buffalo.Sử dụng “a” trước “horse” và “buffalo” vì như thế bọn chúng chính thức vì như thế phụ âm, còn “an” trước “ox” vì như thế nó chính thức vì như thế nguyên vẹn âm.
6. He is not an honorable man.“Honorable” chính thức vì như thế một phụ âm (h), nên dùng “an” trước kể từ này.
7. Man, thou art a wonderful animal.Sử dụng “a” vì như thế tất cả chúng ta nói đến một động vật hoang dã ko xác lập trước cơ.
8. He returned after an hour.“Hour” chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm (h), nên dùng “an” trước kể từ này.
9. French is an easy language.“Easy” chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm (e), nên dùng “an” trước kể từ này.
10. She is an untidy girl.“Untidy” chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm (u), nên dùng “an” trước kể từ này.

Bài luyện 4:

Đáp ánGiải thích
1. ATrong tình huống này, tất cả chúng ta dùng “a” vì như thế kể từ “European” chính thức vì như thế âm tiết /juː/ là một trong phụ âm nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “a.”
2. A “Huge” chính thức vì như thế phụ âm /h/, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “a.”
3. B“Hour” chính thức vì như thế âm tiết /aʊ/, là một trong nguyên vẹn âm nên tớ dùng mạo kể từ “a.”
4. B“Interesting” chính thức vì như thế nguyên vẹn âm /ɪ/, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “an.”
5. B“MBA” được phát âm là “em-bee-ay,” chính thức vì như thế nguyên vẹn âm /ɛ/, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “an.”
6. CTrong tình huống này, “radio” là đối tượng người dùng đã và đang được xác lập trước nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “the”.
7. CKhi nói đến một group chắc chắn của đối tượng người dùng như “the rules,” tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “the.”
8. A“New teacher” ko nói đến một nghề giáo ví dụ này, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “a.”
9. CTrong tình huống này, đang được nhắc về một chiếc bánh ví dụ đã và đang được u thực hiện, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “the.”
10. A“Cake” ở trên đây ko nói đến một chiếc bánh ví dụ này, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “a.”

Bài luyện 5: 

 1. I want to lớn buy a new table, but the store only has old tables. (Sai)

⇒ Giải thích: Cái bàn mới nhất không được nhắc trước nên ko thể xác lập được và “new table” chính thức vì như thế phụ âm /n/ nên người sử dụng “a” thay cho người sử dụng the như câu thuở đầu.

 1. According to lớn a weather forecast, it is going to lớn rain this week. (Đúng)

⇒ Giải thích: Câu này không tồn tại lỗi mạo kể từ. “A weather forecast” là một trong cụm kể từ công cộng nhằm có một dự đoán không khí ko ví dụ.

 1. They can’t clean polluted rivers overnight. (Đúng)

⇒ Giải thích: Câu này cũng không tồn tại lỗi mạo kể từ. “Polluted rivers” là một trong biểu thị công cộng cho những dòng sông bị ô nhiễm và độc hại, và ko cần dùng mạo kể từ vô tình huống này.

 1. Oanh had an hour to lớn vì thế her homework yesterday. (Sai)

⇒ Giải thích: Sử dụng “an” thay cho “a” vì như thế kể từ “hour” chính thức vì như thế âm tiết /aʊ/ là một trong nguyên vẹn âm.

 1. Kim didn’t have a lot of money to lớn buy a new house for her parents. (Sai)

⇒ Giải thích: Thêm “have” sẽ tạo cấu tạo đích “didn’t have” và “a” trước “lot of money” nhằm chỉ một trong những lượng ko xác lập.

 1. I found an interesting article in the magazine yesterday. (Sai)

⇒ Giải thích: “An” được dùng trước kể từ “interesting” vì như thế “interesting” chính thức vì như thế âm tiết /i/, là một trong nguyên vẹn âm.

 1. She is going to lớn attend a conference in Thành Phố New York next month. (Sai)

⇒ Giải thích: “a” được dùng trước kể từ “conference” vì như thế đó là thứ tự thứ nhất nói đến hội nghị ko xác lập. “The” ko được dùng trước thương hiệu vị trí như “New York.”

Xem thêm: viết công thức hóa học

 1. Can you pass bầm the salt, please? (Đúng)

⇒ Giải thích: Câu này không tồn tại lỗi mạo kể từ. “The” được dùng trước kể từ “salt” vì như thế đó là muối bột ví dụ nhưng mà người rằng đang được nói đến.

 1. Mary has an amazing talent for playing the piano. (Đúng)

⇒ Giải thích: Câu này không tồn tại lỗi mạo kể từ. “An” được dùng trước kể từ “amazing” vì như thế “amazing” chính thức vì như thế âm tiết “a,” một nguyên vẹn âm. “The” được dùng trước kể từ “piano” vì như thế đó là cây đàn piano ví dụ.

 1. They live in a small house on the outskirts of town. (Đúng)

⇒ Giải thích: “A” được dùng trước kể từ “small” vì như thế “small” chính thức vì như thế âm tiết /s/, một phụ âm. “The” được dùng trước kể từ “outskirts” vì như thế đó là điểm ví dụ của thị xã.

Bài luyện 6:

 1. Is he going to lớn the sự kiện next Monday?

⇒ Giải thích: Sự khiếu nại được nói đến là ví dụ và xác lập vô thời hạn “next Monday” nên dùng “the.”

 1. Are you going to lớn the tiệc nhỏ next Saturday?

Giải thích: Buổi tiệc được nhắc là ví dụ và xác lập vô thời hạn “next Saturday” nên dùng “the”

 1. We adopted an adorable puppy last week.

⇒ Giải thích: Chú chó là một trong loài vật ko xác lập và ko được nhắc trước cơ và “adorable” là tính kể từ hỗ trợ nghĩa mang lại chú chó chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm /a/  nên dùng “an.”

 1. I met an interesting person at the conference.

Giải thích: Người chúng ta gặp gỡ là ko xác lập và ko được nhắc trước cơ, nên dùng “an.”

 1. Let’s watch a movie tonight.

⇒ Giải thích: Chúng tớ đang được nói đến một bộ phim truyền hình ko xác lập và ko được nhắc trước cơ và “movie” chính thức vì như thế phụ âm /m/ nên dùng “a.”

 1. She was wearing a beautiful dress at the tiệc nhỏ.

Giải thích: Chiếc váy là ko xác lập và ko được nhắc trước cơ và “beautiful dress” chính thức vì như thế một phụ âm /b/ nên dùng “a.”

 1. Isabella is a talented musician.

=> Giải thích: Khi nói đến công việc và nghề nghiệp của một ai cơ, tớ dùng “a” hoặc “an”. Tuy nhiên, “talented musician” chính thức là một trong phụ âm /t/ nên tớ dùng “a”.

 1. Do you know how to lớn get to lớn the museum downtown?

⇒ Giải thích: Người rằng đang được nói đến một kho lưu trữ bảo tàng ví dụ ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh, nên dùng “the.”

 1. My brother is an architect.

⇒ Giải thích: Khi nói đến công việc và nghề nghiệp của một ai cơ, tớ dùng “a” hoặc “an”. Tuy nhiên “architect” chính thức là một trong nguyên vẹn âm /a/, nên tớ dùng “an”.

 1. We had a delicious dinner at that new restaurant.

⇒ Giải thích: Vì “delicious dinner” là bữa tối với tính kể từ kèm theo là một trong trong mỗi tình huống ko được dùng “the” nên chỉ có thể với dùng “a.” hoặc “an”. Tuy nhiên “dinner” chính thức vì như thế phụ âm /d/ nên tớ dùng “a”.

Bài luyện 7:

 1. Mary has an older sister who lives in a đô thị. Mary is planning to lớn visit her sister in summer.

⇒ Giải thích: “An” được dùng trước “older sister” vì như thế “older” chính thức vì như thế nguyên vẹn âm /o/.  “city” ở trên đây ám chỉ là một trong TP. Hồ Chí Minh ngẫu nhiên ko xác lập cụ thể  và chính thức vì như thế một phụ âm /c/ nên người sử dụng “a”, còn “summer” là ngày hè nên ko thể người sử dụng mạo kể từ đứng trước nó.

 1. Yesterday, I went to lớn an art gallery and saw an amazing painting. The artist who created it is quite famous.

⇒ Giải thích: “An” được dùng trước “art gallery” vì như thế “art” chính thức vì như thế âm tiết /a/ và ko được nhắc trước cơ. “amazing painting” có một hình ảnh ấn tượng ko xác lập và chính thức vì như thế nguyên vẹn âm /a/ nên người sử dụng “an”. “artist” là người nghệ sỹ ví dụ được nhắc tiếp sau đó nên tớ người sử dụng “the”.

 1. Can you lend bầm a cup of sugar? I promise I’ll return it to lớn you in the evening.

⇒ Giải thích: “cup of sugar” có một ly hàng không xác lập và chính thức vì như thế phụ âm /c/ nên người sử dụng “a” và “evening” là ban đêm ví dụ nhưng mà người rằng hứa tiếp tục trả lại ly lối nên tớ người sử dụng “the”.

 1. My friend is looking for a new siêu xe. He wants to lớn buy a hybrid because it’s more fuel-efficient.

⇒ Giải thích: “new car” có một con xe mới nhất ko xác lập và chính thức vì như thế phụ âm /n/ nên tớ dùng “a”. “hybrid” là một trong loại xe pháo xe hơi ko xác lập được nói đến tiếp sau đó và chính thức vì như thế âm tiết /h/ là phụ âm nên người sử dụng “a”.

 1. We’re going to lớn a concert this weekend. I heard that the lead singer of the band is an incredible performer.

⇒ Giải thích: “concert” có một buổi hòa nhạc ko xác lập và chính thức vì như thế một phụ âm /c/ nên tớ người sử dụng “a”. “lead singer” là ca sĩ chủ yếu ví dụ được nói đến việc vô buổi concert cơ nên người sử dụng “the”, và “incredible performer” tế bào miêu tả kĩ năng màn biểu diễn tài của ca sĩ cơ và chính thức vì như thế nguyên vẹn âm /i/ nên dùng “an”.

 1. This is the best pizza I’ve ever had. It’s made with a special sauce that gives it a unique flavor.

⇒ Giải thích: Vì “best pizza” là đối chiếu nhất nên tớ cần phải người sử dụng “the”. “special sauce” và “unique flavor” chỉ những bộ phận ko xác lập và đều chính thức vì như thế phụ âm nên tớ dùng “a”.

 1. I’m thinking of buying a new máy vi tính. I saw an advertisement for one that seems to lớn be a good giảm giá khuyến mãi.

⇒ Giải thích: “new laptop” có một cái máy vi tính mới nhất ko xác lập và chính thức vì như thế một phụ âm /n/ nên người sử dụng mạo kể từ “a”. “advertisement” là một trong lăng xê ko xác lập và chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm /a/ nên người sử dụng “an”, và “good deal” tế bào miêu tả tóm lại về ưu đãi đảm bảo chất lượng nhưng mà người rằng bắt gặp và chính thức vì như thế một phụ âm /g/ nên tớ dùng “a”.

 1. I read an interesting article about the benefits of meditation. It said that practicing meditation can lead to lớn an improvement in mental health.

⇒ Giải thích: “interesting article” có một bài bác báo ko xác lập và chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm /i/ nên tớ dùng “an”. “benefits of meditation” là những quyền lợi của ngồi thiền được nói đến tiếp sau đó nên tớ dùng “the”. “improvement” tế bào miêu tả sự nâng cao ko xác lập, tóm lại và chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm nên tớ dùng “an”.

 1. There’s a small cafe on the corner of the street where they serve delicious pastries. I highly recommend trying an almond croissant.

⇒ Giải thích: “small cafe” có một quán cafe nhỏ ko xác lập và chính thức một phụ âm /s/ nên tớ dùng “a”. “corner of the street” là góc phố ví dụ được nhắc tức thì tiếp sau đó nên tớ dùng “the”. “delicious pastries” là danh kể từ số nhiều kiểm điểm được chỉ tóm lại ko ví dụ nên ko dùng ngẫu nhiên mạo kể từ này ở phía đằng trước nó và “almond croissant” là một trong cái croissant phân tử hạnh nhân được tế bào miêu tả tóm lại, ko xác lập, chính thức vì như thế nguyên vẹn âm /a/ nên tớ dùng “an”.

 1. Last night, we watched a romantic movie. It was the beautiful story about a couple who overcame many challenges to lớn be together.

⇒ Giải thích: “romantic movie” có một bộ phim truyền hình thắm thiết ko xác lập chính thức vì như thế phụ âm /r/ nên tớ dùng “a”. “beautiful story” là mẩu truyện tình đẹp nhất vô bộ phim truyền hình được nhắc tiếp sau đó nên người sử dụng “the”. “couple” là một trong hai bạn ko xác lập, tế bào miêu tả tóm lại và chính thức vì như thế phụ âm /c/ nên tớ dùng “a”.

Bài luyện 8:

Xem thêm: đề thi đánh giá năng lực 2022

Đáp ánGiải thích
1. TheỞ câu này, “window” được xác lập hành lang cửa số ví dụ vì như thế được nhắc tức thì sau văn cảnh người nói đến giờ ồn ở phía bên ngoài hành lang cửa số nên người sử dụng “the”.
2. A“Group of children” có một group trẻ em ko xác lập và chính thức vì như thế phụ âm /g/ nên người sử dụng “a”. 
3. TheTrong văn cảnh câu này này, “street” được xác lập ví dụ, được nói đến tiếp sau đó nên tớ người sử dụng “the”.
4. A“Bright red ball” có một ngược bóng đỏ ối sáng sủa ko xác lập và chính thức vì như thế một phụ âm /b/ nên tớ người sử dụng “a”.
5. The Xét văn cảnh câu phía đằng trước, câu này ám chỉ giờ cười cợt của chủ yếu group trẻ nhỏ cơ, với nghĩa “laughter” được xác lập ví dụ nên người sử dụng “the”.
6. TheXét văn cảnh câu phía đằng trước, câu này ám chỉ giờ reo hò của chủ yếu group trẻ nhỏ cơ, với nghĩa “shouts” được xác lập ví dụ nên người sử dụng “the”.
7. aTrong câu này, “dog” chỉ tóm lại là “một con cái chó” chứ không hề xác lập ví dụ nên tớ người sử dụng “a” vì như thế “dog” chính thức vì như thế một phụ âm /d/.
8. the“street” ở văn cảnh câu này được xác lập con phố ví dụ nhắc tức thì tiếp sau đó nên tớ người sử dụng “the”.
9. aTương tự động câu 7, “cat” chỉ tóm lại là “một con cái mèo” chứ không hề xác lập ví dụ nên tớ người sử dụng “a” vì như thế “mèo” chính thức vì như thế một phụ âm /c/.
10. theXét văn cảnh ở câu phía đằng trước, câu này chỉ ví dụ “cat” con cái mèo tiếp tục nhắc trước cơ nên tớ người sử dụng “the”.
11. a“Tree” vô toàn cảnh này chỉ tóm lại, ko xác lập ví dụ là cây này nên tiếp tục người sử dụng “a” vì như thế “tree” chính thức một phụ âm /t/.
12. theXét văn cảnh ở câu phía đằng trước, câu này chỉ ví dụ “dog” con cái chó tiếp tục nhắc trước cơ nên tớ người sử dụng “the”.
13. an“interesting sense”không chỉ ví dụ là cảnh này, chỉ đem chân thành và ý nghĩa là một trong cảnh thú vị nên tiếp tục người sử dụng “a” hoặc “an”. Tuy nhiên, “interesting sense” chính thức vì như thế một nguyên vẹn âm /i/ nên người sử dụng “an”.
14. theỞ câu này, “children” chỉ những đứa trẻ em được nhắc ở phía bên trên dùng “the”.
15. theỞ câu này, “pets” chỉ những loài vật được nhắc ở phía bên trên dùng “the”.
16. theTrong câu này, “photos” được xác lập là những tấm hình ví dụ đã và đang được nhắc ở câu trước nên tớ người sử dụng “the”.
17. a“funny moment” chỉ là một trong khoảnh tương khắc vui nhộn, ko xác lập ví dụ nên tớ người sử dụng “a” hoặc “an”. Tuy nhiên, “funny moment” chính thức vì như thế một phụ âm /f/ nên tớ người sử dụng “a”.
18. a“snapshot” là một trong tấm hình ko xác lập ví dụ nên tớ người sử dụng “a” hoặc “an”. Tuy nhiên, “snapshot” chính thức vì như thế một phụ âm /s/ nên tớ người sử dụng “a”.

Để thực hành thực tế thêm thắt nhiều bài bác luyện, những chúng ta cũng có thể tải về hoàn toàn cỗ bài bác luyện mạo kể từ a an the với đáp án cụ thể tức thì bên trên trên đây nhằm rất có thể ôn luyện hiệu suất cao nhất. bấm vô lối links bên dưới nhằm chuyên chở tức thì chúng ta nhé!

Xem thêm:

 • Cách phân biệt others, other, another đơn giản nhất chúng ta cần biết
 • Cấu trúc a lot of – Phân biệt a lot of/lots of/plenty of, large amount of, a great giảm giá khuyến mãi of, much, many
 • Cách người sử dụng some, many, much, any, a few, a little, a lot of, lots of

Để nắm rõ điểm ngữ pháp cần thiết về mạo kể từ a an the, việc thực hành thực tế giải nhiều bài bác luyện là một trong trong mỗi cách thức đảm bảo chất lượng giúp cho bạn ôn luyện hiệu suất cao. Hy vọng với nội dung bài viết tổ hợp bài bác luyện mạo kể từ a/an/the với đáp án cụ thể bên trên trên đây tiếp tục giúp cho bạn ôn luyện đảm bảo chất lượng rộng lớn. IELTS Vietop chúc chúng ta thành công xuất sắc bên trên con phố đoạt được giờ Anh của tớ.