anken có công thức tổng quát là

Định nghĩa đúng đắn định nghĩa Anken và những lý thuyết cơ phiên bản nhất như: công thức kết cấu, cơ hội gọi thương hiệu của Anken và những đặc điểm chất hóa học của chính nó như phép tắc nằm trong, trùng khớp và phản xạ oxi hoá.

1. Anken là gì?

 • Anken (olefin) là những hidrocacbon ko no, mạch hở và nhập phân tử của chính nó sở hữu có một links song C=C còn sót lại thì toàn bộ đều là links đơn.

  Bạn đang xem: anken có công thức tổng quát là

 • Công thức giản dị nhất của thích hợp hóa học nhập sản phẩm Anken là CH2=CH2.

Anken là thích hợp chất

2. Công thức kết cấu và cơ hội gọi thương hiệu của Anken

2.1. Công thức tổng quát

CTTQ: CnH2n

2.2. Cách gọi thương hiệu của những Anken

Có nhì cơ hội gọi thương hiệu anken: thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

2.2.1. Tên thông thường

Tên thường thì là tên gọi Ankan sở hữu nằm trong số vẹn toàn tử cacbon thuở đầu, tiếp sau đó thay đổi đuôi -an trở nên đuôi -ilen.

Ví dụ: CH2=CH2: etilen

2.2.2. Tên thay cho thế

Tên thay cho thế là tên gọi được gọi theo đòi sự bố trí thứu tự là số chỉ địa điểm nhánh - thương hiệu nhánh - số chỉ địa điểm của links song - en

Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3: But-1-en

3. Tính hóa học cơ vật lý của Anken

 • Các anken kể từ C C4 ở dạng khí, kể từ C5 trở lên đường là hóa học lỏng hoặc rắn (ở ĐK thường).

 • Khi phân tử khối tăng thì sức nóng phỏng sôi, lượng riêng rẽ và sức nóng nhiệt độ chảy cúng tăng dần dần.

 • Anken nhẹ nhàng rộng lớn nước.

 • Anken không nhiều tan nội địa, tan được nhập một trong những dung môi tuy nhiên dễ dàng tan trong những dung môi cơ học như rượu, ete,...

 • Các anken đều không tồn tại color.

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu tổ hợp hoàn toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài bác luyện nhập đề thi đua Hóa trung học phổ thông độc quyền của VUIHOC

4. Tính hóa học hoá học tập của Anken

4.1. Phản ứng nằm trong hidro (Anken + H2)

Ta sở hữu phương trình tổng quát lác của phản xạ nằm trong hidro như sau: 

CnH2n + H$\xrightarrow{Ni,t^{o}}$ CnH2n+2

4.2. Phản ứng nằm trong thích hợp halogen

Phản ứng nằm trong cộng halogen hoặc còn được gọi là phản xạ halogen hoá.

Ta sở hữu phương trình tổng quát lác của phản xạ nằm trong thích hợp halogen như sau: 

 • Phản ứng với Brom

CH2=CH2+Br2Br-CH2-CH2-Br

Anken làm mất đi color hỗn hợp Brom.

→ Phản ứng này được dùng nhằm phân biệt Anken.

 • Phản ứng với Clo

CH2=CH+ Cl→ Cl-CH2-CH2-Cl

4.3. Phản ứng nằm trong thích hợp Hiđro halogenua

 • Anken + HCl

CH2=CH+ HCl → CH3-CH2Cl

Chú ý: Đồng đẳng của etilen Lúc phản xạ sẽ tạo nên rời khỏi lếu láo thích hợp những thành phầm nhập bại thành phầm chủ yếu và thành phầm phụ. 

CH3-CH=CH+ HCl → CH3-CHCl-CH3 (spc) + CH3-CH2-CH2-Cl (spp)

 • Anken + HBr

CH2=CH2+HBr → CH3-CH2-Br

Chú ý: 

 • Phản ứng dễ dàng dần dần theo đòi sản phẩm HCl, HBr, HI. 

 • Phản ứng nằm trong HX nhập anken bất đối dẫn đến lếu láo thích hợp bao gồm nhì thành phầm.

 • Đối với những anken không giống bất đối xứng Lúc nằm trong HX tiếp tục tuân theo đòi quy tắc Maccopnhicop. 

Quy tắc Maccopnhicop được hiểu rằng ưu tiên nằm trong nhập vẹn toàn tử Cacbon bậc thấp hơn trước đây còn so với vẹn toàn tử hoặc group vẹn toàn tử X ưu tiên nằm trong nhập vẹn toàn tử Cacbon sở hữu bậc cao hơn nữa nhập phản xạ nằm trong HX nhập links bội thì vẹn toàn tử H.

4.4. Phản ứng nằm trong thích hợp H2O (đun rét, sở hữu axit loãng xúc tác)

4.4.1. Phản ứng nằm trong thích hợp nước của Etilen:

CH2=CH2+H2O $\xrightarrow{H^{+}_{loang},t^{o}}$ CH3-CH2-OH

4.4.2. Các đồng đẳng của Etilen

CH3-CH=CH2+H2O → CH3-CHOH-CH(spc)

                                       +CH3-CH2-CH2-OH (spp)

Chú ý: Đối với những anken không giống bất đối xứng Lúc nằm trong H2O cũng tuân theo đòi quy tắc Maccopnhicop: Nhóm -OH gắn nhập C bậc cao.

4.5. Phản ứng trùng hợp

 • Với ĐK sở hữu xúc tác, đun rét, áp suất cao.

n$_{CH_{2}}$ = CH2 $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (-CH2-CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

$n_{CH_{2}}=CH-CH_{3} \xrightarrow{p,xt,t^{o}} (-CH_{2}-CH(CH_{3})-)_{n}$ (Polipropilen hoặc PP)

 • Sơ đồ gia dụng phản xạ trùng hợp: nA $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (B)n

 • Vậy quy trình nằm trong thích hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ tương đương nhau hoặc tương tự động nhau tạo nên trở nên phân tử lớn(hợp hóa học cao phân tử) được gọi là phản xạ trùng khớp. 

4.6. Phản ứng oxi hoá

4.6.1. Phản ứng lão hóa ko trả toàn

 • Phản ứng  oxi hoá ko trọn vẹn của Anken tạo nên trở nên ancol nhiều chức sở hữu 2 group -OH hoặc đứt mạch C khu vực nối tạo nên trở nên anđehit hoặc axit.

 • Anken + KMnO4 ⇒ Dung dịch dung dịch tím bị thất lạc color vì thế Anken .

 • Tổng quát:

2CnH2n + 2KMnO+ 4H2O → 3CnH2n(OH)+ 2KOH + 2MNO2

 • Nhận xét: tao rất có thể dùng hỗn hợp dung dịch tím nhằm phân biệt Anken vì thế nó làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím. 

4.6.2. Phản ứng cháy (oxi hóa trả toàn)

 • Phương  trình tổng quát: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2 → nCO+ nH2O

 • Chú ý: Phản ứng thắp cháy của Anken có: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O→ nCO+ nH2O

 • Chú ý: Đặc điểm phản xạ cháy Anken là: n$_{CO_{2}}=n_{H_{2}O}$

5. Điều chế Anken

5.1. Trong chống thí nghiệm

 • Điều chế Anken kể từ tách nước kể từ ancol etylic:

PTTQ: CnH2n+1OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ CnH2n + H2O

Ví dụ: C2H5OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ C2H+ H2O

5.2. Trong công nghiệp

 • Ta rất có thể pha trộn Anken từ các việc thu kể từ mối cung cấp khí chế thay đổi dầu lửa.

 • Tách Hkhỏi Ankan:

PTTQ: CnH2n+2$\xrightarrow{Fe,t^{o}C}$ CnH2n + H2

 • Tách HX kể từ dẫn xuất CnH2n+1X

PTTQ: CnH2n+1X + NAOH $\xrightarrow{ancol}$ C$_{n_{H_{2n}}}$ + Na + H2O

 • Từ dẫn xuất đihalogen tách X2 (2 vẹn toàn tử C ở cạnh nhau gắn kèm với 2 vẹn toàn tử halogen): 

PPTQ: CnH2nX+ Zn $\xrightarrow{t^{o}}$ CnH2n + ZnBr2

 • Ankin hoặc Ankadien nằm trong H2 sở hữu xúc tác Pd/PbCO3:

PPTQ: CnH2n-2 + H2 → CnH2n

Đăng ký tức thì và để được những thầy cô tư vấn và xây đắp suốt thời gian ôn thi đua hiệu suất cao và tương thích nhất với phiên bản thân

6. Một số bài bác luyện trắc nghiệm về Anken (có đáp án)

Câu 1: Đồng đẳng nào là trong những đồng đẳng sau của etilen sở hữu %C = 85,71%?

A. Hexilen

B. Butilen

C. Etilen

D. Tất cả những ý trên

Lời giải: Đáp án D. Vì: 

Ta sở hữu công thức cộng đồng của Anken là CnH2n

%C = $\frac{12n}{14n}$ = 85,71%

Vậy với từng %C luôn luôn vì thế 85,71%.

Câu 2: Bài mang đến hóa học X sở hữu công thức CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay cho thế của X là?

A. 3- metybut-1-in

B. 3- metybut-1-en

C. 2-metybut-3-en

D. 2-metybut-3-in

Xem thêm: at the moment là thì gì

Lời giải: Đáp án B

Câu 3: Tên gọi không giống của sản phẩm đồng đẳng anken là:

A. Hidrocacbon ko no

B. Parafin

C. Olefin

D. Hidrocacbon ko bão hoà

Lời giải: Đáp án C

Anken hoặc thường hay gọi là olefin.

Câu 4: Tổng số đồng phân kết cấu mạch hở ứng với công thức phân tử của C4H8:

A. 5

B. 4

C. 8

D. 3

Lời giải: Đáp án D 

Các đồng phân kết cấu mạch hở ứng với công thức C4H8 là 

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

CH2=C(CH3)2

Vậy sở hữu 3 đồng phân kết cấu.

Câu 5: Phản ứng nào là được dùng tiện nhất lúc phân biệt etan và eten: 

A. Phản ứng với hỗn hợp brom

B. Phản ứng nằm trong hiđro

C. Phản ứng trùng hợp

D. Phản ứng thắp cháy

Lời giải: Đáp án A vì thế Lúc dẫn lếu láo thích hợp khí qua quýt hỗn hợp Brom thì khí Etan làm mất đi color hỗn hợp Br, khí etan thì ko phản xạ với dd Br bay thoát khỏi hỗn hợp.

CH2=CH+ Br→ CH2Br-CH2Br

Câu 6: Trong những Hiđrocacbon tại đây dòng sản phẩm nào là phản xạ được với hỗn hợp Brom thu được một,2- đibrombutan?

A. But-1-en

B. But-2-en

C. 2-metylpropen

D. Butan

Lời giải: Đáp án A vì thế :

CH2=CH-CH2-CH+ Br → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

(But-1-en)                                            (1,2-đibrombutan)

Câu 7: Để khử trọn vẹn 200ml hỗn hợp KMnO0,2M tạo nên trở nên hóa học rắn black color cần thiết V(lít) C2H4(đktc). V có mức giá trị là:

A. 1,344

B. 4,480

C. 2,240

D. 2,688

Lời giải: Đáp án A

Ta sở hữu phương trình: 

3C2H+ 2KMnO+ 4H2O3 → C2H4(OH)+ 2MnO2(đen) + 2KOH

n$_{KMnO_{4}}$ = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Theo phương trình bên trên tao có: 

n$_{C_{2}H_{4}}$ = $\frac{3}{2}$n$_{KMnO_{4}}$=32.n$_{KMnO_{4}}$ = 32.0,04 = 0.06 mol

V = 0,06.22,4 = 1,344 lít

Câu 8: Thu được một tấn polietilen Lúc triển khai phản xạ trùng khớp m tấn etilen với hiệu suất phản xạ vì thế 80%:

A. 2

B. 0,8

C. 1,8

D. 1,25

Lời giải: Đáp án D vì

metilen(lý thuyết) = mpolietilen = 1 tấn (Bảo toàn khối lượng)

→ metilen thực tế = 1.10080 = 1,25 tấn

Câu 9: Cho lếu láo thích hợp X bao gồm propen và một anken đồng đẳng không giống. Thực hiện nay phản xạ thắp cháy trọn vẹn 1 mol lếu láo thích hợp X thì cần phải có 4,75 mol O2. Vậy anken còn sót lại nhập X rất có thể là:

A. Eten

B. Propan

C. Buten

D. Etan

Lời giải: Đáp án C

CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2\xrightarrow{t^{o}}$ nCO+ nH2O

1              4,75 mol

1.$\frac{3n}{2}$ = 4,75

 n = 3,17

Vậy hóa học còn sót lại nên sở hữu > 3C (vì Hỗn thích hợp chứa chấp propen sở hữu 3C)

Dựa nhập đáp án lựa chọn C4H8

Câu 10: Xác toan CTCT của hóa học X biết Lúc triển khai thực nghiệm thắp cháy trọn vẹn 10ml hiđrocacbon X mạch hở chiếm được 40ml COở nằm trong ĐK sức nóng phỏng, áp suất. tường hóa học X sở hữu kết cấu mạch phân nhánh và sở hữu kĩ năng thất lạc color dd Brom. 

Lời giải: 

10ml X → 40ml CO2

Số C nhập X = $\frac{V_{CO_{2}}}{V_{X}}$ = 4

Bài mang đến hóa học X làm mất đi color hỗn hợp Brom nên suy rời khỏi X ko no và mạch hở, sở hữu 4C 

Vậy X là (CH3)2C = CH2

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ thất lạc gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Xem thêm: tác phẩm người lái đò sông đà

Đăng ký học tập test free ngay!!

Bài ghi chép bên trên vẫn tổ hợp những lý thuyết cần thiết của anken hóa 11 như công thức kết cấu, cơ hội gọi thương hiệu, đặc điểm cơ vật lý, đặc điểm hoá học tập, cùng theo với này đó là những ví dụ rõ ràng về những dạng bài bác về Anken. Mong rằng với nội dung bài viết này, những em tiếp tục thực hiện chất lượng tốt những dạng bài bác luyện của Anken. Và để sở hữu thành phẩm rất tốt, những em học viên hãy nhờ rằng truy vấn nền tảng Vuihoc.vn và ĐK thông tin tài khoản nhằm luyện đề tức thì thời điểm ngày hôm nay nhé!