2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Xin chào! Lại là bản thân trên đây, ⅖ giờ bởi từng nào phút hoặc 3/10 giờ bởi từng nào phút, này là 2 vấn đề kiểu cơ phiên bản nhưng mà thời điểm ngày hôm nay cùng theo với mamnontritueviet.edu.vn nằm trong dò la điều giải nhé!

2-5-gio-bang-bao-nhieu-phut

Bạn đang xem: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Cách giải khá giản dị và đơn giản nếu như tất cả chúng ta tóm được kỹ năng cơ phiên bản là một trong giờ = 60 phút đúng không nào nào là.

Vậy thì ⅖ giờ thay đổi rời khỏi phút tất cả chúng ta chỉ việc lấy ⅖ x 60 phút là rời khỏi số phút

⅖ x 60 = 120/5 phút = 24 phút

Đáp số: ⅖ giờ = 24 phút. Khá giản dị và đơn giản nên ko nào? Cùng tiếp ví dụ thứ hai nhé!

2-5-gio-bang-24-phut

3/10 giờ bởi từng nào phút

Đổi 3/10 giờ quý phái phút tao lấy 3/10 x 60 phút

như vậy 3/10 x 60 phút = 180/10 = 18 phút

Đáp số 1/10 giờ = 18 phút

Luyện tập luyện với những ví dụ thay đổi giờ quý phái phút

Ví dụ 1: 2 phần 3h bởi từng nào phút (⅔ giờ = … phút)

 1. 40
 2. 50
 3. 60
 4. 70

⅔ giờ = ⅔ x 60 = 120/3 phút = 40 phút

Xem thêm: viết công thức hóa học

⅔ giờ = 40 phút (Đáp án A)

Ví dụ 2: 5/6 giờ bởi từng nào phút (⅚ giờ = … phút)

 1. 30
 2. 50
 3. 90
 4. 120

⅚ giờ = ⅚ x 60 phút = 300/6 phút = 50 phút

Như vậy, ⅚ giờ = 50 phút (Đáp án B)

Ví dụ 3: 2 và 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 90
 2. 120
 3. 144
 4. 150

2 ⅖ giờ = 12/5 giờ = 12/5 x 60 phút = 720/5 phút = 144 phút

2 ⅖ giờ = 144 phút (Đáp án C)

Ví dụ 4: 3 và 3/5 giờ bởi từng nào phút

Xem thêm: phân tích bài thơ vội vàng

 1. 165
 2. 180
 3. 210
 4. 216

3 ⅗ giờ = 18/5 giờ = 18/5 x 60 phút = 1080/5 phút = 216 phút

3 ⅗ giờ = 216 phút (Đáp án D)

Hoàn thành! Chúng tao một vừa hai phải hoàn thiện những vấn đề quy đổi giờ quý phái phút kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên một cơ hội khá đơn giản dễ dàng nên ko nào là. Time-daily tiếp tục update nhiều hơn thế nữa những dạng bài bác tương tự động nhằm tất cả chúng ta rất có thể tập luyện nhiều hơn!