when we to the airport

When we ____ vĩ đại the airport, I realized that I ____ my passport at home page.

A. got - had left

Bạn đang xem: when we to the airport

B. got - was left

C. got - left

D. had got - had left

Đáp án A

=> Vì: việc quên hộ chiếu ra mắt trước việc tiếp cận trường bay, nên tao phân tách thì vượt lên trên khứ đơn mang đến hành vi "đến sảnh bay" và vượt lên trên khứ hoàn thiện mang đến hành vi "quên hộ chiếu" - vì thế dùng để làm nó thao diễn mô tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên trên khứ.
=> Dịch: Khi Shop chúng tôi cho tới trường bay, tôi nhìn thấy là tôi vẫn quên hộ chiếu trong nhà.

Hong Nguyen A

. 134 ngày

Trọng Quốc A

. 152 ngày

Pham Ngoc Bao Tran passport: hộ chiếu

. 154 ngày

Hà Phương Phạm Câu này như là với câu 28 trg 26 tuy nhiên vì sao lại vậy được ạ

2 Trả lời nói . 182 ngày

Ngân Kiều theo đuổi e hiểu là cho tới trường bay r mới mẻ nhìn thấy quên hộ chiếu, tức là vẫn nhằm quên hộ chiểu trc cơ (hđ xẩy ra trc phân tách qkht), cho tới trường bay là hd xẩy ra sau phân tách qkd

1 Trả lời nói . 187 ngày

Anh Phuong “She_post_the letter WHEN she_realize_” thì hoàn toàn có thể hiểu là “post” là hđ xẩy ra trc hđ “realize”. Còn “WHEN we_get_ vĩ đại the airport, i realized…” thì lại hiểu hđ cho tới trường bay và nhìn thấy quên đem hộ chiếu là 2 hđ xẩy ra đôi khi. Vậy nên mới mẻ sở hữu sự không giống nhau cơ. Mn coi bản thân sở hữu gthich trúng kh ạ chứ hoang mang lo lắng vượt lên trên đi

. 188 ngày

Hoàng Tống câu này độc kỳ lạ tỉnh bình dương vượt lên trên ,phân tích và lý giải hoàn thành càng khó khăn hiểu

. 202 ngày

Xem thêm: tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích

Carwyn Nguyen ủa sở hữu sai k vậy theo đuổi như nghĩa thì việc nhìn thấy quên hộ chiếu nên ra mắt sau chứ nhỉ chứ chả nhẽ nhìn thấy trc tuy nhiên k trở lại vẫn cho tới trường bay là sao

2 Trả lời nói . 251 ngày

Lê Thị Huyền hành vi got này xẩy ra tiếp tục với hành vi realized [iễn đạt những hành vi xẩy ra tiếp tục vô vượt lên trên khứ. nên 2 hành vi này vẫn phân tách vượt lên trên khứ nha]

2 Trả lời nói . 273 ngày

My Love Câu này tương tự với câu 94293 tuy nhiên , vậy xứng đáng lẽ là lựa chọn D chứ ??? Càng ngày đáp án càng loàn là thế này ạ

2 Trả lời nói . 291 ngày

Thảo Nguyên Câu này tương tự động câu [94239] tuy nhiên sao đáp án lại không giống v ạ. Khó hiểu vượt lên trên :)

2 Trả lời nói . 326 ngày

Ngọc Hiệp A

. 329 ngày

Sườn Xào Chua Ngọt a

. 06/11/2022

Bình Minh a

. 27/09/2022

Phạm Ngọc Minh a

. 17/09/2022

Thu Hằng Vậy là sao ạ? Việc quên hộ chiếu xẩy ra trước việc cho tới trường bay, còn việc cho tới trường bay lại xẩy ra trước việc nhận ra

5 Trả lời nói . 06/07/2022

Khoa Nguyễn A

. 30/06/2022

Kiều My Nguyễn Thị a

. 26/06/2022

Xem thêm: i think he will join us

Official channel Jjtk A

. 16/06/2022

Thúy Nga Đỗ a

. 13/06/2022

Xem thêm thắt phản hồi (37/57)