vở bài tập toán lớp 4 trang 63

Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài xích tập dượt (SBT) Toán lớp 4 tập dượt 1


2. a) Tìm những số tròn xoe chục viết lách nhập dù rỗng tuếch nhằm có:

1. Tính:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 63

2. a) Tìm những số trò chục viết lách nhập dù nhìn nhằm có:

..... × 5 < 210                                ..... × 5 < 210

..... × 5 < 210                                ..... × 5 < 210

b) Viết nhập dù rỗng tuếch số tròn xoe chục bé nhỏ nhất nhằm có:

6 × ..... > 290

3. Một team xe cộ đem 7 xe hơi chở gạo. Mỗi xe hơi chở được 60 bao gạo, từng bao gạo trọng lượng được 50 kilogam. Hỏi team xe cộ cơ chở được từng nào tấn gạo? (giải vì chưng nhị cách)

4. Chia hình chữ nhật sau đây trở thành 3 hình chữ nhật nhằm ghép trở thành một hình vuông:

Bài giải:

1.

2.

10 × 5 < 210                                20 × 5 < 210

30 × 5 < 210                                40 × 5 < 210

3.

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số bao gạo 7 xe cộ chở là:

Xem thêm: gia sư tri thức

60 7 = 420 (bao gạo)

Số ki – lô – gam gạo cả 7 xe cộ chở là:

50 420 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

Đáp số: 21 tấn

Cách 2:

Số ki – lô – gam gạo 1 xe cộ xe hơi chở được là:

60 50 = 3000 (kg)

Số ki – lô – gam gạo 1 team xe cộ xe hơi chở được là:

3000 7 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

Đáp số: 21 tấn

4.

Chia hình chữ nhật sau đây trở thành 3 hình chữ nhật nhằm ghép trở thành một hình vuông:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: hình hổ cute

Báo lỗi - Góp ý