vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn

Hãy nhập thắc mắc của công ty nhập phía trên, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

Mua vip

Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc chống an ninh Tiếng việt Khoa học tập tự động nhiên

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Sao Bay

Sao Bay 10 tháng bốn 2018 khi 21:52

giúp mk vẽ sơ đồ dùng nguyên vẹn lí sơ đồ dùng lắp ráp mạch năng lượng điện bao gồm một cầu chì 1 ổ cắm 2 công tắc nguồn 3 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 1 đèn 2, vẽ sơ đồ dùng nguyên vẹn lí sơ đồ dùng lắp ráp mạch năng lượng điện bao gồm một cầu trì, 1 ổ cắm 1 công tắc nguồn 2 vô cùng 1 công tắc nguồn 3 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn

Quỳnh Phạm

Quỳnh Phạm 18 mon 3 2019 khi 20:55

Hãy vẽ sơ đồ dùng nguyên vẹn lí và sơ đồ dùng lắp ráp mạch năng lượng điện gồm: a,1 cầu chì ,2 công tắc nguồn 3 vô cùng,1 điều khiển và tinh chỉnh đèn. b,1 cầu chì, 2 công tắc nguồn 2 vô cùng , 1 công tắc nguồn 3 vô cùng điều khiên 2 đèn.

Aaaa Bbbb

Aaaa Bbbb 10 mon 2 2020 khi 13:23

Câu 1: Vẽ sơ đồ dùng lắp ráp mạch năng lượng điện bao gồm một công tắc nguồn 3 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn.(chú ý với dùng 1 công tắc nguồn 2 vô cùng đóng góp, tách mạch điện). Câu 2: Vẽ sơ đồ dùng lắp ráp mạch năng lượng điện bao gồm 4 công tắc nguồn 3 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 5 đèn sáng sủa luân phiên. (chú ý với dùng 1 công tắc nguồn 2 vô cùng đóng góp, tách mạch điện). ...Đọc tiếpCâu 1: Vẽ sơ đồ dùng lắp ráp mạch năng lượng điện bao gồm một công tắc nguồn 3 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn.(chú ý với dùng 1 công tắc nguồn 2 vô cùng đóng góp, tách mạch điện). Câu 2: Vẽ sơ đồ dùng lắp ráp mạch năng lượng điện bao gồm 4 công tắc nguồn 3 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 5 đèn sáng sủa luân phiên. (chú ý với dùng 1 công tắc nguồn 2 vô cùng đóng góp, tách mạch điện).

8 mon 5 2019 khi 15:06

Vẽ sơ đồ dùng lắp ráp mạch năng lượng điện bảng năng lượng điện,mạch năng lượng điện bao gồm một cầu chì 1 công tắc nguồn 1 đèn điện sợi nhen nhóm,Công nghệ Lớp 9,bài xích tập luyện Công nghệ Lớp 9,giải bài xích tập luyện Công nghệ Lớp 9,Công nghệ,Lớp 9

Đúng(0)

Phổ Cát Tường

Phổ Cát Tường 12 mon 12 2019 khi 20:03

Vẽ sơ đồ dùng nguyên vẹn lí và sơ đồ dùng lắp ráp mạch năng lượng điện gồm: bảng năng lượng điện, 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn điều khiển và tinh chỉnh, 1 đèn điện.

1

Thương Thương

Thương Thương

27 mon 3 2020 khi 8:38

https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-57-thuc-hanh-ve-so-do-lap-mach-dien.5745/

Nấm Chanel

Nấm Chanel 21 tháng bốn 2018 khi 16:46

Hãy vẽ sơ đồ dùng nguyên tắc và sơ đồ dùng lắp ráp mạch năng lượng điện bao gồm những thành phần : a) 1 cầu chì, 1 ổ cắm, 3 công tắc nguồn 3 vô cùng, điều khiển và tinh chỉnh 5 đèn ( từng đèn với năng lượng điện áp 220V-45W) b) Nêu nguyên tắc thao tác làm việc của mạch năng lượng điện trên c) Hãy phân tách sơ đồ dùng mạch năng lượng điện đó