trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 81,514

Bạn đang xem: trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.

C. Từ phản xạ của nhôm cacbua với nước. 

D.  A, C.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

CH3COONa  +NaOH à CH4 + Na2CO3

Al4C3  +12H2à 3CH4 + 4Al(OH)3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan hòa tan chất lượng tốt vô dung môi này tại đây ?

A. Nước.

B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.

D. Dung dịch NaOH. 

Câu 2:

Ankan có thương hiệu là :

A. 3- isopropylpentan.

B. 2-metyl-3-etylpentan.

C. 3-etyl-2-metylpentan.

D. 3-etyl-4-metylpentan.

Câu 3:

Cho iso-pentan thuộc tính với Br2 theo đòi tỉ lệ thành phần 1 : 1 về số mol vô ĐK khả năng chiếu sáng khuếch nghiền thu đ­ược thành phầm chủ yếu monobrom sở hữu công thức kết cấu là :

A. CH3CHBrCH(CH3)2.

Xem thêm: muốn tính chu vi hình chữ nhật

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.

Câu 4:

Nhiệt phân metan chiếm được lếu ăn ý X bao gồm C2H2, CH4 và H2. Tỉ khối khá của X đối với H2 vì chưng 5. Hiệu suất quy trình sức nóng phân là:

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

Câu 5:

Hợp hóa học Y sở hữu công thức kết cấu :

                 

Y rất có thể tạo ra đ­ược từng nào dẫn xuất monohalogen đồng phân của nhau ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 6:

Ankan có thương hiệu là :

A. 2-metyl-2,4-đietylhexan.

B. 2,4-đietyl-2-metylhexan.

C. 3,3,5-trimetylheptan.

Xem thêm: công thức tính thể tích hình chóp

D. 3-etyl-5,5-đimetylheptan.