thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

Câu hỏi:

16/03/2020 13,971

D. Qua mặt phẳng khung hình.

Bạn đang xem: thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Thực vật thuỷ sinh hít vào nước qua chuyện mặt phẳng cơ thể

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một loại thú, tính trạng color lông vì thế một gen sở hữu 4 alen phía trên NST thông thường quy tấp tểnh. Alen A1 quy tấp tểnh lông đen sì trội trọn vẹn đối với những alen A2, A3, A4; Alen A2 quy tấp tểnh lông xám trội trọn vẹn đối với alen A3, A4; Alen A3 quy tấp tểnh lông vàng trội trọn vẹn đối với alen A4 quy tấp tểnh lông White. thạo ko xẩy ra đột đổi thay. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cho thành viên lông xám giao hợp với thành viên lông vàng, chiếm được F1 sở hữu tối nhiều 4 loại loại gen, 3 loại loại hình.

II. Cho 1 thành viên lông đen sì giao hợp với một thành viên lông White, đời con cái rất có thể sở hữu tỉ trọng loại hình là một trong con cái lông đen sì : 1 con cái lông vàng.

III. Cho 1 thành viên lông đen sì giao hợp với một thành viên lông White, đời con cái rất có thể sở hữu tỉ trọng loại hình là một trong con cái lông đen sì : 1 con cái lông xám.

IV. Cho 1 thành viên lông vàng giao hợp với một thành viên lông vàng, đời con cái rất có thể sở hữu tỉ trọng loại hình là 3 con cái lông vàng : 1 con cái lông trắng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Cho biết từng gen quy tấp tểnh một tính trạng, những alen trội là trội trọn vẹn và ko xẩy ra đột đổi thay, những gen links trọn vẹn. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào phép tắc lai nào là tại đây mang đến đời con cái sở hữu tỉ trọng phân li loại gen không giống tỉ trọng phân li loại hình ?

(1). AB/ab Dd x AB/ab dd

(2) Ab/aB Dd x aB/ab dd

(3) Ab/ab Dd x aB/ab dd

(4) AB/ab Dd x aB/ab dd

A.3

B. 2

C. 4

D.1

Câu 3:

Ở một loại thực vật, alen A quy tấp tểnh thân thiết cao trội trọn vẹn đối với alen a quy tấp tểnh thân thiết thấp; alen B quy tấp tểnh trái ngược tròn trĩnh trội trọn vẹn đối với alen b quy tấp tểnh trái ngược bầu dục. Các cặp gen này nằm trong phía trên một cặp NST thông thường. Cho cây Q nằm trong loại này theo thứ tự phó phấn với 2 cây nằm trong loại, chiếm được thành quả sau: - Với cây loại nhất, chiếm được đời con cái sở hữu tỉ lệ: 8 cây thân thiết cao, trái ngược tròn trĩnh : 3 cây thân thiết thấp, trái ngược bầu dục : 7 cây thân thiết cao, trái ngược bầu dục : 2 cây thân thiết thấp, trái ngược tròn trĩnh. - Với cây loại nhị, chiếm được đời con cái sở hữu tỉ lệ: 8 cây thân thiết cao, trái ngược tròn trĩnh : 3 cây thân thiết thấp, trái ngược bầu dục : 2 cây thân thiết cao, trái ngược bầu dục : 7 cây thân thiết thấp, trái ngược tròn trĩnh. Cho biết ko xẩy ra đột đổi thay. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cây Q lai phân tách tiếp tục chiếm được đời con cái sở hữu 30% cây thấp, trái ngược bầu dục.

II. Trong số những cây thân thiết cao, trái ngược tròn trĩnh của đời con cái ở phép tắc lai loại nhất, cây dị thích hợp 2 cặp gen lúc lắc tỉ trọng 62,5%.

III. Tại đời con cái của phép tắc lai 2 sở hữu 7 loại loại gen, nhập bại liệt sở hữu 3 loại gen quy tấp tểnh loại hình thân thiết cao, trái ngược tròn trĩnh.

IV. Nếu mang đến cây loại nhất phó phấn với cây thứ hai thì đời con cái sở hữu tỉ trọng loại hình 1 : 1 : 1 : 1.

A. 1

B. 4

C. 2

Xem thêm: tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi

D. 3

Câu 4:

Khi nói đến NST nam nữ ở gà, tuyên bố nào là sau đó là đúng?

A.Trên vùng tương đương của NST nam nữ, gen phía trên NST X không tồn tại alen ứng bên trên NST Y.

B.Trên vùng ko tương đương của NST nam nữ X và Y đều ko đem gen.

C.Trên vùng tương đương của NST nam nữ X và Y, gen tồn bên trên trở thành từng cặp alen.

D.Trên vùng ko tương đương của NST nam nữ X và Y, những gen tồn bên trên trở thành từng cặp.

Câu 5:

Ở một loại thực vật, sắc tố hoa Chịu đựng sự hiệu quả của 2 gen (A, a và B, b) phân li song lập. Alen A và B hiệu quả tới việc tạo hình sắc tố hoa bám theo sơ đồ:

Alen a, b không tồn tại tính năng bên trên. Có từng nào phép tắc lai (P) nhằm F1 biểu thị tỉ trọng loại hình 1:1?

I. AABb x AAbb I

II. AABb x Aabb

III. AaBb x AAbb

IV. AABb x aabb

V. aaBb x Aabb

VI. AaBb x aabb

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Câu 6:

Ở một loại thực vật, tính trạng độ cao cây vì thế nhị cặp gen A, a và B, b tương tác nằm trong gộp nằm trong quy tấp tểnh, sự xuất hiện của từng alen trội A hoặc B đều thực hiện cây thấp lên đường 5 centimet, Khi trưởng thành và cứng cáp cây tối đa sở hữu độ cao 200 centimet. Tính trạng hình dạng trái ngược vì thế một gen sở hữu nhị alen quy tấp tểnh, nhập bại liệt alen D quy tấp tểnh trái ngược tròn trĩnh trội trọn vẹn đối với alen d quy tấp tểnh trái ngược lâu năm. Cho phép tắc lai (P): Aa BD/bd x Aa Bd/bD ở F1 chiếm được số kilomet cao 180 centimet, trái ngược tròn trĩnh lúc lắc tỉ trọng 4,9375%. thạo không tồn tại đột đổi thay tuy nhiên xẩy ra hoạn gen ở cả phía hai bên với tần số như nhau. Theo lý thuyết, sở hữu từng nào đánh giá và nhận định sau đây trúng về phép tắc lai trên?

I. Tần số hoạn gen của (P) là 30%.

II. Tỉ lệ cây cao 180 centimet, trái ngược lâu năm ở F1 là một trong,5%.

III. Tỉ lệ cây cao 190 centimet, trái ngược tròn trĩnh ở F1 là 17,75%.

IV. Số cây cao 200 centimet, trái ngược tròn trĩnh ở F1 là 4,9375%.

V. Có 7 loại gen quy tấp tểnh cây sở hữu độ cao 190 centimet, trái ngược tròn

A.3

B.2

C.4

Xem thêm: tính chu vi hình tam giác

D.1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK