thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

hint-header

Cập nhật ngày: 24-10-2022

Bạn đang xem: thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng


Chia sẻ bởi: Minh Lộc


Thuật ngữ “bộ” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Kiểu tài liệu của một tính chất

Chủ đề liên quan

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những nguyên tố này sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan tiền hệ?

C

Các thao tác, phép tắc toán bên trên tài liệu

Mô hình thịnh hành nhằm xây cất CSDL mối liên hệ là:

Để đưa đến cột Thành chi phí = Số lượng x Đơn giá chỉ (Số lượng và đơn giá chỉ là 2 ngôi trường đang được đã có sẵn trước vô bảng), tao gõ biểu thức sau:

A

Thanhtien = Soluong* Dongia

B

Thanhtien : [Soluong]* [Dongia]

C

Thanhtien : Soluong* Dongia

D

Thanhtien = [Soluong* Dongia]

Quan sát lưới kiến thiết sau và cho thấy ĐK thanh lọc tài liệu của kiểu mẫu hỏi?

A

Lọc rời khỏi những học viên đảm bảo chất lượng Toán hoặc đảm bảo chất lượng Văn

B

Lọc rời khỏi những học viên đảm bảo chất lượng Toán và đảm bảo chất lượng Văn

C

Lọc rời khỏi những học viên đảm bảo chất lượng

D

Lọc rời khỏi học viên ko đảm bảo chất lượng Toán và Văn

Trong cơ chế kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tao rất có thể :

A

Sửa thay đổi cấu hình của biểu kiểu mẫu

D

Xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Bảng DIEM với những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để dò thám những học viên với điểm một tiết bên trên 7 và điểm thi đua học tập kỳ bên trên 5 , vô dòng sản phẩm Criteria của ngôi trường HOC_KY, biểu thức ĐK này sau đó là đúng:

A

MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5

B

[MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C

[MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5

D

[MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Kết ngược tiến hành kiểu mẫu căn vặn rất có thể nhập cuộc vô việc tạo ra ra:

A

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn hoặc báo cáo

B

Bảng, biểu kiểu mẫu không giống, kiểu mẫu căn vặn không giống hoặc những trang khác

C

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn không giống hoặc báo cáo

D

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn khác

Nếu những Việc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tao sủ dụng:

Khi link bị sai, tao rất có thể sửa lại bằng phương pháp lựa chọn lối link cần thiết sửa, sau đó:

A

Nháy lưu ban vô lối link lựa chọn lại ngôi trường cần thiết liên kết

C

Tools RelationShip Change Field

D

Chọn lối link thân thuộc nhị bảng tê liệt và nhấn phím Delete

Điều khiếu nại cần thiết nhằm tạo nên link là:

Xem thêm: sơ đồ lắp đặt mạch điện

A

Phải với tối thiểu nhị bảng

B

Phải với tối thiểu một bảng và một kiểu mẫu hỏi

C

Phải với tối thiểu một bảng tuy nhiên một biểu kiểu mẫu

D

Tổng số bảng và kiểu mẫu căn vặn tối thiểu là 2

Trong Access, khi tạo ra link trong số những bảng, thì :

A

Phải với tối thiểu một ngôi trường là khóa chủ yếu

B

Cả nhị ngôi trường cần là khóa chính

C

Hai ngôi trường ko nhất thiết cần là khóa chủ yếu

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Để thao tác làm việc vô cơ chế biểu kiểu mẫu, tao ko tiến hành thao tác này sau đây?

A

Nháy lưu ban con chuột lên thương hiệu biểu kiểu mẫu

B

Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút

C

Nháy nút , nếu như đang được ở cơ chế kiến thiết

D

Nháy nút , nếu như đang được ở cơ chế thiết kế

Thao tác này tại đây rất có thể tiến hành được vô cơ chế biểu mẫu?

B

Định dạng phông chữ cho những ngôi trường dữ liệu

D

Thay thay đổi vị trí những ngôi trường dữ liệu

Việc trước tiên sẽ tạo lập một CSDL mối liên hệ là:

A

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều biểu kiểu mẫu

B

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều báo cáo

C

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều kiểu mẫu căn vặn

D

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều bảng

Thao tác này tại đây không nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan tiền hệ?

C

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng

Thao tác này tại đây không cần là thao tác update dữ liệu?

B

Sửa những tài liệu ko phù hợp

D

Sao chép CSDL trở nên phiên bản sao dự phòng

Chỉnh sửa tài liệu là:

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

C

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Xoá phiên bản ghi là :

A

Xoá một hoặc một trong những mối liên hệ

B

Xoá một hoặc một trong những hạ tầng dữ liệu

C

Xem thêm: cảm nhận về hình tượng người lái đò sông đà

Xoá một hoặc một trong những cỗ của bảng

D

Xoá một hoặc một trong những tính chất của bảng