they are building a new highway around the city

Câu hỏi:

22/09/2022 5,103

Bạn đang xem: they are building a new highway around the city

A. A new highway is being built around the thành phố.

Đáp án chủ yếu xác

B. A new highway is being built around the thành phố by them

C. A new highway around the thành phố is being built.

D. Around the thành phố a new highway is being built.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

They shouldn't have played the football match in such bad weather.

A. The football match shouldn't have been played in such bad weather.

B. The football match shouldn't have been played by them in such bad weather.

C. The football match shouldn't be played in such bad weather.

D. The football match shouldn't have played in such bad weather.

Câu 2:

They are going to lớn hold next year's congress in San Francisco.

A. Congress is going to lớn be held next year in San Francisco.

B. Congress in San Francisco is going to lớn be held next year.

C. Next year's congress is going to lớn be held by them held next year.

D. Next year's congress is going to lớn be held in San Francisco

Câu 3:

They had to lớn postpone the meeting because of illness.

A. The meeting had to lớn be postponed because of illness.

Xem thêm: tác dụng của dấu phẩy

B. The meeting had to lớn because of illness be postponed.

C. The meeting had to lớn be postponed by them because of illness.

D. The meeting because of illness had to lớn be postponed.

Câu 4:

They have changed the date of the meeting

A. The date of the meeting has been changed

B. The date of the meeting has been changed by them

C. The meeting has been changed the date

D. The date of the meeting ahs changed

Câu 5:

An electrical fault could have caused the fire.

A. An electrical fault could have been caused by the fire.

B. An electrical fault could have caused the fire

C. The fire could have been caused by a electrical fault.

D. The fire could have caused an electrical fault.

Câu 6:

Brian told u that somebody had tracked him in the street.

A. I was told by Brian that somebody had attacked him in the street.

B. I was told by Brian that he had been attacked in the street.

C. Brain told u to lớn have been attacked in the street.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

D. Brian told u that he had been attacked in the street.