than nâu tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 10-04-2022

Bạn đang xem: than nâu tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây


Chia sẻ bởi: Vũ Huyền Như


Than nâu triệu tập tối đa ở vùng nào là sau đây?

Đồng bằng sông Cửu Long.

D

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Chủ đề liên quan

Địa hình núi cao triệu tập hầu hết ở điểm nào là sau đây?

Vùng núi nào là tại đây nằm trong lòng sông Hồng và sông Cả?

Đặc điểm nổi trội của địa hình vùng núi Đông Bắc là

A

có những cao nguyên trung bộ thân phụ dan, xếp tầng.

B

núi thấp rung rinh ưu thế, phía vòng cung.

C

có những khối núi cao và đò sộ nhất VN.

D

có 3 mạch núi phía tây-bắc - sầm uất phái nam.

Khu vực nào là tại đây ở Đồng vì chưng sông Cửu Long triệu tập nhiều kêu ca bùn nhất?

Đặc điểm địa hình thấp, được nâng lên ở nhị đầu, thấp trũng ở thân thuộc là của vùng núi nào là sau đây?

Phát biểu nào là tại đây không đúng với dải đồng vì chưng ven bờ biển miền Trung?

A

Biển vào vai trò tạo hình hầu hết.

B

Đất thông thường nghèo khổ, sở hữu không nhiều phù tụt xuống sông.

C

Ở thân thuộc có tương đối nhiều vùng trũng to lớn.

D

Hẹp ngang và bị những sản phẩm núi phân chia hạn chế.

Địa hình của vùng núi Tây Bắc VN sở hữu điểm lưu ý nào là sau đây?

A

Chủ yếu đuối là cồn núi thấp, phía tây-bắc - sầm uất phái nam.

B

Địa hình tối đa nước, phía tây-bắc - sầm uất phái nam.

C

Có sự bất đối xứng rõ rệt rệt thân thuộc nhị sườn Đông - Tây.

D

Thấp và hẹp ngang, nâng lên ở nhị đầu, thấp ở thân thuộc.

Vùng Đồng vì chưng sông Hồng VN không có điểm lưu ý nào là sau đây?

A

Vùng khu đất nhập đê được bồi đậy điệm thường niên.

B

Địa hình cao ở rìa phía tây và tây-bắc.

C

Có khối hệ thống đê ven sông nhằm ngăn lũ.

D

Bề mặt mày đồng vì chưng bị phân chia hạn chế trở thành nhiều dù.

Vùng núi sở hữu những thung lũng sông nằm trong phía Tây Bắc - Đông Nam nổi bật là

Nơi sở hữu thềm châu lục hẹp nhất VN nằm trong vùng biển khơi của khu vực vực

Đặc điểm nào là tại đây không đích thị với địa hình Việt Nam?

A

Đồi núi rung rinh phần rộng lớn diện tích S.

B

Hầu không còn là địa hình núi cao.

C

Có sự phân bậc rõ rệt rệt theo đuổi phỏng cao.

D

Địa hình vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

Hướng nghiêng công cộng của địa hình VN là

Biểu hiện tại nào là tại đây chứng minh địa hình núi VN nhiều dạng?

Xem thêm: nói có sách mách có chứng

A

có những cao nguyên trung bộ bazan xếp tầng và cao nguyên trung bộ đá vôi.

B

có núi cao, núi thấp, núi khoảng, tô vẹn toàn, cao nguyên trung bộ.

C

bên cạnh những sản phẩm núi cao, khổng lồ, có tương đối nhiều núi thấp.

D

nước tớ một vừa hai phải sở hữu núi, sở hữu cồn, một vừa hai phải sở hữu sông và biển khơi.

Vòng cung là phía chủ yếu và nổi bật nhất của

C

khối núi rất rất Nam Trung Sở.

Đặc điểm tương đương nhau hầu hết nhất thân thuộc địa hình chào bán bình vẹn toàn và cồn trung du là

A

bị phân chia hạn chế tự hiệu quả của loại chảy.

B

nằm đem tiếp thân thuộc miền núi và đồng vì chưng.

C

có cả khu đất phù tụt xuống cổ láo nháo khu đất đỏ loét thân phụ dan.

D

độ cao khoảng tầm kể từ 100m cho tới 200m.

Đất đai ở vùng ven bờ biển miền Trung thông thường nghèo khổ đủ dinh dưỡng, nhiều cát, không nhiều phù tụt xuống sông hầu hết do

A

cát sông miền Trung ngắn ngủn và rất rất nghèo khổ phù tụt xuống.

B

bị xói sút, cọ trôi mạnh nhập ĐK mưa nhiều.

C

đồng vì chưng nằm ở vị trí chân núi, nhận nhiều cát sỏi trôi xuống.

D

trong sự tạo hình đồng vì chưng, biển khơi vào vai trò hầu hết.

So với điểm Đông Bắc, điểm Tây Bắc VN có

A

trữ năng thủy năng lượng điện to hơn.

B

khoáng sản đa dạng rộng lớn.

C

cơ sở vật hóa học, hạ tầng đảm bảo chất lượng rộng lớn.

D

nhiều trung tâm công nghiệp rộng lớn.

Nhận quyết định nào là tại đây không đúng về thế mạnh mẽ của điểm đồng vì chưng ở nước ta?

A

Tập trung những thành phố Hồ Chí Minh, những khu vực công nghiệp.

B

Các sông sở hữu trữ năng thủy năng lượng điện rộng lớn.

C

Phát triển giao thông vận tải vận tải đường bộ đường đi bộ, lối sông.

D

Thuận lợi mang đến cải tiến và phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa.

Đặc điểm nào là tại đây không cần của sông ngòi miền Trung nước ta?

B

Chế phỏng nước thất thông thường.

Thuận lợi nào là tại đây không cần là hầu hết của điểm đồng vì chưng ở nước ta?

A

Là hạ tầng nhằm cải tiến và phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa.

B

Cung cấp cho một vài mối cung cấp lợi về thủy sản, lâm thổ sản.

C

Xem thêm: why don't you put a better lock on the door

Phát triển mạnh cây lâu năm lâu năm ngày.

D

Tập trung những khu vực công nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh.