số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

Câu hỏi:

21/10/2020 12,817

C. 98765

Bạn đang xem: số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mẹ đem một số trong những trái ngược táo u xếp nhập đĩa. Khi xếp nhập đĩa u nhận biết nếu như xếp từng đĩa 9 trái ngược hoặc 12 trái ngược thì cũng vừa phải không còn. Hỏi u đem từng nào trái ngược táo, hiểu được số táo to hơn 30 và nhỏ rộng lớn 40?

Câu 2:

Số tía mươi ngàn ko trăm linh bảy viết lách là :

 A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Câu 3:

Tỉ lệ bạn dạng vật dụng là 1: 1 500 000. Độ nhiều năm bên trên bạn dạng vật dụng là 37 centimet. Độ nhiều năm thực tiễn là :

A. 555 km

B. 555 000 000 cm

C. 5550 km

D. 555 000 cm

Câu 4:

Cho x < .... < nó và x là số ngay lập tức trước 5 906 788, nó là số ngay lập tức sau của số 5 906 788. Số đương nhiên cần thiết điền là:

Xem thêm: máy biến thế dùng để làm gì

A. 5 906 787

B. 5 906 788

C. 5 906 789

D. 5 906 790

Câu 5:

Một xí nghiệp sản xuất nhập 4 ngày tạo ra được 680 TV. Trong 7 ngày xí nghiệp sản xuất cơ tạo ra được từng nào cái TV, biết số TV thường ngày tạo ra như nhau?

A. 1190

B. 170

C. 1910

D. 107

Câu 6:

Số nhỏ nhất của lớp triệu là số có:

A. 6 chữ số

B. 7 chữ số

C. 8 chữ số

Xem thêm: luyện tập toán lớp 5

D. 9 chữ số