sách toán 10 kết nối tri thức

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn vị những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kiến thức và kỹ năng trình diễn ở trên đây đều khởi nguồn từ những trường hợp của cuộc sống đời thường xung quanh tao và quay về tạo điều kiện cho ta giải quyết và xử lý những yếu tố của cuộc sống đời thường. Vì thế, lúc học Toán bám theo cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân thiết.

Bạn đang xem: sách toán 10 kết nối tri thức

Đoạn khai mạc của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho thấy sự quan trọng cần mang lại những định nghĩa toán học tập mới mẻ. Qua cơ, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân nhập thời tân tiến, này đó là kỹ năng “mô hình hoá”. Khi đã mang yếu tố thực tiễn biệt về vấn đề (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy thêm thắt những kiến thức và kỹ năng toán học tập mới mẻ, nhằm cùng theo với những kiến thức và kỹ năng vẫn biết giải quyết và xử lý vấn đề thực tiễn biệt đề ra.

Hi vọng rằng, qua chuyện từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua chuyện từng vòng lặp kể từ thực tiễn biệt cho tới trí thức toán học tập, rồi kể từ trí thức toán học tập trở lại thực tiễn biệt, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em cứng cáp nhanh gọn lẹ và phát triển thành người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: the house in the storm

Xem thêm: căn bậc hai số học của 9 là

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập hợp ý và những phép tắc toán bên trên tụ tập.
Bài tập luyện cuối chương I.
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 3. Bất phương trình hàng đầu nhì ẩn.
Bài 4. Hệ bất phương trình hàng đầu nhì ẩn.
Bài tập luyện cuối chương II.
CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°.
Bài 6. Hệ thức lượng nhập tam giác.
Bài tập luyện cuối chương III.
CHƯƠNG IV. VECTƠ.
Bài 7. Các định nghĩa khai mạc.
Bài 8. Tổng và hiệu của nhì vectơ.
Bài 9. Tích của một vectơ với một trong những.
Bài 10. Vectơ nhập mặt mũi bằng phẳng toạ chừng.
Bài 11. Tích vô vị trí hướng của nhì vectơ.
Bài tập luyện cuối chương IV.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.
Bài 12. Số giao động và sai số.
Bài 13. Các số đặc thù đo xu thế trung tâm.
Bài 14. Các số đặc thù đo chừng phân giã.
Bài tập luyện cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tìm hiểu một trong những kiến thức và kỹ năng về tài chủ yếu.
Mạng xã hội: Lợi và sợ hãi.
Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.
Bảng lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)