nguyên tử khối của brom

hint-header

Nguyên tử khối khoảng của Brom là 79,91. Brom sở hữu 2 đồng vị là 79 Br và A Br. Trong số đó 79 Br lắc 54,5%. Tìm A.

Cập nhật ngày: 11-05-2022

Bạn đang xem: nguyên tử khối của brom


Chia sẻ bởi: Thới thị quỳnh Trâm


Nguyên tử khối khoảng của Brom là 79,91. Brom sở hữu 2 đồng vị là 79Br và ABr. Trong số đó 79Br lắc 54,5%. Tìm A.

Chủ đề liên quan

Nguyên tử của một yếu tắc X sở hữu tổng số phân tử cơ phiên bản (p, n, e) là 82, nhập bại liệt số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế số phân tử ko đem năng lượng điện là 22. Kí hiệu vẹn toàn tử của X là

A

.

B

.

C

.

D

.

Nguyên tố cacbon sở hữu nhì đồng vị bền : C lắc 98,89% và C lắc 1,11%. Nguyên tử khối khoảng của yếu tắc cacbon là

Lớp electron loại 3 sở hữu từng nào phân lớp?

Lớp electron sở hữu số electron tối nhiều bởi vì 18 là:

Tìm câu sai:

A

Phân lớp s chứa chấp tối nhiều 2 electron.

B

Phân lớp p chứa chấp tối nhiều 6 electron.

C

Phân lớp d chứa chấp tối nhiều 8 electron.

D

Phân lớp f chứa chấp tối nhiều 14 electron.

Các electron của vẹn toàn tử Y được phân bổ bên trên 3 lớp electron, lớp loại phụ thân sở hữu 7 electron. Số electron của Y là

Nguyên tố Y sở hữu số hiệu vẹn toàn tử là 19, vẹn toàn tử của yếu tắc bại liệt sở hữu số lớp electron là

Tổng số phân tử proton, electron, nơtron của vẹn toàn tử yếu tắc X là 40. thạo số phân tử nơtron to hơn proton là một trong những. Cho biết yếu tắc X nằm trong loại yếu tắc nào?

Ki hiệu phân lớp nào là sau đó là sai?

Cho thông số kỹ thuật electron của X là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 và thông số kỹ thuật electron của Y là
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Nhận xét nào là tại đây đúng:

C

Xem thêm: công thức quá khứ hoàn thành

X và Y đều là những khí hiếm.

D

X là phi kim, Y là kim loại.

Nguyên tố M sở hữu 3 lớp electron. Lớp ngoài nằm trong sở hữu 4 electron. Số proton nhập vẹn toàn tử M là

Mức tích điện của những electron bên trên những phân lớp 4s, 2p, 3d được xếp theo đuổi loại tự

Cấu hình electron của vẹn toàn tử 29Cu là

A

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1.

B

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2.

C

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10.

D

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9.

Trong vẹn toàn tử, những electron đưa ra quyết định đặc thù sắt kẽm kim loại, phi kim hoặc khí khan hiếm là

A

các electron lớp bên ngoài cùng.

Trong bảng tuần trả những yếu tắc, số chu kì nhỏ và số chu kì rộng lớn là

Hòa tan 5,3g láo lếu phù hợp 2 sắt kẽm kim loại kiềm nằm trong nhì chu kì tiếp tục nhập H2O chiếm được 3,36 lít khí ở đktc. Hai sắt kẽm kim loại bại liệt là

Trong bảng tuần trả, yếu tắc X sở hữu số trật tự 16, yếu tắc X thuộc

Trong một group A, trừ group VIIIA, theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử thì

A

Tính phi kim tách dần dần, nửa đường kính vẹn toàn tử tăng dần dần.

B

Tính sắt kẽm kim loại tăng dần dần, chừng âm năng lượng điện tăng dần dần.

C

Độ âm năng lượng điện tách dần dần, tính phi kim tăng dần dần.

D

Xem thêm: các biện pháp bảo vệ môi trường

Tính sắt kẽm kim loại tăng dần dần, nửa đường kính vẹn toàn tử tách dần dần.

Chu kì là mặt hàng yếu tắc sở hữu cùng

Cấu hình electron hóa trị của vẹn toàn tử X là 3d8 4s2. Trong bảng tuần trả X nằm ở vị trí