một lớp học có 30 học sinh

Câu hỏi:

12/09/2022 2,758

Bạn đang xem: một lớp học có 30 học sinh

A. 12 học tập sinh

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án trúng là: A

Số học viên phái đẹp của lớp cơ là:

30 × 60 : 100 = 18 (học sinh)

Số học viên phái nam của lớp cơ là:

30 – 18 = 12 (học sinh)

Đáp số: 12 học tập sinh

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tổng số gạo của nhì bao là 91,2 kilogam. Nếu đem kể từ bao loại nhất lịch sự bao loại nhì 2,7 kilogam thì số ki-lô-gam gạo với vô nhì bao tiếp tục đều bằng nhau. Hỏi khi đầu từng bao với từng nào ki-lô-gam gạo?

Câu 2:

10% của 5 dm là:

A. 0,5 m

B. 5 dm

C. 5 cm

D. 50 cm

Xem thêm: bài tập về thì quá khứ đơn

Câu 3:

Một hình chữ nhật với chiều rộng lớn 13,5 m và với diện tích S vì như thế diện tích S của khu vực vườn hình vuông vắn cạnh 27 m. Tính chu vi khu vực vườn hình chữ nhật cơ.

Câu 4:

Mua 5 cây bút chì không còn 22 500 đồng. Mua 7 cây bút chì nằm trong loại không còn số chi phí là:

A. 30 500 đồng

B. 31 000 đồng

C. 31 500 đồng

D. 32 000 đồng

Câu 5:

Phép tính nhẩm 15,274 : 0,001 với sản phẩm là:

A. 15,274

B. 1527,4

C. 15274

D. 1,5274

Câu 6:

Tính bằng phương pháp hợp lí.

Xem thêm: đề minh họa tiếng anh 2023

a) 32,48 × 6,1 + 3,9 × 32,48