kim loại fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

Câu hỏi:

19/04/2023 8,608

Bạn đang xem: kim loại fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

A. Al(NO3)3.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

A. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

B. Không phản ứng

C. Fe + FeCl3 → FeCl2

D. Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại nào là tại đây phản xạ với hỗn hợp CuSO4 giải tỏa khí và tạo nên kết tủa màu sắc xanh?

A. Fe.

B. Mg. 

C. Al.

D. Na.

Câu 2:

Trong nó học tập, glucozơ thực hiện dung dịch tăng lực cho tất cả những người bệnh dịch, dễ dàng hấp phụ và cung ứng tương đối nhiều tích điện. Dung dịch glucozơ (C6H12O6) 5% sở hữu lượng riêng biệt là một trong những,02 g/ml, phản xạ lão hóa 1 mol glucozơ tạo nên trở thành CO2 và H2O lan đi ra một sức nóng lượng là 2803,0 kJ. Một người bệnh dịch được truyền một chai chứa chấp 500 ml hỗn hợp glucose 5%. Năng lượng tối nhiều kể từ phản xạ lão hóa trọn vẹn glucozơ nhưng mà người mắc bệnh cơ hoàn toàn có thể có được là

A. 389,30 kJ.

B. 397,09 kJ.

C. 416,02 kJ.

D. 381,67 kJ.

Câu 3:

Thí nghiệm nào là tại đây sở hữu xẩy ra làm mòn năng lượng điện hóa học?

A. Đốt thừng Mg vào phía trong bình đựng khí O2.

Xem thêm: truyện gió ấm không bằng anh thâm tình

B. Nhúng thanh Fe nhập hỗn hợp HCl.

C. Nhúng thanh Fe nhập hỗn hợp CuSO4.

D. Nhúng thanh Cu nhập hỗn hợp HNO3 loãng.

Câu 4:

Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại X ứng dụng với hỗn hợp Na2CO3, giải tỏa khí và tạo nên trở thành kết tủa. Kim loại X là

A. Na. 

B. Mg.

C. Fe.

D. Ba.

Câu 5:

Kim loại nào là tại đây sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy thấp nhất đối với 3 sắt kẽm kim loại còn lại?

A. W.

B. K. 

C. Fe.

D. Al.

Câu 6:

Cho 4,48 gam Fe nhập 100 ml hỗn hợp H2SO4 1M (loãng). Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.

B. 1,12.

C. 2,688.

D. 1,792.

Xem thêm: nguyên tử khối của photpho