kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Câu hỏi:

14/01/2022 16,625

A. Bảng, biểu hình mẫu, hình mẫu chất vấn hoặc báo cáo 

Bạn đang xem: kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

B. Bảng, biểu hình mẫu không giống, hình mẫu chất vấn không giống hoặc những trang khác 

C. Bảng, biểu hình mẫu, hình mẫu chất vấn không giống hoặc báo cáo 

Đáp án chủ yếu xác

D. Bảng, biểu hình mẫu, hình mẫu chất vấn khác

Kết ngược triển khai hình mẫu chất vấn hoàn toàn có thể nhập cuộc vô việc dẫn đến bảng, biểu hình mẫu, hình mẫu chất vấn không giống hoặc report.

Đáp án: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sai trong những tuyên bố sau thời điểm nói tới hình mẫu hỏi?

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào miêu tả những ngôi trường tính toán

B. Biểu thức logic được dùng Khi thiết lập cỗ thanh lọc cho tới bảng, thiết lập ĐK thanh lọc muốn tạo hình mẫu hỏi 

C. Hằng văn bạn dạng được ghi chép vô cặp vệt nháy đơn 

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Câu 2:

Trong lưới QBE của hành lang cửa số hình mẫu chất vấn (mẫu chất vấn ở cơ chế thiết kế) thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa gì?

A. Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi đi vào hình mẫu hỏi 

B. Xác toan những ngôi trường xuất hiện nay vô hình mẫu hỏi 

C. Xác toan những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp 

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Câu 3:

Các cơ chế thao tác với hình mẫu chất vấn là:

A. Mẫu hỏi 

Xem thêm: hình thang cân có tâm đối xứng không

B. Mẫu chất vấn và thiết kế 

C. Trang tài liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và hình mẫu hỏi

Câu 4:

Nếu những việc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tớ sử dụng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Bảng 

C. Báo cáo 

D. Biểu mẫu

Câu 5:

Bảng DIEM với những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để mò mẫm những học viên với điểm một tiết bên trên 7 và điểm đua học tập kỳ bên trên 5, vô dòng sản phẩm Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK nào là sau đấy là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5 

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5 

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Câu 6:

Để hiển thị một số trong những bạn dạng ghi nào là cơ vô hạ tầng tài liệu, đo đếm tài liệu, tớ dùng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Câu hỏi 

C. Liệt kê 

Xem thêm: đề thi vào 10 năm 2022

D. Trả lời