hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

Trắc nghiệm Bài 6: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức. Hiện tượng công tận hưởng - Vật lí 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Bạn đang xem: hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

 Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

 • A.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xấp xỉ điều tiết.

 • B.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xấp xỉ riêng rẽ.

 • C.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xấp xỉ tắt dần dần.

 • D.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xấp xỉ chống bức.

Câu 2 :

 Phát biểu nào là tại đây về xấp xỉ chống bức là đúng?

 • A.

  Tần số của xấp xỉ chống bức là tần số riêng rẽ của hệ.

 • B.

  Biên phỏng của xấp xỉ chống bức chỉ tùy thuộc vào tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • C.

  Tần số của xấp xỉ chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • D.

  Biên phỏng của xấp xỉ chống bức là biên phỏng của nước ngoài lực tuần trả.

Câu 3 :

 Dao động chống bức là xấp xỉ của hệ

 • A.

  bên dưới tính năng của lực đàn hồi.

 • B.

  bên dưới tính năng của một nước ngoài lực đổi thay thiên tuần trả theo dõi thời hạn.

 • C.

  nhập ĐK không tồn tại lực yêu tinh sát.

 • D.

  bên dưới tính năng của lực quán tính chủ quan.

Câu 4 :

 Một vật đang được xấp xỉ cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng, vật tiếp tục nối tiếp dao động

 • A.

  không hề chịu đựng tính năng của nước ngoài lực.

 • B.

  với tần số to hơn tần số riêng rẽ.

 • C.

  với tần số nhỏ rộng lớn tần số riêng rẽ.

 • D.

  với tần số vày tần số riêng rẽ.

Câu 5 :

 Trong xấp xỉ chống bức, với và một nước ngoài lực tính năng, hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng tiếp tục rõ ràng rộng lớn nếu

 • A.

  xấp xỉ tắt dần dần đem tần số riêng rẽ càng rộng lớn.

 • B.

  yêu tinh sát tính năng lên vật xấp xỉ càng nhỏ.

 • C.

  xấp xỉ tắt dần dần đem biên phỏng càng rộng lớn.

 • D.

  xấp xỉ tắt dần dần nằm trong trộn với nước ngoài lực tuần trả.

Câu 6 :

 Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

 • A.

  Tần số của xấp xỉ chống bức luôn luôn vày tần số của xấp xỉ riêng rẽ.

 • B.

  Tần số của xấp xỉ chống bức vày tần số của lực chống bức.

 • C.

  Chu kì của xấp xỉ chống bức rất có thể vày chu kì của xấp xỉ riêng rẽ.

 • D.

  Chu kì của xấp xỉ chống bức vày chu kì của lực chống bức.

Câu 7 :

 Hai con cái nhấp lên xuống chão có tính lâu năm đều nhau, vật nặng trĩu của bọn chúng đem độ dài rộng y hệt nhau, tuy nhiên đem trọng lượng không giống nhau. Thả mang lại nhị con cái nhấp lên xuống tự tại với li phỏng thuở đầu như nhau. Chọn Tóm lại đúng:

 • A.

  Con nhấp lên xuống nặng trĩu rộng lớn xấp xỉ tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

 • B.

  Con nhấp lên xuống nặng trĩu rộng lớn xấp xỉ tắt dần dần đủng đỉnh rộng lớn.

 • C.

  Hai con cái nhấp lên xuống xấp xỉ tắt dần dần như nhau.

 • D.

  Chưa đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác lập con cái nhấp lên xuống nào là xấp xỉ tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

Câu 8 :

 Khi nói tới một hệ xấp xỉ chống bức ở tiến độ ổn định toan, tuyên bố nào là bên dưới đấy là sai?

 • A.

  Biên phỏng của hệ xấp xỉ chống bức tùy thuộc vào tần số của nước ngoài lực chống bức.

 • B.

  Tần số của hệ xấp xỉ chống bức luôn luôn trực tiếp vày tần số xấp xỉ riêng rẽ của hệ.

 • C.

  Biên phỏng của hệ xấp xỉ chống bức dựa vào biên phỏng của nước ngoài lực chống bức.

 • D.

  Tần số của hệ xấp xỉ chống bức vày tần số nước ngoài lực chống bức.

Câu 9 :

 Chọn câu sai khi nói tới xấp xỉ chống bức

 • A.

  Dao động chống bức là xấp xỉ của vật khi bị tính năng của một nước ngoài lực đổi khác tuần trả.

 • B.

  Dao động chống bức là xấp xỉ điều tiết.

 • C.

  Biên phỏng của xấp xỉ chống bức tỉ lệ thành phần thuận với biên phỏng F0 của nước ngoài lực và tùy thuộc vào tần số góc của nước ngoài lực.

 • D.

  Tần số góc của xấp xỉ chống bức vày tần số của nước ngoài lực.

Câu 10 :

 Chọn câu vấn đáp sai?

 • A.

  Sự nằm trong tận hưởng luôn luôn rất có hại cho sức khỏe nhập khoa học tập, kinh nghiệm, cuộc sống.

 • B.

  Trong thực tiễn từng xấp xỉ là xấp xỉ tắt dần dần.

 • C.

  Khi đem nằm trong tận hưởng, biên phỏng xấp xỉ đạt cực lớn.

 • D.

  Dao động tự tại đem tần số vày tần số riêng rẽ.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

 • A.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xấp xỉ điều tiết.

 • B.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xấp xỉ riêng rẽ.

 • C.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xấp xỉ tắt dần dần.

 • D.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xấp xỉ chống bức.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xấp xỉ chống bức

Lời giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 2 :

 Phát biểu nào là tại đây về xấp xỉ chống bức là đúng?

 • A.

  Tần số của xấp xỉ chống bức là tần số riêng rẽ của hệ.

 • B.

  Biên phỏng của xấp xỉ chống bức chỉ tùy thuộc vào tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • C.

  Tần số của xấp xỉ chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • D.

  Biên phỏng của xấp xỉ chống bức là biên phỏng của nước ngoài lực tuần trả.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tần số của xấp xỉ chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần hoàn

Lời giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 3 :

 Dao động chống bức là xấp xỉ của hệ

Xem thêm: công thức tính thể tích hình chóp

 • A.

  bên dưới tính năng của lực đàn hồi.

 • B.

  bên dưới tính năng của một nước ngoài lực đổi thay thiên tuần trả theo dõi thời hạn.

 • C.

  nhập ĐK không tồn tại lực yêu tinh sát.

 • D.

  bên dưới tính năng của lực quán tính chủ quan.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dao động chống bức là xấp xỉ của hệ bên dưới tính năng của một nước ngoài lực đổi thay thiên tuần trả theo dõi thời hạn.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 4 :

 Một vật đang được xấp xỉ cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng, vật tiếp tục nối tiếp dao động

 • A.

  không hề chịu đựng tính năng của nước ngoài lực.

 • B.

  với tần số to hơn tần số riêng rẽ.

 • C.

  với tần số nhỏ rộng lớn tần số riêng rẽ.

 • D.

  với tần số vày tần số riêng rẽ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Một vật đang được xấp xỉ cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng, vật tiếp tục nối tiếp xấp xỉ với tần số vày tần số riêng

Lời giải cụ thể :

Đáp án D

Câu 5 :

 Trong xấp xỉ chống bức, với và một nước ngoài lực tính năng, hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng tiếp tục rõ ràng rộng lớn nếu

 • A.

  xấp xỉ tắt dần dần đem tần số riêng rẽ càng rộng lớn.

 • B.

  yêu tinh sát tính năng lên vật xấp xỉ càng nhỏ.

 • C.

  xấp xỉ tắt dần dần đem biên phỏng càng rộng lớn.

 • D.

  xấp xỉ tắt dần dần nằm trong trộn với nước ngoài lực tuần trả.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trong xấp xỉ chống bức, với và một nước ngoài lực tính năng, hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng tiếp tục rõ ràng rộng lớn nếu ma sát tính năng lên vật xấp xỉ càng nhỏ.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 6 :

 Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

 • A.

  Tần số của xấp xỉ chống bức luôn luôn vày tần số của xấp xỉ riêng rẽ.

 • B.

  Tần số của xấp xỉ chống bức vày tần số của lực chống bức.

 • C.

  Chu kì của xấp xỉ chống bức rất có thể vày chu kì của xấp xỉ riêng rẽ.

 • D.

  Chu kì của xấp xỉ chống bức vày chu kì của lực chống bức.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tần số của xấp xỉ chống bức vày tần số của lực chống bức

Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 7 :

 Hai con cái nhấp lên xuống chão có tính lâu năm đều nhau, vật nặng trĩu của bọn chúng đem độ dài rộng y hệt nhau, tuy nhiên đem trọng lượng không giống nhau. Thả mang lại nhị con cái nhấp lên xuống tự tại với li phỏng thuở đầu như nhau. Chọn Tóm lại đúng:

 • A.

  Con nhấp lên xuống nặng trĩu rộng lớn xấp xỉ tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

 • B.

  Con nhấp lên xuống nặng trĩu rộng lớn xấp xỉ tắt dần dần đủng đỉnh rộng lớn.

 • C.

  Hai con cái nhấp lên xuống xấp xỉ tắt dần dần như nhau.

 • D.

  Chưa đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác lập con cái nhấp lên xuống nào là xấp xỉ tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hai con cái nhấp lên xuống chão có tính lâu năm đều nhau, vật nặng trĩu của bọn chúng đem độ dài rộng y hệt nhau, tuy nhiên đem trọng lượng không giống nhau. Thả mang lại nhị con cái nhấp lên xuống tự tại với li phỏng thuở đầu như nhau. Con nhấp lên xuống nặng trĩu rộng lớn xấp xỉ tắt dần dần đủng đỉnh hơn

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 8 :

 Khi nói tới một hệ xấp xỉ chống bức ở tiến độ ổn định toan, tuyên bố nào là bên dưới đấy là sai?

 • A.

  Biên phỏng của hệ xấp xỉ chống bức tùy thuộc vào tần số của nước ngoài lực chống bức.

 • B.

  Tần số của hệ xấp xỉ chống bức luôn luôn trực tiếp vày tần số xấp xỉ riêng rẽ của hệ.

 • C.

  Biên phỏng của hệ xấp xỉ chống bức dựa vào biên phỏng của nước ngoài lực chống bức.

 • D.

  Tần số của hệ xấp xỉ chống bức vày tần số nước ngoài lực chống bức.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tần số của hệ xấp xỉ chống bức vày tần số nước ngoài lực chống bức.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 9 :

 Chọn câu sai khi nói tới xấp xỉ chống bức

 • A.

  Dao động chống bức là xấp xỉ của vật khi bị tính năng của một nước ngoài lực đổi khác tuần trả.

 • B.

  Dao động chống bức là xấp xỉ điều tiết.

 • C.

  Biên phỏng của xấp xỉ chống bức tỉ lệ thành phần thuận với biên phỏng F0 của nước ngoài lực và tùy thuộc vào tần số góc của nước ngoài lực.

 • D.

  Tần số góc của xấp xỉ chống bức vày tần số của nước ngoài lực.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dao động chống bức là xấp xỉ của vật khi bị tính năng của một nước ngoài lực đổi khác tuần trả là sai

Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 10 :

 Chọn câu vấn đáp sai?

 • A.

  Sự nằm trong tận hưởng luôn luôn rất có hại cho sức khỏe nhập khoa học tập, kinh nghiệm, cuộc sống.

 • B.

  Trong thực tiễn từng xấp xỉ là xấp xỉ tắt dần dần.

 • C.

  Khi đem nằm trong tận hưởng, biên phỏng xấp xỉ đạt cực lớn.

 • D.

  Dao động tự tại đem tần số vày tần số riêng rẽ.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem thêm: cách mở bài nghị luận xã hội

Sự nằm trong tận hưởng luôn luôn rất có hại cho sức khỏe nhập khoa học tập, kinh nghiệm, cuộc sống là sai

Lời giải chi tiết

Đáp án: A