hệ thống cấp bậc công an nhân dân việt nam

Tại Nghị ấn định 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023, nhà nước huỷ bỏ Nghị ấn định số 42/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của nhà nước quy ấn định level hàm của sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền nhập lực lượng Công an quần chúng. #.

Ảnh VNN

Bạn đang xem: hệ thống cấp bậc công an nhân dân việt nam

Theo Sở Tư pháp, nguyên do huỷ bỏ Nghị ấn định này về địa thế căn cứ, Luật Tổ chức cơ quan chính phủ năm 2001 (đã không còn hiệu lực); Luật Công an quần chúng. # năm 2005 (đã không còn hiệu lực).

Về nội dung, nội dung của Nghị ấn định 42/2007/NĐ-CP không hề phù phù hợp với Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật Công an quần chúng. # năm 2018, những nội dung không giống và được quy ấn định bên trên một số trong những văn bạn dạng của Sở Công an về level hàm của sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền nhập Công an quần chúng. # như:

- Thông tư 34/2020/TT-BCA ngày 10/4/2020 của Sở Công an quy ấn định chính sách thăng cấp cho, nâng bổng mỗi năm so với sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền Công an quần chúng. #,

- Thông tư 107/2021/TT-BCA ngày 11/11/2021 của Sở Công an quy ấn định về thăng cấp cho, nâng bổng trước thời hạn hoặc vượt lên bậc so với sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền Công an quần chúng. #...

* Theo Điều 21 Luật Công an quần chúng. # 2018, khối hệ thống level hàm sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ Công an quần chúng. # gồm:

1. Sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền nghiệp vụ:

a) Sĩ quan tiền cấp cho tướng mạo với 04 bậc: Đại tướng; Thượng tướng; Trung tướng; Thiếu tướng;

b) Sĩ quan tiền cấp cho tá với 04 bậc: Đại tá; Thượng tá; Trung tá; Thiếu tá;

c) Sĩ quan tiền cấp cho úy với 04 bậc: Đại úy; Thượng úy; Trung úy; Thiếu úy;

d) Hạ sĩ quan tiền với 03 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ.

2. Sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền trình độ kỹ thuật:

a) Sĩ quan tiền cấp cho tá với 03 bậc: Thượng tá; Trung tá; Thiếu tá;

b) Sĩ quan tiền cấp cho úy với 04 bậc: Đại úy; Thượng úy; Trung úy; Thiếu úy;

c) Hạ sĩ quan tiền với 03 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ.

3. Hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ nghĩa vụ:

a) Hạ sĩ quan tiền nhiệm vụ với 03 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ;

b) Chiến sĩ nhiệm vụ với 02 bậc: Binh nhất; Binh nhì.

Đối tượng, ĐK, thời hạn xét phong, thăng level hàm sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ Công an nhân dân

Đối tượng xét phong level hàm:

a) Sinh viên, học viên tận hưởng sinh hoạt phí bên trên ngôi trường Công an quần chúng. #, khi đảm bảo chất lượng nghiệp được phong level hàm như sau:

Đại học: Thiếu úy;

Trung cấp: Trung sĩ;

Sinh viên, học viên đảm bảo chất lượng nghiệp khéo được phong level hàm cao hơn nữa 01 bậc;

b) Cán cỗ, công chức, viên chức hoặc người đảm bảo chất lượng nghiệp hạ tầng dạy dỗ ĐH, hạ tầng dạy dỗ công việc và nghề nghiệp được tuyển chọn lựa chọn nhập Công an quần chúng. # thì địa thế căn cứ nhập chuyên môn được huấn luyện, quy trình công tác làm việc, trách nhiệm được phó và bậc bổng được xếp nhằm phong level hàm tương ứng;

c) Chiến sĩ nhiệm vụ được phong level hàm khởi điểm là Binh nhì.

Điều khiếu nại xét thăng level hàm:

Sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ Công an quần chúng. # được thăng level hàm khi với đầy đủ những ĐK sau đây:

Hoàn trở nên trách nhiệm, đầy đủ chi chuẩn chỉnh về chủ yếu trị, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn trình độ, nhiệm vụ, mức độ khỏe;

Cấp bậc hàm lúc này thấp rộng lớn level hàm tối đa quy ấn định so với công tác, chức vụ đang được đảm nhiệm;

Đủ thời hạn xét thăng level hàm theo đuổi quy ấn định.

Thời hạn xét thăng level hàm:

Hạ sĩ quan tiền, sĩ quan tiền nghiệp vụ:

Hạ sĩ lên Trung sĩ: 01 năm;

Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm;

Thượng sĩ lên Thiếu úy: 02 năm;

Thiếu úy lên Trung úy: 02 năm;

Trung úy lên Thượng úy: 03 năm;

Thượng úy lên Đại úy: 03 năm;

Đại úy lên Thiếu tá: 04 năm;

Thiếu tá lên Trung tá: 04 năm;

Trung tá lên Thượng tá: 04 năm;

Thượng tá lên Đại tá: 04 năm;

Đại tá lên Thiếu tướng: 04 năm;

Thời hạn thăng từng level hàm cấp cho tướng mạo ít nhất là 04 năm;

Bộ trưởng Sở Công an quy ấn định thời hạn xét nâng bậc bổng, thăng level hàm sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền trình độ chuyên môn ứng với nút bổng nhập bảng bổng trình độ chuyên môn bởi nhà nước quy định;

Xem thêm: i haven't visited the museum for three months

Bộ trưởng Sở Công an quy ấn định thời hạn xét thăng level hàm hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ nghĩa vụ;

Thời gian lận sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ tiếp thu kiến thức bên trên ngôi trường được xem nhập thời hạn xét thăng level hàm; so với sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ bị giáng level hàm, sau 01 năm Tính từ lúc ngày bị giáng level hàm, nếu như tiến bộ cỗ thì được xét thăng level hàm.

Tuổi của sĩ quan tiền được xét thăng level hàm kể từ Đại tá lên Thiếu tướng mạo không thật 57; tình huống cao hơn nữa khi với đòi hỏi theo đuổi đưa ra quyết định của Chủ tịch nước.

Thăng level hàm trước thời hạn và thăng level hàm vượt lên bậc

Sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ Công an nhân tư thục kết quả đặc trưng khéo nhập bảo đảm bình an vương quốc, bảo vệ trật tự động, an toàn và đáng tin cậy xã hội, đấu giành chống, kháng tội phạm và vi phạm pháp lý, thi công Công an quần chúng. #, nghiên cứu và phân tích khoa học tập, công tác làm việc, tiếp thu kiến thức tuy nhiên level hàm lúc này thấp rộng lớn level hàm tối đa so với công tác, chức vụ sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ đang được đảm nhận thì được xét thăng level hàm trước thời hạn.

Sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ Công an nhân tư thục kết quả đặc trưng khéo nhập bảo đảm bình an vương quốc, bảo vệ trật tự động, an toàn và đáng tin cậy xã hội, đấu giành chống, kháng tội phạm và vi phạm pháp lý tuy nhiên level hàm lúc này thấp rộng lớn level hàm tối đa quy ấn định so với công tác, chức vụ sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ đang được đảm nhận kể từ 02 bậc trở lên trên thì được xét thăng level hàm vượt lên bậc, tuy nhiên ko vượt lên quá level hàm tối đa so với công tác, chức vụ sĩ quan tiền đang được đảm nhận.

Chủ tịch nước đưa ra quyết định việc thăng level hàm trước thời hạn và thăng level hàm vượt lên bậc so với level hàm cấp cho tướng mạo. Sở trưởng Sở Công an đưa ra quyết định việc thăng level hàm trước thời hạn và thăng level hàm vượt lên bậc kể từ Đại tá trở xuống.

Chức vụ, chức vụ của sĩ quan tiền Công an nhân dân

Chức vụ cơ bạn dạng của sĩ quan tiền Công an quần chúng. # bao gồm:

a) Sở trưởng Sở Công an;

b) Cục trưởng, Tư lệnh;

c) Giám đốc Công an tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương;

d) Trưởng phòng; trưởng công an thị xã, quận, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương; trung đoàn trưởng;

đ) Đội trưởng; trưởng công an xã, phường, thị trấn; đái đoàn trưởng;

e) Đại group trưởng;

g) Trung group trưởng;

h) Tiểu group trưởng.

Cấp bậc hàm tối đa so với công tác, chức vụ của sĩ quan tiền Công an nhân dân

1. Cấp bậc hàm tối đa so với công tác của sĩ quan tiền Công an quần chúng. # được quy ấn định như sau:

a) Đại tướng: Sở trưởng Sở Công an;

b) Thượng tướng: Thứ trưởng Sở Công an. Số lượng không thật 06;

c) Trung tướng mạo, con số không thật 35 bao gồm:

Cục trưởng, Tư mệnh lệnh và tương tự của đơn vị chức năng trực nằm trong Sở Công an với cùng 1 trong số tiêu chuẩn sau đây: với tính năng, trách nhiệm tư vấn kế hoạch, đầu côn trùng phối phù hợp với những cỗ, ngành, địa phương; với hệ lực lượng theo đuổi ngành dọc, quy tế bào sinh hoạt cả nước, thẳng công ty trì kết hợp hoặc nhập cuộc kết hợp triển khai trách nhiệm bảo đảm bình an vương quốc, bảo vệ trật tự động, an toàn và đáng tin cậy xã hội, đấu giành chống, kháng tội phạm; với tính năng nghiên cứu và phân tích, chỉ dẫn, quản lý và vận hành nhiệm vụ toàn lực lượng;

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương;

Giám đốc Học viện Chính trị Công an quần chúng. #, Giám đốc Học viện An ninh quần chúng. #, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân;

Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh thủ đô hà nội, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh;

Sĩ quan tiền Công an quần chúng. # biệt phái được phê chuẩn chỉnh lưu giữ công tác Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc chống và An ninh của Quốc hội hoặc được chỉ định công tác Thứ trưởng hoặc tương đương;

d) Thiếu tướng mạo, con số không thật 157 bao gồm:

Cục trưởng của đơn vị chức năng trực nằm trong Sở Công an và công tác, chức vụ tương tự, trừ tình huống quy ấn định bên trên điểm c khoản 1 Điều này;

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW ở khu vực được phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho tỉnh loại I và là địa phận trung tâm, phức tạp về bình an, trật tự động, diện tích S rộng lớn, số lượng dân sinh tấp nập. Số lượng không thật 11;

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng không thật 03;

Phó Cục trưởng, Phó Tư mệnh lệnh và tương tự của đơn vị chức năng trực nằm trong Sở Công an quy ấn định bên trên điểm c khoản 1 Vấn đề này. Số lượng: 17 đơn vị chức năng từng đơn vị chức năng không thật 04, những đơn vị chức năng còn sót lại từng đơn vị chức năng không thật 03;

Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh thủ đô hà nội, Phó Giám đốc Công an Thành phố Xì Gòn. Số lượng từng đơn vị chức năng không thật 03;

Sĩ quan tiền Công an quần chúng. # biệt phái được phê chuẩn chỉnh lưu giữ công tác Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc chống và An ninh của Quốc hội hoặc được chỉ định công tác Tổng viên trưởng hoặc tương đương;

đ) Đại tá: Giám đốc Công an tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW, trừ tình huống quy ấn định bên trên điểm c và điểm d khoản này; giám đốc cơ sở y tế trực nằm trong bộ; hiệu trưởng những ngôi trường trung cấp cho Công an nhân dân;

e) Thượng tá: Trưởng chống và tương đương; trưởng công an thị xã, quận, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương; trung đoàn trưởng;

g) Trung tá: Đội trưởng và tương đương; trưởng công an xã, phường, thị trấn; đái đoàn trưởng;

h) Thiếu tá: Đại group trưởng;

i) Đại úy: Trung group trưởng;

k) Thượng úy: Tiểu group trưởng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy ấn định ví dụ công tác, chức vụ với level hàm tối đa là Trung tướng mạo, Thiếu tướng mạo không được quy ấn định ví dụ nhập luật này.

Sĩ quan tiền Công an quần chúng. # biệt phái với công tác cao hơn nữa quy ấn định bên trên điểm c khoản 1 Vấn đề này và tình huống đặc trưng được phong, thăng level hàm cấp cho tướng mạo bởi cấp cho với thẩm quyền đưa ra quyết định.

4. Trưởng chống và tương tự ở đơn vị chức năng nằm trong ban ngành Sở với tính năng, trách nhiệm thẳng đại chiến, tư vấn, nghiên cứu và phân tích, chỉ dẫn trình độ, nhiệm vụ toàn lực lượng; Trưởng chống tư vấn, nhiệm vụ, Trưởng Công an quận nằm trong Công an thành phố Hồ Chí Minh thủ đô hà nội, Công an Thành phố Xì Gòn với level hàm tối đa cao hơn nữa 01 bậc quy ấn định bên trên điểm e khoản 1 Vấn đề này.

Xem thêm: bài toán lớp 3 có 2 lời giải

5. Sở trưởng Sở Công an quy ấn định level hàm tối đa là cấp cho tá, cấp cho úy của sĩ quan tiền lưu giữ công tác, chức vụ còn sót lại nhập Công an quần chúng. #.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/he-thong-cap-bac-ham-si-quan-ha-si-quan-cong-an-nhan-dan-moi-nhat/259135.htm