fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

21/03/2020 14,434

A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thường

Bạn đang xem: fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây

C. nước Br2

Đáp án chủ yếu xác

D. dung dịch AgNO3/NH3, to

Chọn đáp án C

Fructozơ ko phản xạ được với nước Brom.

Chú ý: Fructozơ sở hữu đặc thù của một ancol nhiều chức nên nó ứng dụng được với hỗn hợp Cu(OH)2, sở hữu đặc thù của xeton nên ứng dụng với H2 tạo nên trở thành sobitol. Mặc mặc dù nó không tồn tại group –CHO tuy nhiên vẫn đang còn phản xạ tráng gương và ứng dụng với Cu(OH)2/  vì vô môi trường xung quanh bazơ tồn bên trên cân đối.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ đều

A. làm rơi rụng thuốc nước brom.

B. có phản xạ tráng bạc.

C. thuộc loại đisaccarit.

D. có group chức –CH=O vô phân tử.

Câu 2:

Glucozơ sở hữu tính lão hóa Lúc phản xạ với 

A. [Ag(NH3)2]OH

B. Cu(OH)2

C. H2 (Ni, t0)

D. dung dịch Br2

Câu 3:

Glucozơ rất có thể ứng dụng được với toàn bộ những hóa học này sau dây?

A. H2 (Ni, to); Cu(OH)2 ; AgNO3/NH3; H2O (H+, to)

B. AgNO3/NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni, to); (CH3CO)2O (H2SO4 đặc, to)

C. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; NaOH; Cu(OH)2

Xem thêm: phân tích bài thơ mẹ và quả

D. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; Na2CO3; Cu(OH)2

Câu 4:

Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều phải có group -CHO tuy nhiên trong thực tiễn nhằm tráng gương người tao chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 5:

Trong những đánh giá tiếp sau đây, đánh giá này không đúng ?

A. Cho glucozơ và fructozơ vô hỗn hợp AgNO3/NH3 (đun nóng) xẩy ra phản xạ tráng bạc.

B. Glucozơ và fructozơ rất có thể ứng dụng với hiđro sinh đi ra và một thành phầm.

C. Glucozơ và fructozơ rất có thể ứng dụng với Cu(OH)2 tạo nên và một loại phức đồng.

D. Glucozơ và fructozơ sở hữu công thức phân tử như thể nhau.

Câu 6:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thông thường là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 7:

Phát biểu này tại đây ko đích thị ?

A. Dung dịch glucozơ ứng dụng với Cu(OH)2 vô môi trường xung quanh kiềm Lúc đun rét mang lại kết tủa Cu2O.

B. Dung dịch AgNO3/NH3 oxi hoá glucozơ trở thành amoni gluconat và tạo nên bạc sắt kẽm kim loại.

C. Dẫn khí hiđro vô hỗn hợp glucozơ đun rét sở hữu Ni thực hiện xúc tác, sinh đi ra sobitol.

Xem thêm: viết bản kiểm điểm cấp 2

D. Dung dịch glucozơ phản xạ với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm ở nhiệt độ phỏng cao tạo nên phức đồng glucozơ [Cu(C6H11O6)2]