delay to v hay ving

IELTS Academic’s Post

IELTS Academic

Educator at IELTS Academic

Bạn đang xem: delay to v hay ving

Để trì thôi một sự khiếu nại, vấn đề tớ thông thường người sử dụng delay. Tuy nhiên, nhằm dùng đúng chuẩn cấu tạo này, bạn phải nắm vững delay to tát V hoặc Ving. Làm thế này nhằm phân biệt delay và postpone? Hãy nằm trong IELTS Academic theo đuổi dõi nội dung bài viết sau đây để sở hữu câu vấn đáp các bạn nhé! Link nội dung bài viết chi tiết:

Delay to tát V hoặc Ving? Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel | IELTS Academic

https://ieltsacademic.vn

To view or add a comment, sign in

More Relevant Posts

  • 18 Posts

Explore topics

Tác giả

Bình luận