đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1Bộ 50 Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua Toán 6 Giữa học tập kì 1.

Top 50 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Xem thử Xem thử

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 1 (mỗi cỗ sách) phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Không thực hiện phép tắc tính hãy cho biết thêm tổng này tại đây phân chia không còn mang lại 5?

A. 80 + 1 945 + 15.

B. 1 930 + 100 + 21.

C. 34 + 105 + trăng tròn.

D. 1 025 + 2 125 + 46.

Câu 2. Tính 14 + 2.82.

A. 142;                 B. 143;                 C. 144;                 D. 145

Câu 3. Phát biểu bên dưới đấy là sai?

A. 6 là ước của 12.

B. 35 + 14 phân chia không còn mang lại 7.

C. 121 là bội của 12.

D. 219. 26 + 13 phân chia không còn mang lại 13.

Câu 4: Số La Mã trình diễn số 29 là?

A. XIX;

B. XXIX;

C. XXXI;

D. XXVIV.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện tại phép tắc tính:

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23;

b) 23.3 - (110 + 15) : 42;

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21;

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

Bài 2. (2 điểm) Tìm độ quý hiếm của x thỏa mãn: 

a) 3(5x – 15) – 52 = 68;

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13;

c) 32 < 2x ≤ 512;

d) Thay x nhập số Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)  bằng văn bản số tương thích nhằm số tê liệt phân chia không còn mang lại 9.

Bài 3. (2 điểm) Trong một trong những buổi tập dượt đồng biểu diễn thể thao có tầm khoảng 400 cho tới 500 người nhập cuộc. Thầy tổng phụ trách cứ mang lại xếp trở nên mặt hàng 5, mặt hàng 6 và mặt hàng 8 thì đều quá một người. Hỏi với đúng mực từng nào người dự buổi tập dượt đồng biểu diễn thể thao.

Bài 4. (1 điểm) Trong một phép tắc phân chia, số bị phân chia là 89, số dư là 12. Tìm số phân chia và thương.

Bài 5. (1 điểm) Gọi A = n2 + n + 1 (với n ∈ N). Chứng tỏ rằng A ko phân chia không còn mang lại 4.

Đáp án & Hướng dẫn giải

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1.

Ta có:

+) Vì 80Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 1 945Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 15Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 80 + 1 945 + 15Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5. Do tê liệt A đích thị.

+) Vì 1 930Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 100Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 và 21Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 1 930 + 100 + 21 ko phân chia không còn mang lại 5. Do tê liệt B sai.

+) Vì 105Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 20Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 và 34Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 34 + 105 + trăng tròn ko phân chia không còn mang lại 5. Do tê liệt C sai.

+) Vì 1 025Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)5; 2 125Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 và 46Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 1 025 + 2 125 + 46 ko phân chia không còn mang lại 5. Do tê liệt D sai.

Chọn A.

Câu 2.

14 + 2.82 = 14 + 2.64 = 14 + 128 = 142.

Chọn A. 

Câu 3.

Ta với 12 phân chia không còn mang lại 6 nên 6 là ước của 12. Do tê liệt A đích thị.

Vì 35 phân chia không còn mang lại 7 và 14 phân chia không còn mang lại 7 nên 35 + 14 phân chia không còn mang lại 7. Do tê liệt B đích thị.

121 ko phân chia không còn mang lại 12 nên 121 ko là bội của 12. Do tê liệt C sai.

Ta với 219.26 = 219.13.2 phân chia không còn mang lại 13, 13 cũng phân chia không còn mang lại 13 nên 219.26 + 13 phân chia không còn mang lại 13. Do tê liệt D đích thị.

Chọn C.

Câu 4.

Số La Mã trình diễn mang lại số 29 là: XXIX.

Chọn B.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1.

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23

= 120 + [55 – (11 – 6)2] + 8

= 120 + [55 – 52] + 8

= 120 + [55 – 25] + 8

= 120 + 30 + 8 

= 150 + 8 

= 158.

b) 23.3 - (110 + 15) : 42

= 8.3 - (1 + 15) : 16

= 24 - 16 : 16

= 24 - 1 

= 23.

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21

= 21.[2 232:8 – 180] + 21

= 21.[279 – 180] + 21

= 21.99 + 21

= 21(99 + 1)

= 21.100

= 2 100.

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

= 321 – 21[2.27 + 64:32) – 52]

= 321 – 21[54 + 2 – 52]

= 321 – 21.4

= 321 – 84 

= 237.

Bài 2.

a) 3(5x – 15) – 52 = 68

3(5x – 15) = 68 + 52

3(5x – 15) = 120

5x – 15 = 120:3

5x – 15 = 40

5x = 40 + 15

5x = 55

x = 55:5

x = 11.

Vậy x = 11.

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13

{8 + [1 + 22]}:x = 13

{8 + [1 + 4]}:x = 13

{8 + 5}:x = 13

13:x = 13

x = 13:13

x = 1.

Vậy x = 1. 

c) Ta có: 32 < 2x ≤ 512

Mà 32 = 2.2.2.2.2 = 25; 512 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 29.

Nghĩa là 25 < 2x ≤ 29.

Khi đó: 5 < x ≤ 9, tuy nhiên x là số đương nhiên nên x ∈ {6; 7; 8; 9}.

Vậy x ∈ {6; 7; 8; 9}.

d) Ta với 2 + 3 + x + 5 = 10 + x.

Để số đang được mang lại phân chia không còn mang lại 9 thì 10 + x cần phân chia không còn mang lại 9.

Nên x nằm trong {8; 17; 26; …}.

Mà x là chữ số nên x = 8.

Vậy x = 8.

Bài 3.

Gọi số người nhập cuộc buổi tập dượt đồng biểu diễn thể thao là x (x ∈ N, 400 < x < 500).

Do số người nhập cuộc xếp thàng mặt hàng 5, mặt hàng 6 và mặt hàng 8 đều quá một người nên tớ có:

x – 1Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5

x – 1Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)6

x – 1Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)8

nên x – 1 ∈ BC(5, 6, 8).

Ta với 5 = 5, 6 = 2.3, 8 = 23.

Khi đó: BCNN(5, 6, 8) = 23.3.5 = 8.3.5 = 120.

Suy đi ra BC(5, 6, 8) = B(120) = {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Do tê liệt x – 1 ∈ {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Hay x ∈ {1; 121; 241; 361; 481; 601; …}.

Mà 400 < x < 500 nên x = 481. 

Bài 4.

Gọi số phân chia và thương theo thứ tự là b và q (b; q ∈ N, b ≠0).

Như vậy 89 : b = q (dư 12) và b > 12 (số phân chia to hơn số dư).

Từ tê liệt 89 = bq + 12. Suy đi ra bq = 89 – 12 = 77 = 7 . 11 = 77 . 1

Mà b > 12 nên b = 77 và q = 1.

Do tê liệt 89 : 77 = 1 (dư 12).

Vậy số phân chia vị 77, thương vị 1.

Bài 5.

Ta có: A = n2 + n + 1 = n(n+1)+1

Vì n ∈ N nên n + 1 ∈ N. 

Xem thêm: mức phản ứng là gì

Nếu n là số chẵn thì n(n + 1) phân chia không còn mang lại 2.

Nếu n là số lẻ thì n + một là số chẵn nên n(n + 1) phân chia không còn mang lại 2.

Do tê liệt n(n + 1) phân chia không còn mang lại 2 với từng số đương nhiên n.

Mà 1 ko phân chia không còn mang lại 2 nên n(n+1) + 1 ko phân chia không còn mang lại 2.

Suy đi ra n(n + 1) + 1 ko phân chia không còn mang lại 2 với từng số đương nhiên n.

Vậy A ko phân chia không còn mang lại 4 với từng số đương nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trị đề)

A. Đề bài

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập hợp ý này tiếp sau đây với 5 phần tử?

A. A = {x ∈ N*| x > 3}

B. B = {x ∈ N| x < 6}

C. C = {x ∈ N | x ≤ 4}

D. D = {x ∈ N* | 4 < x ≤ 8}

Câu 2: Cho tụ tập M những số đương nhiên to hơn 14, nhỏ rộng lớn 45 và với chứa chấp chữ số 3. Phần tử này tiếp sau đây ko nằm trong tụ tập M?

A. 13                    B. 23                              C. 33                    D. 43 

Câu 3: Số 1 080 phân chia không còn mang lại từng nào số trong những số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số               B. 9 số                  C. 8 số                 D. 7 số

Câu 4: Hằng vội vàng được 97 ngôi sao sáng và xếp nhập những vỏ hộp, từng vỏ hộp 8 ngôi sao sáng. Số ngôi sao sáng còn quá ko xếp nhập vỏ hộp là:

A. 5 ngôi sao

B. 1 ngôi sao

C. 6 ngôi sao 

D. 2 ngôi sao

Câu 5: Phân tích số 154 đi ra quá số yếu tắc được:

A. 154 = 2 . 7 . 11 

B. 154 = 1 . 5 . 4 

C. 154 = 22 . 3 . 5 

D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình này bên dưới đấy là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

B. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

C. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

D. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

Câu 7: Hai đàng chéo cánh hình thoi có tính lâu năm theo thứ tự vị 16 centimet và 12 centimet. Diện tích của hình thoi là:

A. 90 cm2                       B. 96 cm2                       C. 108 cm2           D. 120 cm2

Câu 8: Chọn câu sai trong những câu bên dưới đây?

Cho hình vẽ 

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

Lục giác đều ABCDEG là hình có:

A. Các góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G, O cân nhau.

B. Sáu cạnh vị nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

C. Ba đàng chéo cánh chủ yếu tách nhau bên trên điểm O.

D. Ba đàng chéo cánh chủ yếu vị nhau: AD = BE = CG.

II. Phần tự động luận (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm):

1) Thực hiện tại những phép tắc tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23);

c) [36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2] : 4 – 20220.

2) Tìm BCNN của những số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích S của hình H bao gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM với chu vi vị 180 centimet và chiều lâu năm MN vội vàng 4 phen chiều rộng lớn công nhân.

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

Bài 3 (2 điểm):Một team nó tế bao gồm 48 chưng sĩ và 108 nó tá. Hỏi rất có thể phân chia team nó tế trở nên tối đa từng nào tổ nhằm số chưng sĩ và nó tá được chia đều cả hai bên nhập những tổ?

Bài 4 (0,5 điểm):Chứng tỏ A phân chia không còn mang lại 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Viết tụ tập sau A = {x∈ N | 8 ≤ x ≤ 12} bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A) A = {8; 9; 10; 11; 12}

B) A = {9; 10; 11; 12}

C) A = {9; 10; 11}

D) A = {9; 10; 11; 12}

Câu 2: Số đương nhiên phân chia mang lại 10 dư 5 với dạng

A) 5k + 10 (với k ∈ N)

B) 5k -10 (với k ∈ N)

C) 10k + 3 (với k ∈ N)

D) 10k + 5 (với k ∈ N)

Câu 3: Phân tích số 300 đi ra quá số nguyên vẹn tố

A) 23.3.52

B) 22.3.52 

C) 2.32.52

D) 23.3.5

Câu 4: Kết trái ngược của phép tắc tính: 250 - 52 - (32 +12):3

A) 218

B) 268

C) 232

D) 240

Câu 5: Trong những xác minh sau, xác minh này sai

A) Số đối của số -6 là số 6.

B) Số đối của số 0 là số 0.

C) Số -5 nằm sát trái ngược số -4 nên tớ rằng -5 to hơn – 4.

D) Số 0 ko cần số nguyên vẹn âm cũng ko cần số nguyên vẹn dương.

Câu 6: Trong những mặt hàng số tiếp sau đây, mặt hàng này chỉ toàn là số yếu tắc.

A) 1; 3; 5; 7

B) 2; 3; 5; 7

C) 1; 2; 3; 5; 7

D) 3; 5; 7; 9

Câu 7: Cho những số nguyên vẹn sau: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6. Sắp xếp những số nguyên vẹn đang được mang lại theo gót trật tự tăng dần

A) -3; -4; 0; 2; 4; 5; 6

B) 0; -3; -4; 2; 4; 5; 6

C) 6; 5; 4; 2; 0; -3; -4

D) -4; -3; 0; 2; 4; 5; 6

Câu 8: Tập hợp ý A = {a ∈ Z | -5 < a < 2}

A) 5

B) 7

C) 6

D) 8

Câu 9: Tìm số x ∈ Z thỏa mãn: 2x + 35 = 17

A) 12

B) 9

C) 26

D) -9

Câu 10: Kết trái ngược của phép tắc tính: 23 - 2.(-3) + 52

A) 39

B) 25

C) 27

D) 14

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện tại phép tắc tính

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

b) (56.35 + 56.18):53

c) 12:{400:[500 – (125 + 25.7)]}

d) 303 – 3.{[655 – (18:2 + 1). +5]}: 100

Bài 2: Tìm x ∈ Z biết:

a) 22 + (x + 3) = 52

b) 125 – 5(4 + x) = 15

c) (15 + x):3 = 315 : 312

d)  2x+1 - 2x = 32

Bài 3: quý khách Vinh với 48 viên bi đỏ chót, 30 viên bi xanh rớt, 66 viên bi vàng. Vinh ham muốn chia đều cả hai bên số bi nhập những túi sao cho từng túi đều phải sở hữu cả tía loại bi. Hỏi Vinh rất có thể phân chia tối đa từng nào túi. Khi tê liệt từng túi với từng nào viên bi từng loại.

Bài 4: Tìm những số đương nhiên x; nó biết 2xy + x + 2y = 13

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một số trong những nội dung không tính tiền nhập cỗ Đề thi đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu trả phí tương đối đầy đủ, Thầy/Cô mừng rỡ lòng coi thử:

Xem thử Xem thử Xem thử

Xem tăng đề thi đua Toán 6 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 1 với đáp án

 • Bộ Đề thi đua Cuối kì 1 Toán 6 với đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 với đáp án

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 2 với đáp án

Mục lục Đề thi đua Toán 6 theo gót chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập dượt và xẻ túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề thi đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: thành tựu cách mạng công nghiệp lần 2

Loạt bài bác Đề thi đua Toán 6 | Đề thi đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 với đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm tương đối đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp đỡ bạn giành điểm trên cao trong những bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 6 sách mới mẻ những môn học