công thức tính diện tích hình tròn lớp 5


Tính diện tích S hình trụ sở hữu nửa đường kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích S hình trụ sở hữu 2 lần bán kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình tròn lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình trụ sở hữu nửa đường kính \(r\):

a) \(r = 5cm;\)

b) \(r = 0,4dm;\)

c) \(r = \dfrac{3}{5}m.\)

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S của hình trụ tao lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

\(S = r × r × 3,14\) 

(\(S\) là diện tích S hình trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình trụ là:

         \(5 × 5 × 3,14 =  78,5 \;(cm^2)\) 

b) Diện tích của hình trụ là:

        \(0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 \; (dm^2)\) 

c)  \(\dfrac{3}{5}m= 0,6m\)

   Diện tích của hình trụ là:

         \(0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304\; (m^2)\) 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình trụ sở hữu 2 lần bán kính \(d\):

a) \(d = 12cm\) ;

b) \(d = 7,2dm\) ;

c) \(d= \dfrac{4}{5}m\) .

Phương pháp giải:

- Tính nửa đường kính hình trụ :  \(r = d : 2\). 

- Tính diện tích S hình tròn: \(S = r × r × 3,14\).

Lời giải chi tiết:

a) Bán kính hình trụ là:

          \(12 : 2 = 6 \;(cm)\)

Diện tích hình trụ là:

           \(6 × 6 × 3,14 = 113,04 \;(cm^2)\)

b) Bán kính hình trụ là:

           \(7,2 : 2 = 3,6 \;(dm)\)

Diện tích hình trụ là:

           \(3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 \;(dm^2)\)

c) \( \dfrac{4}{5}m=0,8m\)

Bán kính hình trụ là:

           \(0, 8 : 2 = 0,4 \;(m)\)

Xem thêm: một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang có chiều từ trong ra ngoài

Diện tích hình trụ là:

            \(0,4 \times 0,4 \times 3,14 = 0,5024\;\left( {{m^2}} \right)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của một phía bàn hình trụ sở hữu nửa đường kính \(45cm\).

Phương pháp giải:

Diện tích mặt mày bàn vị diện tích S hình trụ sở hữu nửa đường kính \(r = 45cm\) và vị \(r × r × 3,14.\)

Lời giải chi tiết:

Diện tích của mặt mày bàn hình trụ là:

\(45 × 45 × 3,14 = 6358,5\; (cm^2)\)

                 Đáp số: \(6358,5cm^2\).

Lý thuyết

1. Diện tích hình tròn

Quy tắc: Muốn tính diện tích S của hình trụ tao lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

                                      \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ: Tính diện tích S hình trụ sở hữu nửa đường kính \(2cm\).

Giải:

Diện tích hình trụ bại liệt là:

            \(2 \times 2 \times 3,14 = 12,56(c{m^2})\)

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích S lúc biết chào bán kính

Phương pháp: sít dụng công thức: \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn)

Dạng 2: Tính diện tích S lúc biết đàng kính

Phương pháp: Tính nửa đường kính bám theo công thức: \(r = d:2\), tiếp sau đó tính diện tích S bám theo công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 3: Tính diện tích S lúc biết chu vi

Phương pháp: Tính nửa đường kính bám theo công thức: \(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\) , tiếp sau đó tính diện tích S bám theo công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết diện tích

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S \(S = r \times r \times 3,14\), tao hoàn toàn có thể tính tích của nửa đường kính với nửa đường kính bám theo công thức: \(r \times r = S:3,14\), tiếp sau đó lập luận nhằm dò la đi ra nửa đường kính \(r\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập dượt

  Tính diện tích S hình trụ sở hữu nửa đường kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập dượt công cộng

  Một sợi chạc thép được uốn nắn như hình mặt mày. Tính chừng lâu năm của sợi chạc.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu trang bị hình quạt

  Kết trái ngược khảo sát về việc ưa mến những loại sắc tố của 120 học viên được mang lại bên trên biểu trang bị hình quạt mặt mày. Hãy cho thấy sở hữu từng nào học tập sinh: a) Thích blue color ? b) Thích red color ? c) Thích white color ? d) Thích color tím ?

 • Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập dượt về tính chất diện tích S

  Tính diện tích S của mảnh đất nền sở hữu độ cao thấp theo như hình vẽ mặt mày. Một khu đất nền sở hữu độ cao thấp theo như hình vẽ tiếp sau đây. Tính diện tích S khu đất nền bại liệt.

 • Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập dượt về tính chất diện tích S (tiếp theo)

  Tính diện tích S mảnh đất nền sở hữu hình dạng như hình vẽ tiếp sau đây, biết: AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: từ trái nghĩa với từ đoàn kết

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.