cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

Câu hỏi:

10/09/2019 74,491

Bạn đang xem: cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

A. hạn chế tỉ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp, tỉ trọng ngành công nghiệp và công ty tăng.

Đáp án chủ yếu xác

B. tăng tỉ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp, tỉ trọng ngành công nghiệp và công ty hạn chế.

C. hạn chế tỉ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp và công nghiệp, tỉ trọng ngành công ty tăng.

D. tăng tỉ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp và công nghiệp, tỉ trọng ngành công ty tăng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Cơ cấu làm việc phân theo đuổi ngành kinh tế tài chính đang sẵn có sự vận động và di chuyển tích vô cùng bên dưới sự hiệu quả của quy trình CNH-HĐH, theo phía hạn chế tỉ trọng làm việc vô ngành nông-lâm-ngư nghiệp và tăng tỉ trọng làm việc vô ngành công nghiệp và công ty.

Đáp án: A.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để giải quyết và xử lý yếu tố việc thực hiện không cần phải có giải pháp nào?

A. Phân phụ vương lại dân ở và làm việc.

B. Đa dạng hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính ở vùng quê.

C. Đa dạng những mô hình huấn luyện và đào tạo.

D. Chuyển không còn làm việc vùng quê xuống trở nên thị.

Câu 2:

Nguồn làm việc việt nam còn tồn tại giới hạn về

A. trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn kinh nghiệm.

B. mối cung cấp làm việc bổ sung cập nhật thường niên.

C. kinh nghiệm tay nghề phát triển nông nghiệp.

D. tài năng thu nhận khoa học tập – nghệ thuật.

Câu 3:

Đặc điểm này tại đây chính với mối cung cấp làm việc nước ta

A. đầy đủ, tăng nhanh chóng.

Xem thêm: at the moment là thì gì

B. đầy đủ, tăng lờ lững.

C. số lượng không nhiều, tăng nhanh chóng.

D. con số không nhiều, tăng lờ lững.

Câu 4:

Mỗi năm trung bình mối cung cấp làm việc việt nam đem thêm

A. 0,5 triệu làm việc.

B. 0,7 triệu làm việc.

C. rộng lớn 1 triệu làm việc.

D. ngay gần nhì triệu làm việc.

Câu 5:

Thế mạnh không cần của làm việc nước Việt Nam là

A. nhiều kinh nghiệm tay nghề vô phát triển nông nghiệp.

B. đem tài năng thu nhận khoa học tập kinh nghiệm.

C. unique mối cung cấp làm việc được nâng cao.

D. con số không nhiều, làm việc thiếu vắng nhiều.

Câu 6:

Cho biểu đồ:

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO ĐÀO TẠO

Nhận toan này tại đây không đúng:

A. Tỉ lệ làm việc qua chuyện huấn luyện và đào tạo tăng qua chuyện trong thời hạn.

B. Tỉ lệ làm việc ko qua chuyện huấn luyện và đào tạo hạn chế qua chuyện trong thời hạn.

C. Tỉ lệ làm việc phân theo đuổi huấn luyện và đào tạo đồng đều.

Xem thêm: xv là thế kỷ bao nhiêu

D. Tỉ lệ làm việc qua chuyện huấn luyện và đào tạo nhỏ rộng lớn ko qua chuyện huấn luyện và đào tạo.